Domov Verejnosť Rodičia Hlásenie incidentu týkajúceho sa chráneného dieťaťa

Hlásenie incidentu týkajúceho sa chráneného dieťaťa

Ochrana detí je zodpovednosťou každého z nás. Uvedomujeme si, že našou základnou povinnosťou je nielen starostlivosť o všetky deti, s ktorými prídeme do kontaktu, vytváranie bezpečného prostredia na ich rozvoj, ale aj ich ochrana pred zneužívaním, násilím a šikanou.  Pokiaľ máte vo svojom okolí podozrenie na neprijateľné správanie, neváhajte sa obracať na Ústredie Slovenského skautingu. Rovnako neváhajte postupovať, ak ste sami v skautingu obeťou násilia akéhokoľvek druhu, vrátane sexuálneho. Rovnako tak sa ktokoľvek kedykoľvek neváhajte obracať na verejne prístupné krízové linky, pokiaľ je to z Vášho pohľadu lepšia voľba, alebo rovno na políciu, pokiaľ máte podozrenie na nezákonné konanie.

Nahlásiť podozrenie na neprijateľné správanie v Slovenskom skautingu môžete Ústrediu Slovenského skautingu aj prostredníctvom tohto formulára.

Ak sa vyskytli dvaja alebo viacerí ľudia, ktorí spôsobili problém, uveďte podrobnosti na konci tohto hlásenia

Najnovšie aktuality

Najčítanejšie na skauting.sk

Slovenský skauting pod novým vedením

Slovenský Skauting sa s veľkým očakávaním raduje z príchodu nového vedenia, ktoré bude hrať kľúčovú úlohu v zabezpečovaní účinného chodu a ďalšieho rozvoja našej...

Prinášame všetky základné informácie o 34. ročníku Betlehemského svetla

Betlehemské svetlo sa odpaľuje z plamienka horiaceho v Bazilike Narodenia pána v Betleheme, odkiaľ osobným odovzdávaním zo sviečky na sviečku putuje medzi miliónmi ľudí....

Odkaz Nežnej revolúcie: Skutkami k občianskej spoločnosti

Predstavme si, že by sa Nežná revolúcia neudiala. Ani žiadne iné procesy vedúce k demokratizácii našej krajiny. Azda by sme mali to šťastie a...