Úvod Verejnosť Rodičia Hlásenie incidentu týkajúceho sa chráneného dieťaťa

Hlásenie incidentu týkajúceho sa chráneného dieťaťa

Ochrana detí je zodpovednosťou každého z nás. Uvedomujeme si, že našou základnou povinnosťou je nielen starostlivosť o všetky deti, s ktorými prídeme do kontaktu, vytváranie bezpečného prostredia na ich rozvoj, ale aj ich ochrana pred zneužívaním, násilím a šikanou.  Pokiaľ máte vo svojom okolí podozrenie na neprijateľné správanie, neváhajte sa obracať na Ústredie Slovenského skautingu. Rovnako neváhajte postupovať, ak ste sami v skautingu obeťou násilia akéhokoľvek druhu, vrátane sexuálneho. Rovnako tak sa ktokoľvek kedykoľvek neváhajte obracať na verejne prístupné krízové linky, pokiaľ je to z Vášho pohľadu lepšia voľba, alebo rovno na políciu, pokiaľ máte podozrenie na nezákonné konanie.

Nahlásiť podozrenie na neprijateľné správanie v Slovenskom skautingu môžete Ústrediu Slovenského skautingu aj prostredníctvom tohto formulára.

Ak sa vyskytli dvaja alebo viacerí ľudia, ktorí spôsobili problém, uveďte podrobnosti na konci tohto hlásenia

Najnovšie aktuality

Najčítanejšie na skauting.sk

Zapoj sa do aktivít Dňa zamyslenia 2023!

World thinking day (WTD) – Svetový deň zamyslenia je dňom medzinárodného priateľstva. Každý rok 22. februára vodkyne a skautky oslavujú skautské hnutie a spoločne...

Projekty, ktoré sa rozbehnú v plnom prúde vďaka novej kolegyni

Na Ústredí Slovenského skautingu sme medzi sebou privítali novú kolegyňu, ktorá sa bude venovať 3 veľkým projektom, ktoré sa vám bude snažiť priblížiť. Ktoré...

Hodnotenie kvality oddielov a zborov za rok 2022 o čosi skôr!

Každým rokom sa snažíme napredovať a v tom nám pomáha aj vaše každoročné vypĺňanie hodnotenia kvality oddielov a zborov. Okrem toho, že to slúži...