Už poznáš tému Dňa zamyslenia 2023?

776

Čo je to WTD?

World thinking day (WTD) – Svetový deň zamyslenia je dňom medzinárodného priateľstva. Každý rok 22. februára vodkyne a skautky oslavujú skautské hnutie a spoločne sa spájajú pri  zmysluplnej zábave, poznávaní nových problémov spoločnosti a ich riešení. 

Deň zamyslenia oslavujeme každoročne už od roku 1926. Myšlienka na založenie tohto sviatku vznikla na 4. svetovej skautskej konferencii WAGGGS, kde sa dievčatá z rôznych kútov sveta dohodli, že by mal existovať špeciálny deň, kedy by si na seba spomenuli a vzájomne si vyjadrili vďaku a uznanie.

Aká téma nás čaká v roku 2023? 

V prieskume roku 2020, hľadala WAGGGS medzi členkami odpoveď na otázku, aké problémy ich najviac znepokojujú  a čo by chceli zmeniť vo svete. Zistili, že vodkyne a skautky mladšie ako 18 rokov sa najviac obávajú o životné prostredie. WAGGGS sa preto rozhodlo, že sa v nasledujúcich rokoch bude venovať práve tejto problematike v kombinácii vždy s jednou inou problematikou. 

Tento rok je ďalším z tematickej série Náš svet, naša budúcnosť. Minulý rok sme v aktivitovom balíku riešili životné prostredie a rodovú rovnosť. V roku 2023 sa 22. februára zameriame na tému Náš svet, naša mierová budúcnosť – Životné prostredie a mier. 

Tento rok to bude rozprávkové

V aktivitovom balíku budete vtrhnutí do príbehu Miku, dievčaťa, ktoré sa vydá na cestu za mierom a rovnováhou. Úlohy sú inšpirované folklórnymi rozprávkami zo všetkých piatich regiónov WAGGGS. 

Na aktivitový balík sa môžete tešiť tento rok už skôr, než 22. februára. Sledujte kanály SLSK, o jeho publikovaní vás budeme informovať. 

Autor: Viera Lukáčová