Domov Verejnosť Rodičia Hlásenie incidentu týkajúceho sa chráneného dieťaťa

Hlásenie incidentu týkajúceho sa chráneného dieťaťa

Ochrana detí je zodpovednosťou každého z nás. Uvedomujeme si, že našou základnou povinnosťou je nielen starostlivosť o všetky deti, s ktorými prídeme do kontaktu, vytváranie bezpečného prostredia na ich rozvoj, ale aj ich ochrana pred zneužívaním, násilím a šikanou.  Pokiaľ máte vo svojom okolí podozrenie na neprijateľné správanie, neváhajte sa obracať na Ústredie Slovenského skautingu. Rovnako neváhajte postupovať, ak ste sami v skautingu obeťou násilia akéhokoľvek druhu, vrátane sexuálneho. Rovnako tak sa ktokoľvek kedykoľvek neváhajte obracať na verejne prístupné krízové linky, pokiaľ je to z Vášho pohľadu lepšia voľba, alebo rovno na políciu, pokiaľ máte podozrenie na nezákonné konanie.

Nahlásiť podozrenie na neprijateľné správanie v Slovenskom skautingu môžete Ústrediu Slovenského skautingu aj prostredníctvom tohto formulára.

Ak sa vyskytli dvaja alebo viacerí ľudia, ktorí spôsobili problém, uveďte podrobnosti na konci tohto hlásenia

Najnovšie aktuality

Najčítanejšie na skauting.sk

Nový obraz, pôvodné hodnoty: Predstavujeme novú vizuálnu identitu Slovenského skautingu

Deň, na ktorý sme s napätím čakali, konečne nastal. Po dlhých mesiacoch tvrdej práce dobrovoľníkov, zamestnancov Ústredia a kreatívcov z marketingovej agentúry Kreativ Gang...

Prieskum o skautských časopisoch je spustený!

S vydaním jarného čísla časopisov sme spustili projekt analýzy. Na jej počiatku je veľmi potrebný aj tvoj názor a pohľad na samotné časopisy. Naše...

Táborenie na dotačných plochách

Tábory sa nám pomaly blížia, s nimi aj prípravy účastníkov a vedúcich. Jednou z otázok, ktorá máta nejedného táborového vedúceho stanového tábora je aj...