Domov Ústredie Ocenenia a vyznamenania Ocenenia Poďakovanie Slovenského skautingu

Poďakovanie Slovenského skautingu

(prevzaté z Organizačného poriadku)

História a spôsob zriadenia

Ocenenie bolo zriadené a schválené náčelníctvom Slovenského skautingu v roku 2007 ako forma poďakovania za pomoc hnutiu.

Schvaľovací postup

  • Predkladateľ návrhu: ktorýkoľvek člen SLSK alebo organizačná zložka alebo orgán SLSK
  • Schvaľovateľ návrhu: zborová alebo oblastná rada, trvalo zriadené rady SLSK, Náčelníctvo SLSK
  • Udeľovateľ: zborová alebo oblastná rada, trvalo zriadené rady SLSK, Náčelníctvo SLSK. Dekrét o udelení podpisuje zborový alebo oblastný vodca, predseda príslušnej rady alebo náčelník SLSK. Udelenie ocenenia sa uskutoční slávnostne pri vhodnej príležitosti.
  • Pamätný deň: nie je stanovený

Udelenie

Ocenenie Poďakovanie Slovenského skautingu sa udeľuje členom aj nečlenom Slovenského skautingu za pomoc a rozvoj skautského hnutia na regionálnej alebo národnej úrovni.

Ocenenie je možné udeliť opakovane.

Ocenenie nie je možné udeliť “in memoriam”.

Náklady spojené s udelením pripadajú na udeľovateľa.

Oprávnenie nositeľov

Nositelia nemajú žiadne zvláštne práva.

Popis insígnií

Insígniu Poďakovanie Slovenského skautingu tvorí listina. Tú si môžete stiahnuť priamo tu. Nezabudnite okrem mena oceňovaného a navrhovateľov tiež uviesť, za čo toto Ocenenie udeľujete. Stačí, ak si stiahnete dokument a namiesto vety “Slovenský skauting Ti vyjadruje úprimnú vďaku

za Tvoju mimoriadnu podporu, záslužnú prácu pre skautov a skautky na Slovensku a vynikajúcu zásluhu na rozvoji tejto organizácie” si doplníte niečo vlastné.

V prípade akýchkoľvek otázok spojených s oceneniami a vyznamenaniami kontaktujte Radu pre rozvoj a komunikáciu na rozvoj@skauting.sk.

Aktuálne najčítanejšie

7 častých otázok od rodičov, keď dávajú dieťa na skauting

Skauting je skvelý spôsob, ako podporiť a rozvíjať svoje deti. Je to cesta, ako ich naučiť pracovným návykom, zodpovednosti, zdravému životnému štýlu či sociálnym...

Unikátna výzva: Spoločne oslávme desiaty ročník týždňa za mier!

Malými krokmi k veľkým skutkom. Presne o tom je príležitostná výzva Kroky mieru, ktorú bude možné plniť si len od 1. septembra do 15....

Skauting ako apolitická alebo nepolitická organizácia?

S blížiacimi sa predčasnými voľbami sa na voličov vrhajú z každej strany billboardy alebo reklamy jednotlivých politických strán. Niektorí sľubujú sociálne istoty, iní nedajú...