Koordinátor 1. kruhu

Koordinátor podporuje zvyšných členov kruhu a aktívne komunikuje s predsedom rady. Má prehľad, kto na čom pracuje, či s niečím potrebuje pomôcť, aj ako sa práve má 🙂 Okrem toho je hlavným nosičom stratégie, vízie a cieľov kruhu a sleduje dodržiavanie akčného plánu Zahraničnej rady ako celku, aj jednotlivých členov.

Komisári pre WOSM a WAGGGS, ich zástupcovia a tímy

Komisár zastupuje SLSK pred svetovou organizáciou WOSM/WAGGGS. Svoje aktivity koordinuje s Náčelníctvom, Ústredím a Zahraničnou radou. Okrem administratívnej agendy, ktorou je odpovedať na všetky podnety od WOSM/WAGGGS, má za úlohu sledovať dianie v skautskom svete aj európskom regióne a posúvať informácie ďalej do Zahraničnej rady i skautskej verejnosti. Zúčastňuje sa na konferenciách, na ktorých nás reprezentuje a prezentuje názory Slovenského skautingu. Zabezpečuje pozývanie zahraničných hostí WOSM/WAGGGS na Slovensko a sprevádza zahraničných delegátov. Ak sa udeje niečo významné v SLSK, informuje o tom WOSM/WAGGGS a naopak. Podobne ako predseda rady vyhľadáva možnosti spolupráce a nadväzuje zahraničné priateľstvá.

Úlohou zástupcu je plniť požiadavky komisára a pomáhať mu s agendou, ktorú mu pridelí. Taktiež sa môže na dopyt komisára zúčastňovať na konferenciách.

Okrem zástupcu môže mať komisár vytvorený tím dobrovoľníkov, ktorí riešia čiastkové úlohy z jeho agendy.

Komisár pre V4B3

Komisár zastupuje SLSK pred krajinami Vyšehradskej štvorky (Česko, Poľsko, Maďarsko) a Baltických krajín (Estónsko, Lotyšsko, Litva). Zúčastňuje sa na osobných a Skype stretnutiach s ostatnými zástupcami a má výrazný podiel na udržaní dobrých vzťahov a prehĺbení spolupráce so skautmi z týchto krajín. Sleduje novinky z diania v týchto krajinách a posúva ich ďalej do Zahraničnej rady. Podieľa sa na koordinovaní projektov a aktivít, v rámci krajín V4B3.

Deputy pre ICCS a ICCG

Deputy pre ICCS a ICCG sleduje novinky z diania týchto dvoch organizácií a informuje o nich zvyšok Zahraničnej rady. Má za úlohu prinášať zahraničné inšpirácie do Slovenského skautingu a podieľať sa na promovaní rôznych kampaní. Svoje aktivity koordinuje ako so Zahraničnou, tak aj s Duchovnou radou.

Koordinátor projektu JOTA-JOTI

Koordinátor má za úlohu zorganizovať a zabezpečiť hladký priebeh JOTA-JOTI v SLSK. Propaguje akciu pred našou skautskou verejnosťou v interných obežníkoch a iných médiách. Odpovedá na otázky účastníkov a aktívne komunikuje so Zahraničnou radou.

Kontaktná osoba pre CEJ

Je členom CEJ Advisory Group. Táto skupina pomáha pri prípravách Stredoeurópskeho Jamboree (CEJ) v krajinách V4 a sleduje činnosť organizátorov. Náš dobrovoľník priebežne informuje Zahraničnú radu o aktuálnom stave CEJ a aktívne sa podieľa na jeho prípravách, ak sa CEJ odohráva na Slovensku. Podporuje slovenský kontingent a hlavne aktuálneho HoC a CMT.

Barbora Müllerová – Barča
Koordinátorka 1. kruhu a zástupkyňa komisára pre WOSM
barbora.mullerova@skauting.sk

Richard Dvorský – Frico
Komisár pre WOSM
richard.dvorsky@skauting.sk

Dominika Böhmová – Boba
Komisárka pre WAGGGS
dominika.bohmova@skauting.sk

Tereza Neveselá – Hrozienko
Zástupkyňa komisárky pre WOSM

Mariana Dendisová – Meri
Zástupkyňa komisárky pre WAGGGS

Lýdia Jakubjaková – Heidi
Deputy pre ICCS a ICCG

Alžbeta Rusnáková – Akela
Kontaktná osoba pre CEJ

Zahraničné novinky

Máme tu Deň zamyslenia 2021. Stiahnite si balíček aktivít a zapojte sa do svetových...

Už nám ostáva len niekoľko dní do jednej z najväčších svetových skautských aktivít – do Dňa zamyslenia a práve teraz prinášame dlho očakávaný balíček...

Skautujem doma: JOTI Special Edition už tento víkend!

Činnosť Slovenského skautingu je pozastavená. Chýbajú nám kamaráti. Chýba nám škola. Naša rodina a spoločnosť potrebuje našu pomoc... Skauti môžu spojiť sily a JOTI...

List od svetových skautských organizácií WOSM a WAGGGS

Európske náčelníctva svetových skautských organizácií WOSM (World Organization of the Scout Movement) a WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) poslali list...

Stiahnite si balíček aktivít k tohtoročnému Dňu zamyslenia

Svetový deň zamyslenia klope na dvere a pri tejto príležitosti vám rovnako ako každý rok prinášame dlho očakávaný balíček aktivít, ktorý vám s tohtoročnou...