Domov Ústredie Ocenenia a vyznamenania Ocenenia Poďakovanie Slovenského skautingu

Poďakovanie Slovenského skautingu

(prevzaté z Organizačného poriadku)

História a spôsob zriadenia

Ocenenie bolo zriadené a schválené náčelníctvom Slovenského skautingu v roku 2007 ako forma poďakovania za pomoc hnutiu.

Schvaľovací postup

  • Predkladateľ návrhu: ktorýkoľvek člen SLSK alebo organizačná zložka alebo orgán SLSK
  • Schvaľovateľ návrhu: zborová alebo oblastná rada, trvalo zriadené rady SLSK, Náčelníctvo SLSK
  • Udeľovateľ: zborová alebo oblastná rada, trvalo zriadené rady SLSK, Náčelníctvo SLSK. Dekrét o udelení podpisuje zborový alebo oblastný vodca, predseda príslušnej rady alebo náčelník SLSK. Udelenie ocenenia sa uskutoční slávnostne pri vhodnej príležitosti.
  • Pamätný deň: nie je stanovený

Udelenie

Ocenenie Poďakovanie Slovenského skautingu sa udeľuje členom aj nečlenom Slovenského skautingu za pomoc a rozvoj skautského hnutia na regionálnej alebo národnej úrovni.

Ocenenie je možné udeliť opakovane.

Ocenenie nie je možné udeliť “in memoriam”.

Náklady spojené s udelením pripadajú na udeľovateľa.

Oprávnenie nositeľov

Nositelia nemajú žiadne zvláštne práva.

Popis insígnií

Insígniu Poďakovanie Slovenského skautingu tvorí listina. Tú si môžete stiahnuť priamo tu. Nezabudnite okrem mena oceňovaného a navrhovateľov tiež uviesť, za čo toto Ocenenie udeľujete. Stačí, ak si stiahnete dokument a namiesto vety “Slovenský skauting Ti vyjadruje úprimnú vďaku

za Tvoju mimoriadnu podporu, záslužnú prácu pre skautov a skautky na Slovensku a vynikajúcu zásluhu na rozvoji tejto organizácie” si doplníte niečo vlastné.

V prípade akýchkoľvek otázok spojených s oceneniami a vyznamenaniami kontaktujte Radu pre rozvoj a komunikáciu na rozvoj@skauting.sk.

Aktuálne najčítanejšie

Deň Zeme: Zaujímavé fakty, o ktorých ste možno nevedeli

Každý rok 22. apríla ľudia na celom svete oslavujú Deň Zeme. Je to špeciálny deň, kedy prejavujeme uznanie našej planéte a podnikáme kroky na...

Na ceste za aktívnym občianstvom

Sloboda, demokracia, komunita. To nie sú len prázdne slová. Naopak, sú to slová, ktoré v nás vzbudzujú chuť konať, nie nečinne sedieť a byť...

Potvrdenia na poukázanie 3% z dane za rok 2023

Aj tento rok je tu možnosť pre dobrovoľníkov, ktorí v roku 2023 odpracovali aspoň 40 dobrovoľníckych hodín darovať nie 2, ale hneď 3% z...