1. Navštívili sme farmu (družstvo, ranč…) a zootechnik (ošetrovateľ, chovateľ) nám ukázal, ako sa chovajú jednotlivé druhy hospodárskych zvierat. Pri prehliadke farmy sme sa s ním rozprávali o chove zvierat.
 2. Vieme, aký úžitok nám prinášajú jednotlivé druhy hospodárskych zvierat (hovädzí dobytok, koza, ovca, kôň, ošípané, sliepka, kačica, hus, moriak, ryby, včely…).
 3. Poznáme domáce zvieratá a ich mláďatá, nakreslili sme si ich obrázky alebo sme si pripravili ich fotografie a vyzdobili sme nimi klubovňu (alebo nástenku).
 4. Vieme, aké podmienky na chov potrebujú domáce zvieratá, čím sa živia a ako sa pripravuje ich potrava (napríklad sušenie sena…).
 5. Vyrobili sme si model farmy.
 6. Na schôdzke sme sa hrali na trh a predávali produkty ktoré máme vďaka hospodárskym zvieratám.
 7. Vieme. aké užitočné látky (vitamíny, minerály…) obsahujú produkty získané vďaka hospodárskym zvieratám.

Poznámky

 • Pri plnení tejto odborky bude potrebná pomoc odborníka, ktorý sa o túto problematiku zaujíma. Pri plnení odborky je potrebné navštíviť väčší chov domácich zvierat.
 • Odborku je možné spestriť jazdou na koni (poníkovi) alebo vyhliadkovou cestou na voze ťahanom koňmi alebo turmi.

Výchovný zámer odborky

Odborka podporuje záujem o zvieratá a prírodu, pomáha ku pochopeniu získavania zdrojov potravín, slúži ku intelektuálnemu, citovému a sociálnemu rozvoju.

Odporúčaná literatúra

 • Bird Jo: Prirodzený chov koní, Slovart, 2004
 • Ochodnický Dušan: Ovce, kozy a ošípané, Príroda, 2003
 • Malík Vladimír: Hydina a králiky, Príroda, 2002
 • Malík Vladimír: Abeceda drobnochovateľa : kury, perličky a prepelice z prídomových chovov, Semic Media, 2001
 • Debrecéni Ondrej: Základy chovu kráv, Vydavateľstvo NOI, 1999
 • Baumeister Michael: Chov hydiny ako hobby: sliepky, kačice, husi, morky, perličky, BLESK, 1995
 • Gajdošík M.: Chov oviec, Príroda, 1988
 • Peter Vladimír: Chov hydiny, Príroda, 1986
 • Havlín Jiří: Domácí chov zvířat, SZN, 1983
 • Brentjes Burchard: Jak zvířata zdomácněla, Horizont, 1979
 • Podubský Václav: Pstruhařství a umělý chov ryb, SZN, 1967
skauting-program-odborka-vlcata-26

Aktuálne najčítanejšie

Zapoj sa do aktivít Dňa zamyslenia 2023!

World thinking day (WTD) – Svetový deň zamyslenia je dňom medzinárodného priateľstva. Každý rok 22. februára vodkyne a skautky oslavujú skautské hnutie a spoločne...

Hodnotenie kvality oddielov a zborov za rok 2022 o čosi skôr!

Každým rokom sa snažíme napredovať a v tom nám pomáha aj vaše každoročné vypĺňanie hodnotenia kvality oddielov a zborov. Okrem toho, že to slúži...

Nová vizuálna identita: aké zmeny nás čakajú?

Ľudské bytosti sú vizuálnejšie, ako by ste si mohli myslieť. Na rozdiel od psov, ktorí sa spoliehajú na čuch, alebo delfínov, ktorí sú pri...