Kroky mieru

Malými krokmi k veľkým skutkom.

Podmienky splnenia

Výzvu je možné plniť len v období od 1.9. do 15.10.

Počas tohto obdobia (tzn., počas 45 dní) je potrebné plniť úlohy minimálne 30 dní (nemusia nasledovať za sebou).

Počas 30 dní je potrebné každý deň:

 • splniť 1 vybranú úlohu z každej zo 6 kategórii (tzn. 1 deň = 6 rôznych úloh). Jednu úlohu je možné plniť maximálne sedemkrát.
 • nájsť jeden citát/zamyslenie o mieri/pokoji a porozmýšľať nad ním (Súhlasím s ním? Ako ma ovplyvňuje? Aký má pre mňa význam? Čo môžem robiť lepšie, aby som sa ním riadil/a?…). Inšpirácie je možné nájsť na tomto odkaze.

Kroky mieru je príležitostnou výzvou, ktorá je vytvorená pri príležitosti 10. ročníka Týždňa za mier, ktorý si každoročne pripomíname v období 21. septembra, ktorý je Medzinárodným dňom mieru. Týždeň za mier nám každoročne pripomína vzácnu hodnotu mieru a potrebu byť šíriteľmi a tvorcami pokoja. Vznikol ako pripomienka, že jedným z hlavných dobrých skutkov, o ktoré sú skauti povolaní usilovať sa, je mier a pokoj medzi ľuďmi, národmi, ale aj pokoj vo vlastnom vnútri.

Kategórie

Vzťah k sebe samému

 1. Aspoň 15 minút sa venujem nejakej pohybovej aktivite (beh, tanec, cvičenie, prechádzka).
 2. Strávim 5 – 10 minút v tichu, počas ktorého nič nerobím, snažím sa na nič nemyslieť a byť len tak sám so sebou.
 3. Napíšem si aspoň 3 veci, ktoré sa mi páčia na mojom zovňajšku. (Vždy si nájdem niečo nové, tak, aby sa neopakovali.)
 4. Napíšem si zoznam mojich vlastností, tých ktoré si na sebe cením, aj tých, v ktorých mám priestor na zlepšenie. Jednu si vyberiem a zamyslím sa nad tým, ako by som sa v nej mohol zlepšiť a pokúsim sa to uviesť aj do praxe.
 5. Aspoň 15 minút sa venujem svojej obľúbenej aktivite/záľube, nad rámec mojich bežných potrieb (napr. ak je mojou obľúbenou aktivitou spánok, nerátam si čas strávený spánkom v noci, ale nájdem si naň čas cez deň a pod.).
 6. Aspoň 15 minút sa venujem samovzdelávaniu mimo mojich školských/pracovných povinností (vypočujem si podcast; prečítam si zaujímavý článok/knihu; pozriem si video a pod.).

Vzťah k blízkym

 1. Zavolám niekomu, koho som dlho nepočul a porozprávam sa s ním.
 2. Poteším niekoho zo svojich blízkych pekným skutkom/gestom, malým darčekom, slovom, gifkom, povzbudivým citátom či vtipom.
 3. Zrealizujem spoločné stolovanie (spoločné raňajky, obed, čaj o piatej a pod.) so svojimi blízkymi (kamarátmi, rodinou a pod.).
 4. Vymyslím spoločnú aktivitu pre moju rodinu/blízkych/kamaráta/družinu, ktorú potom spoločne zrealizujeme (napr. zahráme si spoločenskú hru, uvaríme spoločne večeru, pozrieme si film atď.).
 5. Pokúsim sa všímať maličkosti, ktoré pre mňa robia moji blízki a poďakujem im za niečo konkrétne.
 6. Usmejem sa alebo zaželám pekný deň niekomu, koho (až tak) nepoznám.

Vzťah ku komunite/k okoliu

 1. Porozprávam sa s niekým, kto je iný ako ja (pochádza z inej krajiny; má inú farbu pleti; má nejaké znevýhodnenie a pod.).
 2. Spravím osvetu medzi mojimi priateľmi o diskriminácii menšín (pridám príspevok na sociálne siete; pripravím si družinovku o rasizme a pod.).
 3. Navštívim, zatelefonujem alebo pripravím pohľadnicu pre seniorov v mojej komunite.
 4. Vyhľadám si organizáciu v mojej komunite, ktorá pomáha menšinám alebo znevýhodneným skupinám a zistím si o nej viac informácií.
 5. Prečítam si životný príbeh (napr. na internete) človeka, ktorý je z vyčlenej/diskriminovanej skupiny (napríklad človek bez domova, utečenec, človek z národnostnej či etnickej menšiny a pod.)
 6. Spropaguje skauting v mojej komunite (napr. porozprávam o ňom niekomu, pridám príspevok na sociálne siete, vyvesím plagátik a pod.).

Vzťah k prírode/planéte/životnému prostrediu

 1. Pozbieram aspoň 5 odpadkov.
 2. Aspoň 15 minút strávim čas v prírode v tichosti a bez ďalšieho rozptýlenia. Snažím sa započúvať do zvukov, ktoré okolo seba počujem.
 3. Nakreslím/odfotím niečo pekné z prírody, čo som v ten deň videl.
 4. Z blízka budem niekoľko minút sledovať detaily nejakej drobnosti v prírode (napríklad pijúcu včelu, zloženie lupeňov v púčiku kvetu, žilnatinu listu, chĺpky na paradajke). Môžem na to použiť aj lupu, či neživý predmet rozrezať a všímam si zaujímavé detaily, ktoré mi doteraz unikali.
 5. Za celý deň nekúpim a nepoužijem nič v jednorázovom obale (napríklad obed si zjem na mieste alebo vezmem do svojej krabičky, zeleninu kúpim nebalenú, odmietnem balený cukrík od kamaráta, nepôjdem sa najesť do fastfoodu, kde majú jednorázový riad, odmietnem balenú tyčinku či džusík k obedu a pod.). Uvedomím si, čo som si musel behom dňa odoprieť a zamyslím sa, či je pre to alternatíva bez jednorázového obalu.
 6. Na nejakom verejnom priestranstve, kadiaľ často chodievam, sa poriadne rozhliadnem. Čo mám na tom mieste rád? Čo sa mi páči? Čo mi je na mieste nepríjemné? Čo by sa muselo zmeniť, aby sa mi tu páčilo? Vedel by som pre to urobiť niečo ja?

Vzťah k povinnostiam  

 1. Dobrovoľne (bez toho, aby mi to niekto povedal/pripomenul) pomôžem s nejakou prácou v domácnosti.
 2. Spravím si všetky úlohy alebo školské či pracovné povinnosti bez zbytočného odkladu.
 3. Urobím niečo, čo som dlho odkladal (napríklad dokončenie projektu, upratanie skrine a pod.).
 4. Spravím si harmonogram celého dňa, naplánujem si úlohy a ciele a pokúsim sa splniť všetko, čo si naplánujem.
 5. V tichu sa zamyslím nad tým, ako sa mi darí plniť si skautské povinnosti, skautský zákon, skautské heslo či sľub. Môžem nad tým premýšľať vo svetle daného dňa: Darilo sa mi správať sa ako skaut? Usiloval som sa plniť si svoje skautské záväzky?
 6. Vyberiem si jednu zo svojich občianskych povinností a zamyslím sa nad tým, ako si ju plním alebo sa o tom porozprávam s niekým starším (napr. s rodičom/učiteľom/blízkym).

Vzťah k vlasti

 1. Prečítam si o vybranej historickej udalosti mojej vlasti.
 2. Prečítam si životopis významnej historickej osobnosti z mojej vlasti.
 3. Nájdem jeden unikát/výnimočnú vec z mojej krajiny.
 4. Pozriem si akýkoľvek film produkovaný v mojej krajine alebo si prečítam knihu od autora z mojej krajiny.
 5. Dozviem sa viac o nejakom štátnom sviatku v mojej krajine.
 6. Zamyslím sa nad jednou vecou, prečo som hrdý na svoju krajinu/čo mám na nej rád. Ak sa dá, porozprávam sa o tom s niekým.
Kroky mieru

Aktuálne najčítanejšie

Na ceste za aktívnym občianstvom

Sloboda, demokracia, komunita. To nie sú len prázdne slová. Naopak, sú to slová, ktoré v nás vzbudzujú chuť konať, nie nečinne sedieť a byť...

Deň Zeme: Zaujímavé fakty, o ktorých ste možno nevedeli

Každý rok 22. apríla ľudia na celom svete oslavujú Deň Zeme. Je to špeciálny deň, kedy prejavujeme uznanie našej planéte a podnikáme kroky na...

Ak chceš byť tvorcom zmeny, rozhliadni sa okolo seba

Dnes sme sa rozprávali s Apelkou, civilným menom tiež Líviou o tom, ako so svojim domovským 70. zborom Bizón víťazí! rozbiehala projekt pomoci Imobiliu – vznikajúcemu...