Svetová konferencia v Krakove – niečo končí, iné zase začína…

663

V termíne od 9. do 13. júna 2023 sa v Krakove uskutočnila 5-dňová svetová skautská konferencia WeAct Forum, ktorá bola organizovaná za podpory World Organization of the Scout Movement – WOSM a UNICEF ako oslava ročného projektu UAct – pomoc Ukrajine, do ktorého sa zapojilo okrem Slovenského skautingu aj ďalších 8 skautských organizácií.

V Krakove sme načerpávali množstvo vedomostí o motivácii dobrovoľníkov, potrebe neustáleho vzdelávania a budovaní partnerstiev. Pre všetkých zúčastnených zo Slovenského skautingu to bola veľmi dobrá a cenná skúsenosť. Zažili sme 5 dní plných zábavy, prednášok a aktivít, načerpávania množstva zaujímavých informácií, ale aj nadväzovania priateľstiev a kontakov s ľuďmi z celého sveta.

1. deň

Prvý deň konferencie v Krakove bol na programe otvárací ceremoniál svetovej konferencie WeAct Forum, počas ktorej sa účastníkom prihovoril svetový náčelník Andy Chapman a taktiež aj náčelník Európskeho regiónu alebo zástupca UNICEF-u. Ich povzbudivé slová boli veľmi pozitívnym štartom tohto stretnutia

2. deň

Druhý deň konferencie a taktiež aj tie ostatné, boli pre účastníkov naplánované od rána, do neskorého večera. Celý deň sa niesol v téme Vzdelávanie. Doobeda nás čakali spoločné prednášky na témy: “Skauting a humanitárna pomoc” a “Vzdelávacie prístupy pre mládežnícke organizácie v humanitárnej činnosti”. Poobede sme mali možnosť si vybrať z viacero blokov. Ako napríklad: “Dialóg: Transformačný nástroj na porozumenie druhým, budovanie medzinárodnej spolupráce a kultúry mieru“, “Scout Edu Hub: Bezpečný a vzdelávací priestor pre komunitu utečencov v Bukurešti v Rumunsku”, “Príbeh Kucko Teamu – edukačný program pre deti utečencov v Maďarsku”, “Osvedčené postupy ukrajinských skautov: „Som medzi svojimi“ a program pre mladých utečencov a vnútorne vysídlené osoby”, “Integrácia migrantov do programu skautingu v Čile”, “Indonézsky program starostlivosti o skautov” a “Arteterapia a psychologická prvá pomoc”. Na každom bloku bolo priemerne 20 účastníkov, čím sa zabezpečila väčšia interakcia a zapojenosť účastníkov do danej témy. Každé poobedie sme si mohli vybrať dva takéto bloky. Večerný program sa niesol v duchu Medzinárodného večera, kde sme všetci zúčastnení prezentovali svoju krajinu a kultúru. Mohli sme ochutnať rôzne dobroty alebo nápoje z iných krajín, alebo sa naučiť rôzne národné tance. Slovenskí skauti taktiež pripravili niečo zo Slovenska a najväčší úspech zožali syrové korbáčiky.

3. deň

Tretí deň konferencie sa niesol v téme dobrovoľníctva. V tento deň sme ako Skautská služba viedli poobedný blok, kde sme hovorili o koordinácii dobrovoľníkov počas krízy a zdieľali naše skúsenosti z hraníc. Účastníci nášho bloku si mohli vyskúšať, aké je to byť dobrovoľníkom v tranzitnom centre pomoci a zároveň odniesť si praktické tipy, ako koordinovať veľké množstvo dobrovoľníkov. Doobeda sme mali spoločné prednášky na tému: “Povoliť, zapojiť a vcítiť sa: Podpora a riadenie dobrovoľníkov” a “Hlasy skautov v akcii pre Ukrajinu”, kde mladí skauti v panelovej diskusii hovorili o ich skúsenosti s dobrovoľníctvom a prácou počas Ukrajinskej krízy. Poobede sme mali opäť možnosť výberu dvoch prednášok z ponuky: “Dominikánski skauti v akcii: Humanitárna reakcia na hurikán Fiona”, “Pomoc pri práci s dobrovoľníkmi pri reakcii na katastrofy”, “Ochrana blahobytu a obnovenie rovnováhy u humanitárnych pracovníkov”, “Školenie dospelých v skautingu na prácu so skupinami v situáciách zraniteľnosti“, “Safe from Harm v skautingu: Podpora duševného zdravia počas humanitárnej činnosti a mimo nej”, “Hrdinské činy libanonských skautov po výbuchu v Bejrúte”. Tento večer sa niesol v duchu Skautskej oslavy. Všetci zúčastnení sa obliekli do pekných šiat, oblekov a zúčastnili sme sa honosnej slávnostnej večere, kde sme si užili príjemnú atmosféru, hudbu a vynikajúce jedlo a pitie

4. deň

Téma štvrtého dňa konferencie bola Partnerstvá. Doobeda nás čakala prednáška na tému: “Bezpečná a zmysluplná účasť mladých pri humanitárnej pomoci” a aktivita s názvom “Market place: Zdieľanie našich znalostí a vytváranie sietí medzi skautskými organizáciami”. Práve v tomto bloku sme mohli pred celým svetom reprezentovať Slovenský skauting a ukázať iným krajinám, ako sme sa my zapojili do celého projektu UAct – pomoc utečencom z Ukrajiny. Poobede sme mali na výber z prednášok na témy: “Partnerstvo s agentúrou OSN: Cesta Poľskej skautskej organizácie k uzatvoreniu strategického partnerstva a  humanitárna reakcia na vojnový konflikt”, ”Českí skauti o humanitárnej pomoci a integrácii utečencov do Skautingu a komunít”, “Riadenie komunikácie počas krízy”, “Budovanie, správa a údržba BlueDots”, “Advokácia v Lotyšsku: nechať mladých ľudí viesť cestu”, “Okamžitá humanitárna akcia sýrskych skautov po historickom zemetrasení”. Večerný program bol naplánovaný ako spoznávanie mesta, kultúrnych pamiatok a významných osobností v meste Krakov. 

5. deň

Posledný deň konferencie sme mali aktivitu s názvom: “Odporúčania pre humanitárnu krízu vedenú mládežou”, kde sme v skupinách pripravili 20 odporúčaní od mladých pre riešenie humanitárnej krízy a následne nás čakal záverečný ceremoniál celej konferencie, po ktorom sme sa rozlúčili, vymenili kontakty a plní nadšenia a motivácie z uplynulých dní sa vybrali späť domov na Slovensko. 

Veríme, že všetky poznatky, ktoré sme načerpali na Svetovej skautskej konferencii, pomôžu našej organizácii ďalej rásť. Pre všetkých zúčastnených to bola skvelá skúsenosť a príležitosť, ktorú radi v prípade ponuky opäť využijú.

Organizátori pripravili aj krátky video report, nech sa páči: