1. Navštívili sme geologické múzeum alebo expozíciu.
 2. Z výletov sme si priniesli aspoň 5 rôznych druhov kameňov.
 3. Stretli sme sa s odborníkom – geológom na zaujímavej geologickej lokalite v blízkosti nášho bydliska.
 4. Vieme, ako sa dostali kamene do nášho potoka, rieky, jazera.
 5. Hrali sme sa na hľadačov skamenelín. Vytvorili sme si vlastné odliatky skamenelín zo sadry.
 6. Vieme rozoznať 3 druhy minerálov, 3 druhy polodrahokamov alebo drahokamov.
 7. Vieme, ako vznikali kontinenty a aká je geologická história nášho okolia.
 8. Vyrobili sme si prívesky zo zaujímavých kameňov, alebo iné výrobky (napr. ťažidlá).
 9. Vieme, ako vznikajú vulkány a urobili sme si model sopky z hliny alebo moduritu.
 10. Urobili sme pokus o tom, ako vznikajú kryštály (zo soľného alebo cukrového roztoku).

Poznámky

 • Odborka sa plní hlavne prakticky, aby bola príťažlivá. Pri jej plnení by sa aktivity mali realizovať hlavne v prírode, aby deti videli, že všetky kamene okolo nás sú vlastne geológia.
 • Vĺčatá a včielky musíme upozorniť na právny aspekt hľadania skamenelín, Na nálezisku môžeme hľadať skameneliny a pozorovať ich, či fotografovať, ale nič nesmieme odniesť.
 • Pri plnení piateho bodu použijeme vlastnú fantáziu, ako si vyrobiť skamenelinu zo sadry. Napr. z mušle, ktorú máme ako suvenír od mora si môžeme urobiť sadrový odliatok a potom si vyrábať vlastné „skameneliny“ mušlí.
 • Pri ôsmom bode sa tiež fantázii medze nekladú, z kameňov sa dajú vymyslieť naozaj veľmi zaujímavé predmety. Prívesky môžeme urobiť veľmi jednoducho, napr. pekný okruhliak olepíme farebnou šnúrkou okolo obvodu a zvyšok kameňa pomaľujeme s temperovými farbami a zalakujeme priesvitným lakom. Toto isté ale bez šnúrky sa môže použiť ako ťažidlo na papiere.

Výchovný zámer odborky

Odborka podnecuje záujem o problematiku. Je prípravou na vyššie stupne odborky v skautskom veku.

Odporúčaná literatúra

 • Oľga Belešová: Minerály, Mladé letá 1978
 • V. Hrabětín, E. Knobloch: Kapesní atlas zkamenělin, SPN
 • Oldřich Fejfar : Zkamenělá minulost: , Albatros 1989
skauting-program-odborka-vlcata-18

Aktuálne najčítanejšie

Zapoj sa do aktivít Dňa zamyslenia 2023!

World thinking day (WTD) – Svetový deň zamyslenia je dňom medzinárodného priateľstva. Každý rok 22. februára vodkyne a skautky oslavujú skautské hnutie a spoločne...

Hodnotenie kvality oddielov a zborov za rok 2022 o čosi skôr!

Každým rokom sa snažíme napredovať a v tom nám pomáha aj vaše každoročné vypĺňanie hodnotenia kvality oddielov a zborov. Okrem toho, že to slúži...

Dôležité administratívne dátumy a online kalendár

Aj v tomto kalendárnom roku nás čakajú v rámci administratívy dôležité termíny, na ktoré treba myslieť.31. január - zaslanie registračného hárku zboru +...