Zelený stupeň

 1. Prezentoval som pred oddielom druhy lán, ich častí a materiálu, pravidlá používania, navíjania, skladovania a údržby.
 2. Spravil som aspoň 5-krát jednoduché ukončenie lana a aspoň 20-krát jednoduché námornícke ukončenie lana.
 3. Demonštroval som a viem použiť nasledovné uzly: 6 skautských uzlov, líščia slučka, konstriktorový uzol, tesárska slučka, dvojitá lodná slučka, uzol priateľstva a lešeňové oko.
 4. Naučil som skautov viazať a používať nasledovné krížové väzby: jednoduchá, diagonálna, vidlicová a osmičková krížová väzba.
 5. Vytvoril som zo špajlí makety aspoň dvoch väčších viazaných stavieb.
 6. Viedol som prácu na aspoň dvoch jednoduchých viazaných stavbách.
 7. Aktívne som sa zúčastnil na stavbe aspoň dvoch väčších viazaných stavieb.
skauting-program-odborka-skauti-z-28

Červený stupeň

Plnenie červeného stupňa vyžaduje zvládnutie úloh zeleného stupňa.

 1. Prezentoval som pred oddielom rôzne druhy lán, orientujem sa v ich nosnosti a viem vypočítať približné bezpečné zaťaženie.
 2. Naučil som skautov používať aj lešeňovú, prehadzovanú, stupňovitú a zmotanú krížovú väzbu.
 3. Vytvoril som atraktívnu uzlovú tabuľu prezentujúcu min. 20 užitočných uzlov, 5 krížových väzieb, niekoľko druhov spletania, vrkočov a tureckých uzlov a nainštaloval som ju v klubovni alebo na inom dohodnutom mieste.
 4. Urobil som aspoň 2 veci z nasledovných:
  • kravatový prstenec,
  • pletená šnúra na píšťalku,
  • ozdobenie lodného zvona,
  • pletené ucho,
  • rohož,
  • volejbalová sieť,
  • hojdacia sieť.
 5. Urobil som prirodzené, kolové a hranolové ukotvenie, viem, ktoré sa hodí pri akej stavbe a pôde.
 6. Poznám rôzne druhy kladiek, viem kladku upevniť na pevný bod a upevniť lano na kladku. Vysvetlím skautom princíp kladkostroja.
 7. Viedol som prácu na aspoň 3 väčších viazaných stavbách vrátane vyhotovenia nákresu a/alebo makety, prípravy materiálu, rozdelenia úloh a dohliadania na bezpečnosť stavby. Aspoň jedna z týchto stavieb bola mnou samým aj navrhnutá.

Poznámky

 • Správnemu naučeniu sa požadovaných zručností veľmi pomôže účasť na kurze viazania stavieb.
 • Plnenie odborky vyžaduje i určitý materiál (laná, žrďovinu, kladky,…), ktoré by mal vo vhodnej kvalite a množstve zabezpečiť skautský zbor.
 • Vodca by mal dohliadnuť na bezpečnosť a zodpovednosť ľudí, ktorí sa pustia do stavania viazaných stavieb.

Odporúčaná literatúra

 • Kol. autorov: Viazané stavby. Slovenský skauting, Bratislava 2001.
 • Dužík, M.: Táborová prax. Slovenský skauting, Bratislava 2001.
 • Skriagin, L. N.: Námornícke uzly. Alfa, Bratislava 1985.
 • Elstner: Uzly a laso
skauting-program-odborka-skauti-c-29

Aktuálne najčítanejšie

7 častých otázok od rodičov, keď dávajú dieťa na skauting

Skauting je skvelý spôsob, ako podporiť a rozvíjať svoje deti. Je to cesta, ako ich naučiť pracovným návykom, zodpovednosti, zdravému životnému štýlu či sociálnym...

Skauting ako apolitická alebo nepolitická organizácia?

S blížiacimi sa predčasnými voľbami sa na voličov vrhajú z každej strany billboardy alebo reklamy jednotlivých politických strán. Niektorí sľubujú sociálne istoty, iní nedajú...

Unikátna výzva: Spoločne oslávme desiaty ročník týždňa za mier!

Malými krokmi k veľkým skutkom. Presne o tom je príležitostná výzva Kroky mieru, ktorú bude možné plniť si len od 1. septembra do 15....