Dobrý nápad

Počas troch rokov trvania projektu sme uskutočnili 5 grantových kôl miniprojektov s globálnou tematikou. Spolu sme podporili 33 projektov z celého Slovenska. Cieľom projektov bolo zvyšovať kompetencie globálneho občianstva zapojených skautov a skautiek.

V projektoch mohlo ísť o aktivity pre verejnosť ako napr. zorganizovanie komunitného čistenia obecného parku, zveľadenie verejného priestranstva v spolupráci s obcou, uskutočnenie hravého odpoludnia v detskom domove či domove dôchodcov, pomoc v nízkoprahovom centre pre ľudí bez domova, zorganizovanie osvetového podujatia o dôležitosti aktívneho občianstva, zapojenie sa do existujúcej miestnej dobročinnej iniciatívy a podobne. Projekty mohli mať taktiež formu verejno-prospešného podujatia pri príležitosti významných dní (napr. Deň Zeme, Deň sv. Juraja, Deň detí a podobne).

Príklady podporených projektov

Miniprojekt „Pomôž Zemi“

„Za najväčší prínos považujeme to, že všetci zúčastnení sa zamysleli nad tým, že prírode a okoliu treba pomáhať a že aj oni môžu pomôcť. Oboznámili sa s jednoduchými možnosťami, ktorých sú schopní i oni, deti. Vyčistili sme okolie potoku Dubová, za čo nás pochválil nejeden okoloidúci. Prínosom bolo i to, že mladšie členky oddielu si vyskúšali zrealizovať podujatie, napísať a vyhodnotiť projekt a venovať svoj čas, ktorého už i tak nemajú veľa práve tejto téme.“

Natália Nedorostová, 80. zbor Ginko Piešťany

Miniprojekt „Deti deťom“

„S projektom sme chceli priblížiť život detí v krízovom centre skautom a skautkám z nášho zboru. Oslovili sme krízové centrum sv. Alžbeta v našom meste Banská Bystrica… Skauti nám povedali, že mali veľmi dobrý pocit z toho, že strávili s deťmi deň a zahrali sa spolu, čím v nich vznikol pocit, že pomáhať a robiť svet lepším je v tomto čase veľmi dôležité a napĺňa obidve strany.“

Zuzana Majanová, 89. zbor Cuprum Banská Bystrica

Prehľad všetkých doteraz podporených miniprojektov nájdete v tomto dokumente.

Najčítanejšie na skauting.sk

7 častých otázok od rodičov, keď dávajú dieťa na skauting

Skauting je skvelý spôsob, ako podporiť a rozvíjať svoje deti. Je to cesta, ako ich naučiť pracovným návykom, zodpovednosti, zdravému životnému štýlu či sociálnym...

Unikátna výzva: Spoločne oslávme desiaty ročník týždňa za mier!

Malými krokmi k veľkým skutkom. Presne o tom je príležitostná výzva Kroky mieru, ktorú bude možné plniť si len od 1. septembra do 15....

Skauting ako apolitická alebo nepolitická organizácia?

S blížiacimi sa predčasnými voľbami sa na voličov vrhajú z každej strany billboardy alebo reklamy jednotlivých politických strán. Niektorí sľubujú sociálne istoty, iní nedajú...