Nové hodnosti v Slovenskom skautingu

1748

Spomínaš si ešte, ako ťa na radcovskom kurze, líderskej rangerskej škole alebo vodcovskej lesnej škole učili, že v skautingu máme dve hodnosti: vodca a inštruktor? Tak to už neplatí.

Rada pre vzdelávanie na jar navrhla zmeny týkajúce sa skautského vzdelávacieho systému, ktoré na 21.zasadnutí schválilo Náčelníctvo SLSK. Hodnosti už teda nemáme dve, ale rovno štyri.

Radca: možno získať po úspešnom zložení radcovských skúšok.
Líder: možno získať po úspešnom zložení líderských skúšok.
Vodca: možno získať po úspešnom zložení vodcovských skúšok.
Inštruktor: možno získať po úspešnom zložení inštruktorských skúšok.

Ďalšou zmenou vo vzdelávacom systéme je, že na skúšky jednotlivých stupňov vzdelávania sa je možné prihlásiť nie len po absolvovaní príslušného vzdelávania, ale aj priamo, po splnení špeciálnych podmienok. Viac o tomto systéme je možné nájsť v Organizačnom poriadku SLSK, kapitola 8 a budeme vás o ňom postupne informovať aj formou aktualít.