Domov Ústredie Rozvoj Informačný systém Tee-pee Ako nahrať záverečnú správu do Tee-Pee

Ako nahrať záverečnú správu do Tee-Pee

V informačnom systéme Tee-Pee pribudla nova funkcionalita, a to nahrávanie záverečných správ z podujatí priamo do systému. Teraz si krok po kroku ukážeme, ako na to. Podujatie vytvoríme a nahráme účastníkov ešte pre akciou, aby sme mohli z Tee-Pee vytlačiť prezenčnú listinu, ktorú účasntníci na akcii podpíšu. Po zrealizovaní podujatia v Tee-Pee vytvoríme a odošleme záverečnú správu.

1. Po prihlásení do Tee-Pee si vľavo v menu klikneme na Podujatia.

2. V pravo hore klikneme na + .

3. Doplníme požadované informácie – Názov podujatia, miesto, dátum a čas trvania od-do, typ, kategóriu a jednotku (pomôcť si môžeme manuálom na vykazovanie podujatí). Môžme pridať aj fotku. Po vyplnení informácií klikneme vpravo dole na Publikovať.

4. V ďalšom kroku ideme pridať účastníkov podujatia. Klikneme na Pridať.

5. Zo zoznamu vyberieme účastníkov podujatia. Potom klikneme na Pridať a zatvoríme okno.

6. Kliknutím na ikonu tlačiarne vpravo hore vytvoríme prezenčnú listinu, ktorú vytlačíme a na podujatí dáme podpísať účastníkom. Ak príde niekto naviac, dopíše sa ručne ako ďalší v poradí. Do prezenčnej listiny za zapisujú iba členovia SLSK.

7. Zrealizujeme akciu.

8. Podľa prezenčnej listiny pridáme/odoberieme účastníkov podľa toho, či sa reálne zúčastnili podujatia. V prezenčnej listine prečiarkneme rovnou čiarou tých, ktorí sa na podujatí nezúčastnili.

9. Klikneme na Záverečná správa.

10. Doplníme chýbajúce údaje. Štatistiky o účastníkoch nám systém doplnil sám, podľa pridaných účastníkov. V prípade, že dopĺňame účastníkov až po vytvorení záverečnej správy, je potrebné pred odoslaním záverečnej správy kliknúť na modrý text „obnoviť štatistiku“.

Cieľ podujatia a Program a zhodnotenie podujatia je povinné vyplniť iba v prípade, že podujatie bolo hradené z dotácie MŠVVaŠ.

Po doplnení údajov klikneme na Odoslať.

11. Potvrdíme, že chceme naozaj odoslať záverečnú správu kliknutím na Áno.

12. Záverečná správa je odoslaná v Tee-Pee.

13. V polovici októbra a januára si v tee-pee treba skontrolovať, či boli všetky záverečné správy schválené. V prípade zamietnutia je dôvod uvedený v poznámke. Ak je to možné, opravíme chyby a odošleme znova.

Aktuálne najčítanejšie

Na ceste za aktívnym občianstvom

Sloboda, demokracia, komunita. To nie sú len prázdne slová. Naopak, sú to slová, ktoré v nás vzbudzujú chuť konať, nie nečinne sedieť a byť...

Deň Zeme: Zaujímavé fakty, o ktorých ste možno nevedeli

Každý rok 22. apríla ľudia na celom svete oslavujú Deň Zeme. Je to špeciálny deň, kedy prejavujeme uznanie našej planéte a podnikáme kroky na...

Ôsmy bod výchovnej metódy – zapojenie komunity

Skautská výchovná metóda obsahovala dlhé roky sedem bodov – sľub a zákon, družinový systém, symbolický rámec, podporu od dospelých, život v prírode, učenie sa činnosťou a...