Podmienky splnenia

Moja Európa je rozdelená do 4 kategórií (História a geografia, Cestovanie, Ja – občan, Recesia).

Na splnenie je potrebné splniť aspoň 2 úlohy z každej kategórie, teda celkovo 8 úloh podľa vlastného výberu.

História a geografia

 1. Kniha – Prečítal som si knihu o histórii, okolnostiach vzniku alebo fungovaní Európskej únie.
 2. Historická diskusia – Zúčastnil som sa diskusie alebo workshopu na tému histórie Európskej únie a jej hodnotového nastavenia.
 3. Timeline – Vytvoril som si časovú líniu historických míľnikov, vstupov a výstupov jednotlivých krajín z Európskej únie s odhadom, ako sa bude vyvíjať zloženie Európskej únie v najbližších 10 rokoch.
 4. Hlavné mestá – Poznám názvy hlavných miest členských štátov Európskej únie v slovenčine a národnom jazyku krajiny. Viem sa v týchto jazykoch aj pozdraviť.
 5. Štatistiky – Našiel som alebo vytvoril aspoň 7 rôznych štatistík venujúcich sa geografickým a hospodárskym údajom porovnávajúcich Európsku úniu s inými svetovými veľmocami resp. jednotlivé členské štáty medzi sebou.

Cestovanie

 1. Eurotrip – Vstúpil som aspoň do 10 rôznych členských krajín Európskej únie a navštívil v nich zaujímavé miesto alebo lokalitu.
 2. Inštitúcia EÚ – Navštívil som Európsky parlament v Brusseli/Štrasburgu alebo inú významnú inštitúciu Európskej únie.
 3. Skautské centrum – Navštívil som aspoň jedno európske zahraničné skautské centrum a poznám lokalitu ďalších štyroch v rámci Európy.
 4. Krížom cez Slovensko – Navštívil som 5 rôznych miest na Slovensku, ktoré boli podporené z Európskych fondov a zistil som, ako tieto miesta pomáhajú miestnej komunite. Aspoň jedno miesto bolo v západnej, strednej a východnej časti Slovenska.
 5. Voľný pohyb – Poznám možnosti vycestovania prostredníctvom Európskych projektov (Európsky zbor solidarity, Erasmus+) a viem, ktoré krajiny je možné navštíviť len s občianskym preukazom. Využil som výhodu voľného pohybu v rámci Schengenského priestoru na prechod aspoň do 2 krajín.

Ja – Občan

 1. Štruktúra Európskej únie – Poznám štruktúru Európskej únie a zrozumiteľne som ju vysvetlil aspoň ďalším trom ľuďom.
 2. Eurovolič – Preštudoval som si volebné programy kandidátov na europoslancov a volil som vo voľbách do Európskeho parlamentu.
 3. Kampaň o EÚ – Zorganizoval som alebo som pomáhal s kampaňou o zvýšení povedomia o Európskej únii (napr. skautská diskusia a beseda, etapová hra v oddiele s témou EÚ, happening…).
 4. Vlajka na tábore – Zorganizoval som vytvorenie samostatného stožiaru pre vlajku Európskej únie s ohľadom na umiestnenie štátnej vlajky. Vlajku Európskej únie sme slávnostne na tábore vyvesili aspoň na 1 deň a mladším skautom som vysvetlil, čo je Európska únia a aké sú jej symboly (vlajka, motto, hymna, pamätný deň).
 5. Euroodborka – Pomohol som s plnením odborky Európan alebo odborky Občan Európskej únie inému skautovi alebo skautke.

Recesia

 1. Cudzojazyčník – Jeden deň som hovoril iba vybraným jazykom iného členského štátu Európskej únie.
 2. Upršaná Európa – Zmokol som v daždi aspoň v 4 rôznych členských štátoch Európskej únie.
 3. Ochutnávač – Spravil som porovnávajúci test chuti a kvality jednej vybranej potraviny z aspoň 3 členských štátov.
 4. Vymieňač – Sériou výmen som z jedného eurocentu získal predmet hodný aspoň 10 eur.
 5. Rýchlonôžka – V priebehu jednej minúty som navštívil aspoň 3 rôzne európske krajiny.

Aktuálne najčítanejšie

Deň Zeme: Zaujímavé fakty, o ktorých ste možno nevedeli

Každý rok 22. apríla ľudia na celom svete oslavujú Deň Zeme. Je to špeciálny deň, kedy prejavujeme uznanie našej planéte a podnikáme kroky na...

Deň svätého Juraja, patróna skautov, oslávime už deviatykrát

O týždeň nás čaká už deviaty ročník Dňa so skautskou šatkou. Pri rannom zakladaní skautskej šatky na krk si spomenieme na nášho patróna, svätého Juraja....

Tipy na oslavy Dňa zamyslenia 2017

Témou tohtoročného Dňa zamyslenia je „RAST“. S vašou pomocou chceme dopriať čo najviac ľuďom možnosť spoznať skauting. Hoci sa Deň zamyslenia usporadúva každý rok presne...