List od svetových skautských organizácií WOSM a WAGGGS

1916

Európske náčelníctva svetových skautských organizácií WOSM (World Organization of the Scout Movement) a WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) poslali list svojim členským organizáciám, medzi ktorými je aj Slovenský skautingu. Voľne sme ho pre vás preložili.

Milí priatelia,

v súčasnosti vidíme, že v našich členských skautských organizáciách európskych regiónov WAGGGS a WOSM sú prijímané nevyhnutné opatrenia v súvislosti s vírusom COVID-19. Sme radi, že naši členovia prijímajú primerané bezpečnostné opatrenia, aby v súlade so skautskými hodnotami chránili a pomáhali iným tam, kde sa len dá. Môže to byť ťažké, keďže sa veľa tvrdej práce a plánovania venovalo aktivitám, ktoré sú teraz zrušené alebo odložené. Odporúčame vám, aby ste sa naďalej riadili pokynmi orgánov verejného zdravotníctva vo svojich krajinách a správali sa príkladne pri ich dodržiavaní.

Vidíme veľa príkladov, ako naše členské organizácie dobrovoľnícky pomáhajú svojim miestnym komunitám, plánujú digitálne aktivity a zabezpečujú distribúciu informácií od štátnych orgánov. Chceli by sme sa vám poďakovať za všetku vašu prácu a odhodlanie.

V týchto ťažkých časoch si vždy pamätajte, že ste súčasťou medzinárodného hnutia a máte priateľov z celej Európy a sveta, ktorí vás podporujú. Chceli by sme vás inšpirovať slovami Olave Baden-Powellovej, ktoré vo svojom poslednom odkaze v roku 1973 odkázala skautkám i skautom:  „Verím, že budete aj naďalej plne využívať systém práce a hry, ktoré poskytujú naše hnutia, a udržiavať priateľstvá, ktoré ste na družinovkách a táboroch získali […]. Tak sa nielen že budete posúvať vpred fyzicky, ale aj mysľou i duchom, a ovplyvníte aj tých, ktorí sú okolo vás. Robte to, čo je čestné, správne a múdre, rozdávajte láskavosť myslením aj konaním. Tak sa snažte bojovať proti všetkým neduhom a pomáhajte urobiť svet šťastnejším a lepším miestom na život.“

My, vaše Európske náčelníctva  WAGGGS a WOSM, vás povzbudzujeme, aby ste aj naďalej robili presne to, o čom Olave Baden-Powellová hovorila: preukazujte vzájomnú láskavosť a solidaritu, navzájom sa chráňte a oslavujte medzinárodné priateľstvo, ktoré máme vďaka skautingu. Buďte kreatívni, zdieľajte ducha skautingu virtuálne.

So stiskom ľavice

Európske náčelníctva  WAGGGS a WOSM
17. marca 2020