1. Vydali sme sa na výpravu, na ktorej sme si vybrali krajinu, v ktorej sme založili Slovanskú ríšu. Pomenovali sme slovanskými menami okolité lúky, lesy, potoky, rieky, vrchy…
 2. Budovali sme si slovanské obydlia.
 3. Zhotovili sme si slovanské odevy a vyrobili si hlinené misky.
 4. Piekli sme si na ohnisku placky z obilia drveného kameňmi alebo sme si varili kašu z prosa a mlieka, ktorú sme dochutili medom a ovocím, čo sme nazbierali v lese. Jedlo sme zapíjali „medovinou“.
 5. Vyrobili sme si luky a šípy a vydali sa na lov jeleňa.
 6. V lese a na lúkach sme sa stretli so slovanskými bohmi a bôžikmi, ktorí nám rozprávali všeličo zaujímavé o prírode a dávali nám rozličné úlohy.

Poznámky

 • Odborka má byť veľmi praktická, aby bola pre deti mladšieho školského veku príťažlivá. Deti by v nej mali zažiť kus romantiky a úzkeho kontaktu s prírodou.
 • Plnenie tejto odborky je vhodné neskoro na jar, v lete alebo skoro na jeseň. Môže byť i námetom na táborovú hru. Jediným vhodným miestom na jej plnenie je jednoznačne príroda.
 • Medovina je alkoholický nápoj, preto ju treba nahradiť niečím iným podľa fantázie organizátorov.
 • Organizátor by si mal najprv naštudovať potrebné fakty o živote starých Slovanov.

Výchovný zámer odborky

Pri plnení odborky deti poznávajú život starých Slovanov, pričom by ich odborka mala viesť k budovaniu pozitívneho vzťahu k národnej minulosti. Mala by im zároveň ukázať hodnotu ľudskej práce poznávaním náročnosti získavania potravy, odevu, zbraní a budovania obydlí v minulosti. Odborka prispieva najmä k intelektuálnemu, sociálnemu a telesnému rozvoju.

Odporúčaná literatúra

 • Váňa, Z.: Svět dávných Slovanů. Artia, Praha 1983.
 • Niederle, L.: Rukověť slovanských starožitností. ČSAV, Praha 1953.
 • Priležajeva – Barskaja, B.: Starí Slovania. SNDK, Bratislava 1954.
 • Farana, R.: Příchod Slovanů na Moravu a do Čech. In: Táborové hry.
 • Nakl. Mravenec, Brno 1993
skauting-program-odborka-vlcata-11

Aktuálne najčítanejšie

Registrácia na rok 2021

Máme pred sebou ďalší kalendárny rok a s ním prichádza aj povinnosť v podobe registrácie. Prinášame vám stručný návod k priebehu registrácie do Slovenského...

Zvýhodnený rodinný členský poplatok na rok 2021

Náčelníctvo Slovenského skautingu vníma dôležitosť rodinného skautingu a plne podporuje aktivity a členov, ktorí sa registrujú ako celé, viacpočetné rodiny. Snažíme sa počúvať a...

Hľadáme posilu do vedenia Slovenského skautingu. Staň sa kľúčovou osobnosťou organizácie a formuj...

Ústredie Slovenského skautingu prechádza postupnými zmenami, ktorých hlavným cieľom je zefektívnenie každodenného riadenia hlavnej výkonnej zložky organizácie. Prvou zmenou bolo vytvorenie novej pozície vedúcej...

Sledujte nás

4,022fanúšikovPáči sa
2,669sledujúcichSledovať
296sledujúcichSledovať
188odberateľovOdoberať