Úvod Ústredie Ocenenia a vyznamenania Vyznamenania Rad strieborného trojlístka

Rad strieborného trojlístka

(prevzaté z Organizačného poriadku)

História a spôsob zriadenia

História a spôsob zriadenia: Pôvodný Rad Strieborného trojlístka bol zriadený v roku 1968 rozhodnutím Ústrednej rady Československého Junáka. Po r. 1968 a 1989 bol federálnym vyznamenaním členiek Československého Junáka. Po ukončení činnosti Českého a Slovenského skautingu bol po poslednom udelení 29.11.1992 zrušený. Na Slovensku bol Rad Strieborného trojlístka zriadený rozhodnutím Náčelníctva SLSK 17.4.1993, ako najvyššie skautské vyznamenanie skautiek.

Schvaľovací postup

 • Predkladateľ návrhu: člen N-SLSK, ktorákoľvek nižšia organizačná zložka alebo orgán SLSK, nositeľky Radu Strieborného trojlístka.
 • Schvaľovateľ návrhu: Nositeľky Radu Strieborného trojlístka na spoločnom zasadnutí s Náčelníctvom SLSK konsenzom vyberú kandidátku na udelenie Rádu Strieborného trojlístka.
 • Udeľovateľ: Náčelníctvo SLSK. Dekrét o udelení podpisuje náčelník a seniorka zboru nositeliek radu. Udelenie vyznamenania sa uskutoční slávnostne na najbližšie konanom sneme SLSK. Náčelníctvo SLSK je povinné informovať a dodať všetky podklady o udelení vyznamenania do Evidencie udelených vyznamenaní a ocenení.
 • Pamätný deň: Nie je stanovený.

Udelenie

Rad Strieborného trojlístka sa udeľuje len členkám SLSK – ženám za vynikajúce zásluhy v skautskom hnutí a zároveň mnohoročnú prácu v skautingu, za príkladné osobné a morálne postoje. Za vynikajúce zásluhy možno považovať:

 • výnimočnú, vynikajúcu a príkladnú výchovnú činnosť (v úlohe vodkyne skautského oddielu);
 • prácu s veľmi dobrými výsledkami na celkovom rozvoji skautskej organizácie v oblasti riadenia;
 • organizácie alebo riadenia jej nižšej organizačnej zložky;
 • prácu v oblasti výchovného programu, s veľmi dobrými výsledkami zlepšenia alebo udržania kvality výchovného programu;
 • prácu s veľmi dobrými výsledkami v oblasti propagácie skautingu a rozšírenia organizácie, bez straty kvality výchovného programu a bez ústupkov z cieľov a ideálov skautingu;
 • prácu s veľmi dobrými výsledkami v oblasti vzdelávania a podpory činnosti dospelých v SLSK, najmä ide o výbornú kvalitu úrovne vzdelávania a veľmi dobré výsledky prípravy vodcov v SLSK;
 • vernosť skautským ideálom a neohrozené postoje v časoch zameraných proti existencii alebo dobrému fungovaniu organizácie.

Náklady spojené s udelením pripadajú na udeľovateľa.

Vyznamenanie nie je možné udeliť “in memoriam”.

Rad Strieborného trojlístka má jeden stupeň.

Zbor nositeliek

 • Zbor nositeliek tvoria všetky nositeľky Radu Strieborného trojlístka.
 • Seniorka zboru je najstaršia žijúca nositeľka.
 • Zbor nositeliek riadi seniorka a zvoláva zbor podľa potreby, najmenej však raz ročne. Pokiaľ seniorka zasadanie zboru v danom termíne nezvolá, zvoláva ho volená hovorkyňa. Hovorkyňu volia spomedzi seba nositeľky Radu Strieborného trojlístka.
 • Počet žijúcich nositeliek Radu Strieborného trojlístka je najviac 7.
 • Nositeľky Radu Strieborného trojlístka majú právo zúčastniť sa činnosti ktoréhokoľvek skautského orgánu alebo organizačnej zložky Slovenského skautingu. Majú právo zaujímať stanovisko ku ktorémukoľvek problému a predkladať svoje odporúčania a návrhy reprezentantom organizačných a výchovných zložiek všetkých stupňov.

Popis insígnií

Rad Strieborného trojlístka tvorí medzinárodný dievčenský trojlístok, ktorý má na strednom lístku očko, na ktorom je upevnený nosný strmienok v dĺžke 2 cm s očkom na prevlečenie stuhy.

  1. Rozmery plastiky trojlístka sú v priemere 30 mm. Trojlístok je vyrobený zo striebra.
  2. Stuha radu je dámska – motýľová, 38 mm široká, bielo – modro – bielo – červeno – bielo – červeno – bielo – modro – biela v pomere (mm) 2:5:1:1:20:1:1:5:2.
  3. Stužka farebne zodpovedá stuhe a má rozmery 38 x 10 mm.
  4. Insígnia radu sa nosí pripnutá na skautskej šatke pod golierom nad turbanom.

V prípade akýchkoľvek otázok spojených s oceneniami a vyznamenaniami kontaktujte Radu pre rozvoj a komunikáciu na rozvoj@skauting.sk.

Najčítanejšie na skauting.sk

Skauting v čase obmedzení pohybu a výhľady do budúcnosti

Od oficiálneho pozastavenia pravidelnej a nepravidelnej činnosti Slovenského skautingu ubehol už viac ako týždeň. Situácia sa viac-menej stabilizovala a väčšina oddielov úspešne prešla do...
Skautská slžby vyzýva na darovanie krvi.

Skautská služba vyzýva na darovanie krvi. Pomôžme spolu doplniť krv, ktorá chýba

Situácia, v ktorej sa momentálne aj Slovensko nachádza, so sebou, okrem mnohých iných komplikácií, prináša aj pokles darovaní krvi. Vírus, ktorý spôsobil stav pandémie,...

Naše miesto v dňoch pandémie

V najbližšom období nás namiesto pestrofarebného jesenného programu čaká náročné obdobie druhej vlny pandémie. K tomu, aby sme roznášali pokoj a povzbudili k tomu...

Sledujte nás

3,803fanúšikovPáči sa
2,669sledujúcichSledovať
291sledujúcichSledovať
188odberateľovOdoberať