Usmernenie k aktivitám spojeným s roznášaním Betlehemského svetla

1375
Šírenie Betlehemského svetla prináša aj v roku 2021 výzvu v podobe jeho bezpečného šírenia s ohľadom na aktuálne platné nariadenia. Foto: Marián Suvák

Aktualizované 20.12. 2021 o 13:10. S nadchádzajúcimi dňami máme pred sebou, pre skautov tradičné, roznášanie Betlehemského svetla, ktoré v tomto roku prichádza na Slovensko už po 32. krát. V aktuálnej situácii sa snažíme k tejto iniciatíve pristupovať s ohľadom na všetky aktuálne platné pravidlá a obmedzenia s dôrazom na bezpečnosť.

Na základe znenia aktuálne platných opatrení sa pre roznášanie Betlehemského svetla udeľuje výnimka zo všeobecného zákazu činnosti. Členom Slovenského skautingu je umožnené, aby priniesli Betlehemské svetlo do kostolov, farností  a na miesta, kde bude prístupné širokej verejnosti výlučne v režime OP (osoba, ktorá sa považuje za osobu v režime očkovaná alebo prekonala ochorenie COVID-19) a v maximálnom počte 6 ľudí. Odporúčame, aby skupinu vždy tvoril aspoň jeden dospelý člen Slovenského skautingu.

V režime OP je potrebné splniť jednu z nižšie spomínaných podmienok.

Za kompletne zaočkovanú osobu sa pokladá:

 • osoba, ktorá je 14 dní po aplikácií druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID – 19 s dvojdávkovou schémou
 • osoba, ktorá je 21 dní po aplikácii jednodávkovej očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19
 • osoba, ktorá je 14 dní po aplikácií prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID – 19 s dvojdávkovou schémou, ktorá je podaná v intervale 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19
 • osoba do 2 rokov veku
 • osoba od 2 rokokov do 12 rokov a 2 mesiacov veku, ktorá je schopná preukázať sa negatívnym výsledkom testu (PCR/LAMP testu najviac 72hodín starý; Antigénový test najviac 48hodín starý)

Za osobu, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 sa podkladá osoba, ktorá vie potvrdiť prekonanie ochorenie COVID-19 za posledných 180 dní a to:

 • výsledkom pozitívneho PCR testu
 • u detí do 12 rokov aj potvrdením  od všeobecného lekára vydaného na základe výsledku pozitívneho antigenového testu v MOM vydaného do 15.11.2021

Bezpečnosť je prvoradá. Ako pristupovať k rozdávaniu Betlehemského svetla?

Tento rok opäť chránime okrem plamienka aj seba a svoje okolie.

Pamätajte na

 1. Riadne nasadené rúško/respirátor – majte vždy správne nasadené rúško (v exteriéri)/respirátor (v interiéri) a prekryté horné dýchacie cesty.
 2. Bezpečná vzdialenosť – myslite na dvojmetrovú vzdialenosť, ktorá chráni vás a aj človeka, ktorý si po Betlehemské svetlo vetlo príde.
 3. Bez kontaktu – vyhnite sa podávaniu rúk a manipulácie s inými predmetmi.
 4. Bez príznakov – ak máte niektorý z príznakov nezúčastňujte sa roznášania/rozdávania Betlehemského svetla. Zostaňte doma a postupujte podľa odporúčaných postupov.
 5. Vlastná sviečka – dbajte na to, aby boli ľudia informovaní o tom, že si majú priniesť vlastnú sviečku
 6. Dezinfekcia rúk – majte so sebou dezinfekciu rúk a primerane ju použite, najmä v situáciách ak ste manipulovali s inými predmetmi, lampášmi, či sviečkami.

Detailnejšie informácie k roznášaniu Betlehemského svetla pre skautských dobrovoľníkov

Pozrite si prehľad vybraných situácií ohľadom prinesenia Betlehemského svetla.

Ako by malo vyzerať miesto s Betlehemským svetlo, odkiaľ si ho bude možné odpáliť v kostole?

Miesto kde bude horieť svieca, by malo byť chránené proti zhasnutiu, no zároveň dostupné pre odpálenie na vlastnú sviečku. Ideálne bez potreby akejkoľvek manipulácie, či už s lampášom alebo sviečkou. V kostole sa odporúča mať vždy záložný zdroj Betlehemského svetla. Netreba zabúdať na rozostupy a preventívne hygienické opatrenia.

Ako by malo vyzerať miesto s Betlehemským svetlom na stanovisku v meste počas dňa?

Obľúbeným spôsobom rozširovania Betlehemského svetla sú v mnohých slovenských mestách už rokmi zaužívané miesta, kde skautská hliadka odpaľuje Svetlo napríklad jednu hodinu počas Štedrého dňa. Takéto miesto, kde bude horieť svieca, by malo byť chránené proti zhasnutiu, no zároveň dostupné pre odpálenie na vlastnú sviečku. Ideálne bez potreby akejkoľvek manipulácie, či už s lampášom alebo sviečkou. Skautská hliadka s odstupom sleduje situáciu a v prípade potreby je pripravená pomôcť, či Betlehemské svetlo zo svojej záložnej lampy zapáliť, dohliada na rozostupy a koordinuje bezpečné odpálenie. Môžeme hovoriť o akomsi samoobslužnom modely s dohľadom.

Ako vytvoriť bezpečné miesto na odpálenie?

Skautská hliadka, ktorá trávi hodinku počas dňa na stanovisku by mala myslieť na:

 • teplé oblečenie a teplý čaj,
 • rúško, aby si prekryla horné dýchacie cesty a dezinfekciu na ruky,
 • jeden zdroj Svetla, kde si ho budú môcť ľudia bezpečne odpáliť – napríklad sedemdecový pohár so sviečkou, z ktorej je možné ľahko Svetlo odpáliť,
 • druhý, záložný zdroj Svetla, s ktorým dohliadajú z bezpečnej vzdialenosti na ľudí odpaľujúcich si Svetlo,
 • pomôcť tým, ktorí budú s odpálením potrebovať pomoc.

Ako vytvoriť samoobslužné miesto na vybranom stanovisku?

Medzi alternatívami je možnosť vytvorenie tzv. samoobslužného miesta. Na vybranom mieste v exteriéri je možné nechať na vybraný čas, napr. hodinu sviečku vo veľkom pohári (prístupnom zhora), z ktorej si bude možné odpaľovať. Takto vie jeden skaut alebo skautka obslúžiť viacero takýchto miest nie moc vzdialených od seba. Je vhodné mať na takomto mieste k dispozícií aj špajdle na odpaľovanie.

Roznos Betlehemského svetla po domoch

V niektorých lokalitách, hlavne v menších obciach, je tradíciou roznášať Betlehemské svetlo po domoch. Ide teda o opačný spôsob šírenia Svetla ako na stanovištiach, kam si ľudia po Svetlo prichádzajú. Roznos po domoch je možný, avšak je nevyhnutné dodržať nariadenie o max. počte osôb. Odporúčame účasť max. dvoch skautov, pričom rátame s tým, že doporučený odstup bude dodržaný. Pri takomto spôsobe odpaľovanie „od domu k domu“ nevstupujeme do interiéru a odpálenie prebieha výlučne v exteriéri (tz. nevstupujeme do dvora pri dome, resp. do spoločných priestorov panelového domu). Je možné si vyžiadať lampáš so sviečkou/petrolejovú lampu doniesť k bráne a následne ju odpáliť. Vyhnite sa pohosteniu.

Som zborový/oddielový vodca alebo mám na starosť Betlehemské svetlo v našom meste, ako sa tento rok k nemu dostanem?

Ako sme už avizovali, vlakový rozvoz sa tento rok z bezpečnostných dôvodov neuskutoční. Alternatívnym spôsobom sa však budeme snažiť dostať Betlehemské svetlo do krajských a iných väčších miest. Každá skautská oblasť má svojho oblastného koordinátora Betlehemského svetla, ktorý má prehľad o tom, kde sa Svetlo v danom regióne nachádza. Z týchto strategických uzlov je možné Svetlo odpáliť už od 14. decembra.

Oblastní koordinátori rozposlali informáciu do skautských zborov. Ak ju nemáte, neváhajte sa na svoju oblasť obrátiť. V krajnom prípade nás kontaktujte na svetlo@skauting.sk.

Čo je to ten oblastný koordinátor Betlehemského svetla?

Každá skautská oblasť má svojho človeka zodpovedného za udržiavanie a rozširovanie Betlehemského svetla v danej lokalite. Tomuto človeku Svetlo sme už Svetlo priviezli a on sa oň s láskou stará. Od 14. decembra si k nemu po Betlehemské svetlo môžete prísť. Oblastní koordinátori už kontaktovali každý skautský zbor vo svojej oblasti.

V prípade akýchkoľvek ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať priamo v diskusnej skupine Betlehemské svetlo alebo prostredníctvom e-mailu na svetlo@skauting.sk.