Zelený stupeň

 1. Vytvoril som slovník “skautizmov” vrátane výkladu ich významu a možných synoným.
 2. Zábavnou formou som prezentoval pred družinou najčastejšie chyby v slovenčine. Pripravil som si tipy a triky, ako si zapamätať konkrétne pravopisné či gramatické javy.
 3. Naučil som sa používať korektorské značky pre opravu chýb a úpravu textu. Použil som ich na korekciu aspoň piatich normostrán.
 4. Napísal som aspoň jeden text z nasledujúcich:
  • recenzia na knihu vydanú Slovenským skautingom,
  • slávnostný príhovor k významnej udalosti družiny či oddielu,
  • vlastný skautský životopis.
 5. Viem vymenovať vybrané slová, vrátane menej frekventovaných.
 6. Našiel som min. 5 chýb v internetových alebo printových médiach (pravopis, gramatika, písanie interpunkcie…).
 7. Zúčastnil som sa olympiády slovenského jazyka.
skauting-program-odborka-skauti-z-106

Červený stupeň

 1. Pripravil som zoznam jazykovedných príručiek a odborných internetových stránok, ktoré môžem využiť pri kontrole svojich textov.
 2. Pre družinu som pripravil aktivitu na hádanie etymológie slovenských slov.
 3. Zmapoval som vybrané slovo v rôznych slovenských nárečiach.
 4. Prečítal som aspoň 5 odborných jazykovedných alebo literárnovedných článkov alebo odbornú knihu.
 5. Vybral som jeden jazykový jav (napr. písanie i/y, časovanie) a zmapoval som, ako ho upravovali vybraní kodifikátori (Bernolák, Štúr, Hattala + Hodža, S. Czambel, PSP v 20. storočí…).
 6. Porovnal som jazykový systém slovenčiny so systémom iného jazyka, ktorý sa učím. Výsledky som prezentoval pred družinou.
 7. Vybral som si slovenské dielo, ktoré bolo spracované rôznymi formami (kniha, audiokniha, rozhlasová hra, divadelná hra, televízna inscenácia) a porovnal som min. 2 spracovania.
 8. Našiel som v znení tejto odborky 3 skryté chyby (pravopis, interpunkcia…).
skauting-program-odborka-skauti-c-106

Aktuálne najčítanejšie

Nové usmernenia pre činnosť a rozšírenie povolených aktivít

Aktuálne pravidlá pre prezenčnú činnosť Slovenského skautingu

V tomto článku nájdete vždy aktuálne usmernenia Ústredia Slovenského Skautingu k prezenčnej činnosti a organizovaní podujatí pod hlavičkou Slovenského skautingu. Aktualizované k: 21.10.2021 Aktuálne usmernenia...

#GivingTuesday, oslávme spolu sviatok štedrosti!

#GivingTuesday je deň, kedy sa po celom svete oslavujú dobré skutky a šíri dobro. Podporme spoločne Slovenský skauting, ktorý sa stal súčasťou tejto komunity.Bližšie...

Vždy pripravené, inšpiratívne skautky

Dievčatá, slečny, dámy, ženy, no pre nás jedným slovom skautky, svoju rolu v skautingu začali hrať trošku neskôr ako opačné pohlavie. Niet sa čomu...

Sledujte nás

4,022fanúšikovPáči sa
2,669sledujúcichSledovať
296sledujúcichSledovať
188odberateľovOdoberať