Úvod Ústredie Ocenenia a vyznamenania Ocenenia Poďakovanie Slovenského skautingu

Poďakovanie Slovenského skautingu

(prevzaté z Organizačného poriadku)

História a spôsob zriadenia

Ocenenie bolo zriadené a schválené náčelníctvom Slovenského skautingu v roku 2007 ako forma poďakovania za pomoc hnutiu.

Schvaľovací postup

  • Predkladateľ návrhu: ktorýkoľvek člen SLSK alebo organizačná zložka alebo orgán SLSK
  • Schvaľovateľ návrhu: zborová alebo oblastná rada, trvalo zriadené rady SLSK, Náčelníctvo SLSK
  • Udeľovateľ: zborová alebo oblastná rada, trvalo zriadené rady SLSK, Náčelníctvo SLSK. Dekrét o udelení podpisuje zborový alebo oblastný vodca, predseda príslušnej rady alebo náčelník SLSK. Udelenie ocenenia sa uskutoční slávnostne pri vhodnej príležitosti.
  • Pamätný deň: nie je stanovený

Udelenie

Ocenenie Poďakovanie Slovenského skautingu sa udeľuje členom aj nečlenom Slovenského skautingu za pomoc a rozvoj skautského hnutia na regionálnej alebo národnej úrovni.

Ocenenie je možné udeliť opakovane.

Ocenenie nie je možné udeliť “in memoriam”.

Náklady spojené s udelením pripadajú na udeľovateľa.

Oprávnenie nositeľov

Nositelia nemajú žiadne zvláštne práva.

Popis insígnií

Insígniu Poďakovanie Slovenského skautingu tvorí listina. Tú si môžete stiahnuť priamo tu. Nezabudnite okrem mena oceňovaného a navrhovateľov tiež uviesť, za čo toto Ocenenie udeľujete. Stačí, ak si stiahnete dokument a namiesto vety “Slovenský skauting Ti vyjadruje úprimnú vďaku

za Tvoju mimoriadnu podporu, záslužnú prácu pre skautov a skautky na Slovensku a vynikajúcu zásluhu na rozvoji tejto organizácie” si doplníte niečo vlastné.

V prípade akýchkoľvek otázok spojených s oceneniami a vyznamenaniami kontaktujte Radu pre rozvoj a komunikáciu na rozvoj@skauting.sk.

V prípade akýchkoľvek otázok spojených s oceneniami a vyznamenaniami kontaktujte Radu pre rozvoj a komunikáciu na rozvoj@skauting.sk.

Aktuálne najčítanejšie

Zapoj sa do aktivít Dňa zamyslenia 2023!

World thinking day (WTD) – Svetový deň zamyslenia je dňom medzinárodného priateľstva. Každý rok 22. februára vodkyne a skautky oslavujú skautské hnutie a spoločne...

Hodnotenie kvality oddielov a zborov za rok 2022 o čosi skôr!

Každým rokom sa snažíme napredovať a v tom nám pomáha aj vaše každoročné vypĺňanie hodnotenia kvality oddielov a zborov. Okrem toho, že to slúži...

Projekty, ktoré sa rozbehnú v plnom prúde vďaka novej kolegyni

Na Ústredí Slovenského skautingu sme medzi sebou privítali novú kolegyňu, ktorá sa bude venovať 3 veľkým projektom, ktoré sa vám bude snažiť priblížiť. Ktoré...