Koordinátor 1. kruhu

Koordinátor podporuje zvyšných členov kruhu a aktívne komunikuje s predsedom rady. Má prehľad, kto na čom pracuje, či s niečím potrebuje pomôcť, aj ako sa práve má 🙂 Okrem toho je hlavným nosičom stratégie, vízie a cieľov kruhu a sleduje dodržiavanie akčného plánu Zahraničnej rady ako celku, aj jednotlivých členov.

Komisári pre WOSM a WAGGGS, ich zástupcovia a tímy

Komisár zastupuje SLSK pred svetovou organizáciou WOSM/WAGGGS. Svoje aktivity koordinuje s Náčelníctvom, Ústredím a Zahraničnou radou. Okrem administratívnej agendy, ktorou je odpovedať na všetky podnety od WOSM/WAGGGS, má za úlohu sledovať dianie v skautskom svete aj európskom regióne a posúvať informácie ďalej do Zahraničnej rady i skautskej verejnosti. Zúčastňuje sa na konferenciách, na ktorých nás reprezentuje a prezentuje názory Slovenského skautingu. Zabezpečuje pozývanie zahraničných hostí WOSM/WAGGGS na Slovensko a sprevádza zahraničných delegátov. Ak sa udeje niečo významné v SLSK, informuje o tom WOSM/WAGGGS a naopak. Podobne ako predseda rady vyhľadáva možnosti spolupráce a nadväzuje zahraničné priateľstvá.

Úlohou zástupcu je plniť požiadavky komisára a pomáhať mu s agendou, ktorú mu pridelí. Taktiež sa môže na dopyt komisára zúčastňovať na konferenciách.

Okrem zástupcu môže mať komisár vytvorený tím dobrovoľníkov, ktorí riešia čiastkové úlohy z jeho agendy.

Komisár pre V4B3

Komisár zastupuje SLSK pred krajinami Vyšehradskej štvorky (Česko, Poľsko, Maďarsko) a Baltických krajín (Estónsko, Lotyšsko, Litva). Zúčastňuje sa na osobných a Skype stretnutiach s ostatnými zástupcami a má výrazný podiel na udržaní dobrých vzťahov a prehĺbení spolupráce so skautmi z týchto krajín. Sleduje novinky z diania v týchto krajinách a posúva ich ďalej do Zahraničnej rady. Podieľa sa na koordinovaní projektov a aktivít, v rámci krajín V4B3.

Deputy pre ICCS a ICCG

Deputy pre ICCS a ICCG sleduje novinky z diania týchto dvoch organizácií a informuje o nich zvyšok Zahraničnej rady. Má za úlohu prinášať zahraničné inšpirácie do Slovenského skautingu a podieľať sa na promovaní rôznych kampaní. Svoje aktivity koordinuje ako so Zahraničnou, tak aj s Duchovnou radou.

Koordinátor projektu JOTA-JOTI

Koordinátor má za úlohu zorganizovať a zabezpečiť hladký priebeh JOTA-JOTI v SLSK. Propaguje akciu pred našou skautskou verejnosťou v interných obežníkoch a iných médiách. Odpovedá na otázky účastníkov a aktívne komunikuje so Zahraničnou radou.

Kontaktná osoba pre CEJ

Je členom CEJ Advisory Group. Táto skupina pomáha pri prípravách Stredoeurópskeho Jamboree (CEJ) v krajinách V4 a sleduje činnosť organizátorov. Náš dobrovoľník priebežne informuje Zahraničnú radu o aktuálnom stave CEJ a aktívne sa podieľa na jeho prípravách, ak sa CEJ odohráva na Slovensku. Podporuje slovenský kontingent a hlavne aktuálneho HoC a CMT.

Viera Lukáčová – Vierka
tajomníčka, koordinátorka 1. kruhu
zahranicie@skauting.sk

Richard Dvorský – Frico
Cracow group
richard.dvorsky@skauting.sk

Mariana Dendisová – Meri
Komisárka pre WAGGGS
dominika.bohmova@skauting.sk

Natália Ďurčeková – Naty
Zástupkyňa komisárky pre WAGGGS

Peter Banci – Tetris
Komisár pre WOSM

Jakub Tuchyňa – Skunky
Zástupca komisára pre WOSM

Petra Semjanová – Peťka
Kontaktná osoba pre CEJ

Zahraničné novinky

Zapoj sa do aktivít Dňa zamyslenia 2023!

World thinking day (WTD) – Svetový deň zamyslenia je dňom medzinárodného priateľstva. Každý rok 22. februára vodkyne a skautky oslavujú skautské hnutie a spoločne...

Už poznáš tému Dňa zamyslenia 2023?

Čo je to WTD? World thinking day (WTD) – Svetový deň zamyslenia je dňom medzinárodného priateľstva. Každý rok 22. februára vodkyne a skautky oslavujú skautské...

Ako bolo na Stredoeurópskom Jamboree v Prahe?

V termíne od 2. do 12. augusta 2022 sa v Prahe uskutočnilo pätnáste Stredoeurópske Jamboree (CEJ). O tom ako bolo, ktoré krajiny mali na...

Poď dobrovoľničiť na európsku úroveň!

Skôr ako zavrhneš túto myšlienku s tým, že nemáš potrebné skúsenosti, prečítaj si viac! Uprostred leta sme zvolili nové európske náčelníctvo a schválili strategický plán....