Zelený stupeň

 1. Strávil som minimálne 10 dní v zahraničí.
 2. Na cestách po Slovensku som spoznával prírodné a kultúrne zaujímavosti. O svojich cestách som si viedol denník. Pri tom som splnil 2 body z nasledovných: Navštívil som:
  • 5 hradov;
  • 5 historických miest;
  • 3 národné parky;
  • 2 pamiatky UNESCO.
 3. Navštívil som aspoň dve cudzie krajiny. Cestu som si zdokumentoval denníkom alebo fotografiami, kresbami a pod.
 4. Prečítal som aspoň 2 cestopisy alebo 2 príbehy veľkých cestovateľov a spravil som z nich pútavé zhrnutie, ktoré som následne prezentoval zaujímavou formou pred družinou (hra, kvíz, detektívka…).
 5. Pripravujem sa riadne na svoje cesty. Vytvoril som si vlastný cvičebný plán na 3 mesiace a dodržal som ho. Mám skontrolované všetky potrebné očkovania na cestovanie.
 6. Dokážem sa poistiť na doma aj do zahraničia – cestovné aj úrazové poistenie.
 7. Viem poskytnúť základnú prvú pomoc a vždy pri sebe nosím príručnú lekárničku. Dokážem ošetriť tieto poranenia a choroby:
  • otravu jedlom a hnačku
  • úpal, úžeh a dehydratáciu
  • bolesť hlavy
  • uštipnutie hmyzom alebo hadom
  • pohryznutie psom
 8. Poznám a mám poznačené základné čísla na ministerstvo zahraničných vecí a slovenskú ambasádu v cudzom štáte.
skauting-program-odborka-skauti-z-8

Červený stupeň

Plnenie červeného stupňa vyžaduje zvládnutie úloh zeleného stupňa.

 1. V každej zo 4 cudzích krajín som pobudol aspoň týždeň, pričom som splnil aspoň 3 body z nasledovných:
  • navštívil som 2  historické pamiatky;
  • navštívil som 1 kultúrnu udalosť – miestne divadlo alebo predstavenie;
  • navštívil som 2  prírodné pamiatky;
  • navštívil som 2 chrámy miestneho náboženstva;
  • ochutnal som miestnu špecialitu aspoň v dvoch podnikoch.
 2. Každú z týchto krajín som prezentoval prostredníctvom článku, prednášky, výstavy alebo premietania.
 3. Zúčastnil som sa na cestovateľskom festivale a spravil som rozhovor do časopisu so skúseným cestovateľom.
 4. Poznám zásady pobytu v krajinách, ktoré sú kultúrne iné ako Slovensko. Vybral som si 5 krajín, ktoré sú výrazne odlišné, a predstavil som ich odlišnosti oddielu aj s tým, ako by sa v nich mali správať (rôzne náboženstvo, komunikácia s úradmi, cestovanie, zvyky, gestá, správanie).
 5. Viem, čo je couchsurfing, porozprával som sa s niekým, kto ho vyskúšal, a podľa vlastných možností som skúsil zodpovedne využiť couchsurfing aj v zahraničí.
 6. Aspoň na dvoch svojich cestách som sa nakontaktoval na miestnych skautov, stretol som sa a strávil som s nimi aspoň pár hodín. Priniesol som im vlastný darček zo Slovenska.
 7. Nadviazal som na svojich cestách kontakt z minimálne 3 ľuďmi z  inej krajiny a porozprával som sa s nimi o ich situácii, ako sa im žije a aké majú radosti a problémy.
 8. Priniesol som pre svoj oddiel alebo družinu cudzokrajné jedlo a pripravil som malú hostinu.
 9. Naučil som sa základné frázy aspoň 3 cudzích jazykov, ktoré som doteraz nepoznal (pozdravy, otázky, poďakovanie, poprosenie…).
skauting-program-odborka-skauti-c-9

Aktuálne najčítanejšie

Zapoj sa do aktivít Dňa zamyslenia 2023!

World thinking day (WTD) – Svetový deň zamyslenia je dňom medzinárodného priateľstva. Každý rok 22. februára vodkyne a skautky oslavujú skautské hnutie a spoločne...

Hodnotenie kvality oddielov a zborov za rok 2022 o čosi skôr!

Každým rokom sa snažíme napredovať a v tom nám pomáha aj vaše každoročné vypĺňanie hodnotenia kvality oddielov a zborov. Okrem toho, že to slúži...

Projekty, ktoré sa rozbehnú v plnom prúde vďaka novej kolegyni

Na Ústredí Slovenského skautingu sme medzi sebou privítali novú kolegyňu, ktorá sa bude venovať 3 veľkým projektom, ktoré sa vám bude snažiť priblížiť. Ktoré...