Explorer belt

Explorer Belt je príležitosť zažiť viacdňovú zahraničnú expedíciu, ktorá ponúka skutočné „zakúsenie“ krajiny, jej ľudí a spôsobu života v nej. Tento voľný programový modul je navrhnutý tak, aby vám priniesol spoznanie inej zeme skrz putovanie, fungovanie v malých skupinách, plnenie konkrétnych úloh a najmä stretávanie miestnych obyvateľov.

Podmienky

1. Členstvo a vek

Výzvu si môžu plniť len zaregistrovaní členovia Slovenského skautingu od veku 18 rokov.

2. Tím

Explorer belt sa plní v tímoch 2 – 4 ľudí.

Pokiaľ si nedokážete nájsť ľudí do tímu sami, môžete sa zaregistrovať a informovať o tom. Organizátori vám môžu pomôcť nájsť členov.

3. Počet dní

Trvanie Explorer beltu je 9 dní (sobota-nedeľa). Prvý a posledný deň sú vyhradené primárne na cestovanie do cieľovej krajiny a z nej. Znamená to, že putovanie prebieha od soboty poobedia do nasledujúcej soboty večera.

4. Expedícia

Počas Explorer beltu musíte putovať minimálne 100km peši. Vzdialenosť inými dopravnými prostriedkami nie je určená.

Organizátori určujú miesto začiatku a konca expedície (teda aj krajinu). Expedícia sa koná v lete, v čase vyhradenom organizátormi. Každý rok sa termín môže meniť.

5. Strava

Jedlo si musíte zadovážiť v danej krajine. Z domu si môžete priniesť jedlo na maximálne jeden nasledujúci deň. Alergici si môžu priniesť špecifické položky (bezlepkový chlieb…)

6. Úlohy

Na splnenie Explorer beltu musíte splniť úlohy v checkliste. Sú rozdelené na povinné a voliteľné.

Povinné úlohy – musíte splniť každú

 • viesť si denník so záznamom z každého dňa (môže byť papierový, elektronický, nahrávky…)
 • ochutnať tradičné jedlo
 • naučiť sa základné slová/frázy
 • urobiť dobrý skutok/službu
 • dva dni za sebou miň maximálne, napr., 5€ denne (zahŕňa skonzumované jedlo, dopravu, ubytko…) – upraví sa podľa krajiny

Voliteľné – musíte splniť aspoň jednu úlohu z každej sekcie

Kultúrne

 • navštíviť galériu/divadlo/múzeum
 • zaspievať pesníčku v domácom jazyku
 • navštíviť UNESCO pamiatku
 • zatancovať tradičný tanec

Športové/Pohybové

 • navštíviť športovú udalosť
 • zahrať si národný šport
 • zaplávať si v jazere/rieke/mori
 • vyskúšať aspoň 3 rôzne spôsoby dopravy (okrem auta a chodenia peši)

Sociálne

 • vyvráť mýtus o krajine
 • zistiť aké mýty majú o Slovákoch
 • priniesť si nejaký predmet (vajce, zápalka…), ktorý musíte minimálne 4x vymeniť s cieľom získať niečo lepšie a hodnotnejšie
 • opýtať sa aspoň 10 ľudí otázky z dotazníka o krajine

 Prírodné

 • prejsť časť národného parku
 • nájsť prírodnú zaujímavosť – vodopád, jaskyňa…
 • pozorovať a pomenovať 10 voľne žijúcich zvierat (najlepšie aj odfotiť)
 • pomôcť prírode (pozbierať odpadky…)

Skautské

 • stretnúť sa s miestnymi skautmi a urobiť si selfie so šatkami (príp. vymeniť si šatku)
 • porovnať skautský zákon a sľub so slovenskými
 • vypísať si 10 odlišností a 10 rovnakých vecí so Slovenským skautingom (farba rovnošaty…)

Pre viac informácii o VPM Explorer belt napíšte na international@skauting.sk.

Aktuálne najčítanejšie

Nový obraz, pôvodné hodnoty: Predstavujeme novú vizuálnu identitu Slovenského skautingu

Deň, na ktorý sme s napätím čakali, konečne nastal. Po dlhých mesiacoch tvrdej práce dobrovoľníkov, zamestnancov Ústredia a kreatívcov z marketingovej agentúry Kreativ Gang...

Táborenie na dotačných plochách

Tábory sa nám pomaly blížia, s nimi aj prípravy účastníkov a vedúcich. Jednou z otázok, ktorá máta nejedného táborového vedúceho stanového tábora je aj...

Ako predísť krízovým situáciám

Skautské tábory poskytujú príležitosť na vyskúšanie a ozrejmenie si mnohých praktických vedomostí a zručností. Niekedy sa tábor nezaobíde bez nejakej krízovej situácie, ktorú je...