Zelený stupeň

 1. Dokážem bez problémov používať:
  • kompas,
  • buzolu,
  • mapu,
  • turistickú GPS navigáciu,
  • navigačnú aplikáciu v smartfóne.
 1. Poznám ich časti a mapové značky. Každú z nich som použil aspoň raz na výprave alebo inej aktivite.
 1. Naučil som kamaráta alebo iného skauta zorientovať mapu s kompasom na rôznych miestach. Vysvetlil som mu, prečo je to dôležité.
 2. Aspoň na troch výpravách som zastával funkciu navigátora, dbal som na správny smer a o postupe som priebežne informoval ostatných. Naštudoval som si mapu terénu výpravy – poznal som vybranú trasu, možné skratky alebo obchádzky, rizikové a zaujímavé miesta.
 3. Viem, na akom princípe funguje kompas a vyrobil som si vlastný – napr. z korku, ihly, vody. Porovnal som jeho presnosť s kompasom z obchodu a s kompasom v smartfóne.
 4. Zmapoval som vybraný úsek o rozlohe 5 x 5 km. Zakreslil som dôležité body, cesty, rieky, pásmo lesa a reliéf krajiny.
 5. Viem, ako postupovať pri dehydratácii, podchladení, celkovej únave a panickej reakcii pri zablúdení.
 6. Poznám skautské značky; viem, ako sa používajú. Pripravil som aspoň jednu aktivitu pre družinu, kde som ich využil.
skauting-program-odborka-skauti-z-86

Červený stupeň

 1. Zúčastnil som sa aspoň dvoch orientačných behov.
 2. Pre družinu či oddiel som zorganizoval aspoň jeden bod z nasledujúcich:
  • náročnejšiu aktivitu na orientáciu, trvajúcu aspoň 3 hodiny;
  • tri kratšie orientačné aktivity v rôznorodom teréne – mesto, les, lúky, vidiek…;
  • výzvu Výsadok aspoň pre dvoch jednotlivcov alebo dvojice;
  • orientačný beh s dĺžkou aspoň 4 km.
 3. Vyskúšal som aspoň 5 aplikácii pre smartfón, ktoré slúžia na orientáciu. Ku každej som zistil 3 plusy a 3 mínusy a najlepšiu som odporučil členom oddielu.
 4. Poznám alternatívne spôsoby orientácie, napr. podľa nočnej oblohy, Slnka, prírodných úkazov, umiestnenia budov. Viem, ktoré z nich sú spoľahlivé a ktoré nie. Aspoň jeden spôsob som vedecky overil v štýle „Mythbusters“.
 5. Zmapoval som vybraný úsek o rozlohe 8 x 8 km. Zakreslil som dôležité body, cesty, rieky, pásmo lesa a reliéf krajiny.
 6. Viem, ako postupovať v prípade zablúdenia v prírode, orientácie v nepriaznivom počasí. Vysvetlil som to kamarátovi alebo inému skautovi.
 7. Prečítal som si jednu knihu o orientácii, kartografii. Poznám rôzne typy máp a ich použitie (turistická mapa, automapa, historická mapa).
skauting-program-odborka-skauti-c-86

Aktuálne najčítanejšie

Nový obraz, pôvodné hodnoty: Predstavujeme novú vizuálnu identitu Slovenského skautingu

Deň, na ktorý sme s napätím čakali, konečne nastal. Po dlhých mesiacoch tvrdej práce dobrovoľníkov, zamestnancov Ústredia a kreatívcov z marketingovej agentúry Kreativ Gang...

Táborenie na dotačných plochách

Tábory sa nám pomaly blížia, s nimi aj prípravy účastníkov a vedúcich. Jednou z otázok, ktorá máta nejedného táborového vedúceho stanového tábora je aj...

Ako predísť krízovým situáciám

Skautské tábory poskytujú príležitosť na vyskúšanie a ozrejmenie si mnohých praktických vedomostí a zručností. Niekedy sa tábor nezaobíde bez nejakej krízovej situácie, ktorú je...