1. Vydali sme sa na výpravu, na ktorej sme si vybrali krajinu, v ktorej sme založili Slovanskú ríšu. Pomenovali sme slovanskými menami okolité lúky, lesy, potoky, rieky, vrchy…
 2. Budovali sme si slovanské obydlia.
 3. Zhotovili sme si slovanské odevy a vyrobili si hlinené misky.
 4. Piekli sme si na ohnisku placky z obilia drveného kameňmi alebo sme si varili kašu z prosa a mlieka, ktorú sme dochutili medom a ovocím, čo sme nazbierali v lese. Jedlo sme zapíjali „medovinou“.
 5. Vyrobili sme si luky a šípy a vydali sa na lov jeleňa.
 6. V lese a na lúkach sme sa stretli so slovanskými bohmi a bôžikmi, ktorí nám rozprávali všeličo zaujímavé o prírode a dávali nám rozličné úlohy.

Poznámky

 • Odborka má byť veľmi praktická, aby bola pre deti mladšieho školského veku príťažlivá. Deti by v nej mali zažiť kus romantiky a úzkeho kontaktu s prírodou.
 • Plnenie tejto odborky je vhodné neskoro na jar, v lete alebo skoro na jeseň. Môže byť i námetom na táborovú hru. Jediným vhodným miestom na jej plnenie je jednoznačne príroda.
 • Medovina je alkoholický nápoj, preto ju treba nahradiť niečím iným podľa fantázie organizátorov.
 • Organizátor by si mal najprv naštudovať potrebné fakty o živote starých Slovanov.

Výchovný zámer odborky

Pri plnení odborky deti poznávajú život starých Slovanov, pričom by ich odborka mala viesť k budovaniu pozitívneho vzťahu k národnej minulosti. Mala by im zároveň ukázať hodnotu ľudskej práce poznávaním náročnosti získavania potravy, odevu, zbraní a budovania obydlí v minulosti. Odborka prispieva najmä k intelektuálnemu, sociálnemu a telesnému rozvoju.

Odporúčaná literatúra

 • Váňa, Z.: Svět dávných Slovanů. Artia, Praha 1983.
 • Niederle, L.: Rukověť slovanských starožitností. ČSAV, Praha 1953.
 • Priležajeva – Barskaja, B.: Starí Slovania. SNDK, Bratislava 1954.
 • Farana, R.: Příchod Slovanů na Moravu a do Čech. In: Táborové hry.
 • Nakl. Mravenec, Brno 1993
skauting-program-odborka-vlcata-11

Aktuálne najčítanejšie

7 častých otázok od rodičov, keď dávajú dieťa na skauting

Skauting je skvelý spôsob, ako podporiť a rozvíjať svoje deti. Je to cesta, ako ich naučiť pracovným návykom, zodpovednosti, zdravému životnému štýlu či sociálnym...

Unikátna výzva: Spoločne oslávme desiaty ročník týždňa za mier!

Malými krokmi k veľkým skutkom. Presne o tom je príležitostná výzva Kroky mieru, ktorú bude možné plniť si len od 1. septembra do 15....

Skauting ako apolitická alebo nepolitická organizácia?

S blížiacimi sa predčasnými voľbami sa na voličov vrhajú z každej strany billboardy alebo reklamy jednotlivých politických strán. Niektorí sľubujú sociálne istoty, iní nedajú...