Úvod Skauti Program Výzvy Zlaňovanie do lode

Zlaňovanie do lode

Vo vzduchu a na vode!

Podmienky splnenia

Spustím sa pomocou lana z výšky aspoň 5 metrov (napríklad z mosta) do lode plávajúcej na vode. Pred plnením výzvy som preukázal určené základné vedomosti a zručnosti.

  1. Zistím, ako sa robí tzv. skok do neznámej vody a skok si vyskúšam.
  2. Počas viacdňovej výpravy na vode s posádkou (družinou), či oddielom, si budem správne plniť všetky vodácke povinnosti a dodržiavať bezpečnostné pravidlá.
  3. Pri simulovanom prevrhnutí plavidla dokážem, že viem v tejto krízovej situácii správne reagovať.
  4. Nalodím sa do plavidla z vody na mieste, kde nedočiahnem na dno.
  5. Počas plavby sa budem snažiť správne čítať vodu a odhadovať tak najvhodnejšiu cestu.
  6. Splnenie minimálne II. stupňa napredovania vodných skautov alebo kategórie Schopnosti a zručnosti z príručky Neznáme cesty.

Kto môže túto výzvu plniť?

Vodácke výzvy sú určené pre všetkých skautov. Nie je nutné byť priamo členom vodnoskautského oddielu, ale istotne ti to pri plnení pomôže. Tieto výzvy sa nazývajú vodácke kvôli tomu, lebo sa zameriavajú na aktivity spojené s vodou. Nemajú priamo určenú vekovú kategóriu, ako je to pri ostatných výzvach. Môžu ich plniť mladší aj starší. Je však nutné preukázať pred ich plnením základné vodácke vedomosti a zručnosti. Prakticky sú plniteľné od vekovej kategórie skautov a skautiek (11 – 14 rokov).

Kto hodnotí splnenie?

Splnenie vodáckych výziev potvrdzujú tri osoby:

  • ty;
  • osoba, ktorú si vyberieš (radca/kormidelník, kamarát, rodina,);
  • vodca alebo kapitán tvojho oddielu.

Aspoň jedna z týchto troch osôb musí byť vodný skaut alebo skúsený vodák. Dobrá možnosť je robiť tieto výzvy spoločne v oddiele a tak si ich splnenie môžete hodnotiť navzájom.

skauting-program-vyzva-skauti-26

Aktuálne najčítanejšie

Zapoj sa do aktivít Dňa zamyslenia 2023!

World thinking day (WTD) – Svetový deň zamyslenia je dňom medzinárodného priateľstva. Každý rok 22. februára vodkyne a skautky oslavujú skautské hnutie a spoločne...

Hodnotenie kvality oddielov a zborov za rok 2022 o čosi skôr!

Každým rokom sa snažíme napredovať a v tom nám pomáha aj vaše každoročné vypĺňanie hodnotenia kvality oddielov a zborov. Okrem toho, že to slúži...

Projekty, ktoré sa rozbehnú v plnom prúde vďaka novej kolegyni

Na Ústredí Slovenského skautingu sme medzi sebou privítali novú kolegyňu, ktorá sa bude venovať 3 veľkým projektom, ktoré sa vám bude snažiť priblížiť. Ktoré...