Radcovské kurzy zase o niečo jednoduchšie

1987

Vo vzdelávaní máme dve novinky! Obe sa týkajú radcovských kurzov a veríme, že obe pomôžu cieľovým skupinám.

Prvou novinkou je publikácia Radcovský kurz – manuál pre organizátorov. Obsahom tejto knižky sú podrobné návody a dobré rady, ako usporiadať radcovský kurz. Za najväčší prínos považujeme rozpracované témy prednášok. Ak sa teda nový člen tímu chystá prvýkrát prednášať napríklad tému Piliere skautingu, v manuáli si nájde obsahovú náplň, kompetencie, ktoré má účastník nadobudnúť, podklady k téme a dokonca nápady na aktivity, ktoré môže počas prednášky zrealizovať.

Publikáciu budeme bezplatne posielať oblastným tímom radcovských kurzov a tiež bude dostupná v PDF formáte priamo na webe SLSK.

Druhá novinka je určená pre všetkých účastníkov radcovských kurzov a tým, ktorí sa rozhodli zúčastniť radcovských skúšok bez absolvovania kurzu. V podobe PDF-ka voľne dostupného na webe vydávame Handouty k radcovskému kurzu. Sú to podklady k jednotlivým témam prednášok spolu s otázkami a modelovými situáciami na skúšky.

Na stiahnutie

Manuál pre organizátorov radcovských kurzov je možné zakúpiť vytlačený a zviazaný v špirálovej väzbe v internetovom obchode ScouShop.sk za mimoriadnu cenu pokrývajúcu výlučne výrobné náklady.

Touto cestou by sme radi poďakovali všetkým autorom, ktorí sa do tvorby týchto publikácií zapojili. Ďakujeme!