Skautské kurzy môžu priniesť okrem dekrétu i akreditované osvedčenie

1805
Foto: Vladislav Kakody

Slovenský skauting získal takmer pred dvoma rokmi akreditáciu podľa Zákona o podpore práce s mládežou 282/2008 Z. z. V rámci neho máme akreditovaný vzdelávací program Rozvoj lídrov, ktorý pozostáva z troch modulov, ktoré sú v skautskom svete známe ako Radcovský kurz, Líderská rangerská škola a Vodcovská lesná škola. Úspešní absolventi spĺňajúci podmienky akreditácie jednotlivých stupňov (modulov) tak získavajú i akreditované osvedčenie. K takýmto podmienkam patrí napr. vek účastníka pri nástupe na vzdelávanie.

  • Radcovský kurz: vedenie malých skupín detí – vek podľa akreditácie: 15 – 17 rokov vrátane.
  • Rangerská akadémia: osobnostný rozvoj a vzdelávanie mladých lídrov – vek podľa akreditácie: 15 – 19 rokov vrátane.
  • Vodcovská lesná škola: leadership – vek podľa akreditácie: 18+.

Absolventi si toto vzdelávanie môžu uviesť do svojich životopisov. Ak si však úspešným absolventom hociktorého z kurzov SLSK, iste si nadobudol vedomosti i zručnosti, ktoré by sa atraktívne vynímali v tvojom životopise. Zváž, aké to sú, neváhaj a doplň ich tam! Ak nevieš, ako na to, pomôže Ti naša príručka Vzdelávanie v Slovenskom skautingu. Na strane 78 nájdeš príklady, ako si môžeš zapísať svoje skautské skúsenosti do svojho životopisu. Príklady sú uvedené v slovenskom i v anglickom jazyku. Prichádza leto – čas táborov, dovoleniek, ale i brigád!

Foto: Vladislav Kakody