Dobrý nápad

Počas troch rokov trvania projektu sme uskutočnili 5 grantových kôl miniprojektov s globálnou tematikou. Spolu sme podporili 33 projektov z celého Slovenska. Cieľom projektov bolo zvyšovať kompetencie globálneho občianstva zapojených skautov a skautiek.

V projektoch mohlo ísť o aktivity pre verejnosť ako napr. zorganizovanie komunitného čistenia obecného parku, zveľadenie verejného priestranstva v spolupráci s obcou, uskutočnenie hravého odpoludnia v detskom domove či domove dôchodcov, pomoc v nízkoprahovom centre pre ľudí bez domova, zorganizovanie osvetového podujatia o dôležitosti aktívneho občianstva, zapojenie sa do existujúcej miestnej dobročinnej iniciatívy a podobne. Projekty mohli mať taktiež formu verejno-prospešného podujatia pri príležitosti významných dní (napr. Deň Zeme, Deň sv. Juraja, Deň detí a podobne).

Príklady podporených projektov

Miniprojekt „Pomôž Zemi“

„Za najväčší prínos považujeme to, že všetci zúčastnení sa zamysleli nad tým, že prírode a okoliu treba pomáhať a že aj oni môžu pomôcť. Oboznámili sa s jednoduchými možnosťami, ktorých sú schopní i oni, deti. Vyčistili sme okolie potoku Dubová, za čo nás pochválil nejeden okoloidúci. Prínosom bolo i to, že mladšie členky oddielu si vyskúšali zrealizovať podujatie, napísať a vyhodnotiť projekt a venovať svoj čas, ktorého už i tak nemajú veľa práve tejto téme.“

Natália Nedorostová, 80. zbor Ginko Piešťany

Miniprojekt „Deti deťom“

„S projektom sme chceli priblížiť život detí v krízovom centre skautom a skautkám z nášho zboru. Oslovili sme krízové centrum sv. Alžbeta v našom meste Banská Bystrica… Skauti nám povedali, že mali veľmi dobrý pocit z toho, že strávili s deťmi deň a zahrali sa spolu, čím v nich vznikol pocit, že pomáhať a robiť svet lepším je v tomto čase veľmi dôležité a napĺňa obidve strany.“

Zuzana Majanová, 89. zbor Cuprum Banská Bystrica

Prehľad všetkých doteraz podporených miniprojektov nájdete v tomto dokumente.

Najčítanejšie na skauting.sk

Skautská prezenčná činnosť obnovená od 12. mája. Pozrite si aktuálne záväzné pravidlá

Slovenský skauting ku dňu 12.5. 2021 obnovuje svoju prezenčnú činnosť. Pre potreby implementácie všeobecne platných usmernení Úradu verejného zdravotníctva, predchádzaniu šírenia vírusového ochorenia COVID-19...
Nové usmernenia pre činnosť a rozšírenie povolených aktivít

Aktuálne pravidlá pre prezenčnú činnosť Slovenského skautingu

V tomto článku nájdete vždy aktuálne usmernenia Ústredia Slovenského Skautingu k prezenčnej činnosti a organizovaní podujatí pod hlavičkou Slovenského skautingu. Aktualizované k: 18.5.2021Pravidelná a...

Príhovor Náčelníka k obnoveniu činnosti

Prichádza dlhoočakávané obnovenie skautskej prezenčnej činnosti a Náčelník Slovenského skautingu, Ján Mitrík — Gekon nás pozýva poriadne to osláviť a povzbudzuje nás do ďalšej...

Pridajte sa k nám

4,022fanúšikovPáči sa
2,669sledujúcichSledovať
296sledujúcichSledovať