Dobrý nápad

Počas troch rokov trvania projektu sme uskutočnili 5 grantových kôl miniprojektov s globálnou tematikou. Spolu sme podporili 33 projektov z celého Slovenska. Cieľom projektov bolo zvyšovať kompetencie globálneho občianstva zapojených skautov a skautiek.

V projektoch mohlo ísť o aktivity pre verejnosť ako napr. zorganizovanie komunitného čistenia obecného parku, zveľadenie verejného priestranstva v spolupráci s obcou, uskutočnenie hravého odpoludnia v detskom domove či domove dôchodcov, pomoc v nízkoprahovom centre pre ľudí bez domova, zorganizovanie osvetového podujatia o dôležitosti aktívneho občianstva, zapojenie sa do existujúcej miestnej dobročinnej iniciatívy a podobne. Projekty mohli mať taktiež formu verejno-prospešného podujatia pri príležitosti významných dní (napr. Deň Zeme, Deň sv. Juraja, Deň detí a podobne).

Príklady podporených projektov

Miniprojekt „Pomôž Zemi“

„Za najväčší prínos považujeme to, že všetci zúčastnení sa zamysleli nad tým, že prírode a okoliu treba pomáhať a že aj oni môžu pomôcť. Oboznámili sa s jednoduchými možnosťami, ktorých sú schopní i oni, deti. Vyčistili sme okolie potoku Dubová, za čo nás pochválil nejeden okoloidúci. Prínosom bolo i to, že mladšie členky oddielu si vyskúšali zrealizovať podujatie, napísať a vyhodnotiť projekt a venovať svoj čas, ktorého už i tak nemajú veľa práve tejto téme.“

Natália Nedorostová, 80. zbor Ginko Piešťany

Miniprojekt „Deti deťom“

„S projektom sme chceli priblížiť život detí v krízovom centre skautom a skautkám z nášho zboru. Oslovili sme krízové centrum sv. Alžbeta v našom meste Banská Bystrica… Skauti nám povedali, že mali veľmi dobrý pocit z toho, že strávili s deťmi deň a zahrali sa spolu, čím v nich vznikol pocit, že pomáhať a robiť svet lepším je v tomto čase veľmi dôležité a napĺňa obidve strany.“

Zuzana Majanová, 89. zbor Cuprum Banská Bystrica

Prehľad všetkých doteraz podporených miniprojektov nájdete v tomto dokumente.

Najčítanejšie na skauting.sk

Zapoj sa do aktivít Dňa zamyslenia 2023!

World thinking day (WTD) – Svetový deň zamyslenia je dňom medzinárodného priateľstva. Každý rok 22. februára vodkyne a skautky oslavujú skautské hnutie a spoločne...

Hodnotenie kvality oddielov a zborov za rok 2022 o čosi skôr!

Každým rokom sa snažíme napredovať a v tom nám pomáha aj vaše každoročné vypĺňanie hodnotenia kvality oddielov a zborov. Okrem toho, že to slúži...

Nová vizuálna identita: aké zmeny nás čakajú?

Ľudské bytosti sú vizuálnejšie, ako by ste si mohli myslieť. Na rozdiel od psov, ktorí sa spoliehajú na čuch, alebo delfínov, ktorí sú pri...