Zelený stupeň

 1. Vytvoril som slovník “skautizmov” vrátane výkladu ich významu a možných synoným.
 2. Zábavnou formou som prezentoval pred družinou najčastejšie chyby v slovenčine. Pripravil som si tipy a triky, ako si zapamätať konkrétne pravopisné či gramatické javy.
 3. Naučil som sa používať korektorské značky pre opravu chýb a úpravu textu. Použil som ich na korekciu aspoň piatich normostrán.
 4. Napísal som aspoň jeden text z nasledujúcich:
  • recenzia na knihu vydanú Slovenským skautingom,
  • slávnostný príhovor k významnej udalosti družiny či oddielu,
  • vlastný skautský životopis.
 5. Viem vymenovať vybrané slová, vrátane menej frekventovaných.
 6. Našiel som min. 5 chýb v internetových alebo printových médiach (pravopis, gramatika, písanie interpunkcie…).
 7. Zúčastnil som sa olympiády slovenského jazyka.
skauting-program-odborka-skauti-z-106

Červený stupeň

 1. Pripravil som zoznam jazykovedných príručiek a odborných internetových stránok, ktoré môžem využiť pri kontrole svojich textov.
 2. Pre družinu som pripravil aktivitu na hádanie etymológie slovenských slov.
 3. Zmapoval som vybrané slovo v rôznych slovenských nárečiach.
 4. Prečítal som aspoň 5 odborných jazykovedných alebo literárnovedných článkov alebo odbornú knihu.
 5. Vybral som jeden jazykový jav (napr. písanie i/y, časovanie) a zmapoval som, ako ho upravovali vybraní kodifikátori (Bernolák, Štúr, Hattala + Hodža, S. Czambel, PSP v 20. storočí…).
 6. Porovnal som jazykový systém slovenčiny so systémom iného jazyka, ktorý sa učím. Výsledky som prezentoval pred družinou.
 7. Vybral som si slovenské dielo, ktoré bolo spracované rôznymi formami (kniha, audiokniha, rozhlasová hra, divadelná hra, televízna inscenácia) a porovnal som min. 2 spracovania.
 8. Našiel som v znení tejto odborky 3 skryté chyby (pravopis, interpunkcia…).
skauting-program-odborka-skauti-c-106

Aktuálne najčítanejšie

Zapoj sa do aktivít Dňa zamyslenia 2023!

World thinking day (WTD) – Svetový deň zamyslenia je dňom medzinárodného priateľstva. Každý rok 22. februára vodkyne a skautky oslavujú skautské hnutie a spoločne...

Hodnotenie kvality oddielov a zborov za rok 2022 o čosi skôr!

Každým rokom sa snažíme napredovať a v tom nám pomáha aj vaše každoročné vypĺňanie hodnotenia kvality oddielov a zborov. Okrem toho, že to slúži...

Nová vizuálna identita: aké zmeny nás čakajú?

Ľudské bytosti sú vizuálnejšie, ako by ste si mohli myslieť. Na rozdiel od psov, ktorí sa spoliehajú na čuch, alebo delfínov, ktorí sú pri...