1. Vytvorili sme vlastné auto a poznáme jeho základné časti.
  2. Navštívili sme dopravné múzeum alebo trenažér v autoškole.
  3. Naučili sme sa poznávacie značky krajských miest a susedných okresov.
  4. Poznáme základné dopravné značky a základy dopravných pravidiel.
  5. Boli sme na dopravnom ihrisku a rozprávali sme sa s dopravným policajtom.
  6. Usporiadali sme automobilové preteky.
  7. Navštívili sme autoservis.
  8. Vytvorili sme maketu dopravného ihriska.
  9. Zahrali sme sa stolovú hru s dopravnou tematikou (napríklad pexeso s dopravnými značkami).

Poznámky

  • Automobilové preteky môžu byť napríklad jazda zručnosti na čomkoľvek, čo má kolesá.
  • Konštrukciu auta vysvetľujeme veku primeraným spôsobom, stačí vysvetliť dôležité časti (motor, prevodovka, kolesá, brzdy).
skauting-program-odborka-vlcata-27

Aktuálne najčítanejšie

Zapoj sa do aktivít Dňa zamyslenia 2023!

World thinking day (WTD) – Svetový deň zamyslenia je dňom medzinárodného priateľstva. Každý rok 22. februára vodkyne a skautky oslavujú skautské hnutie a spoločne...

Hodnotenie kvality oddielov a zborov za rok 2022 o čosi skôr!

Každým rokom sa snažíme napredovať a v tom nám pomáha aj vaše každoročné vypĺňanie hodnotenia kvality oddielov a zborov. Okrem toho, že to slúži...

Dôležité administratívne dátumy a online kalendár

Aj v tomto kalendárnom roku nás čakajú v rámci administratívy dôležité termíny, na ktoré treba myslieť.31. január - zaslanie registračného hárku zboru +...