Doživotné členstvo

(prevzaté z Organizačného poriadku)

História a spôsob zriadenia

Doživotné členstvo je ocenenie práce na rozvoji a pomoci skautskému hnutiu. Doživotné čestné členstvo je navrhnuté pre starších a zaslúžilých členov SLSK, ktorí svojou prácou prispeli k rozvoju skautského hnutia.

Schvaľovací postup

  • Predkladateľ návrhu: ktorýkoľvek člen SLSK alebo nižšia zložka alebo orgán SLSK spolu s písomným odôvodnením.
  • Schvaľovateľ návrhu: historická komisia SLSK
  • Udeľovateľ: náčelníctvo SLSK. Dekrét o udelení podpisuje náčelník. Udelenie vyznamenania sa uskutoční slávnostne pri vhodnej príležitosti.
  • Pamätný deň: Nie je stanovený.

Udelenie

Doživotné členstvo sa udeľuje členom SLSK, ktorí dosiahli minimálny vek 80 rokov za:

  • prácu a obnovenie skautingu vo viacerých obdobiach medzi zákazmi skautingu na Slovensku,
  • dlhodobú vyše 20 ročnú  obetavú prácu s mládežou alebo skvalitňovanie a rozširovanie činnosti skautingu.

Navrhnutý člen na ocenenie nesmel byť v minulosti člen ŠtB.

Ocenenie nie je možné udeliť “in memoriam”.

Náklady spojené s udelením pripadajú na udeľovateľa.

Oprávnenie nositeľov

Nositelia Doživotného členstva pravidelne dostávajú vybraný časopis SLSK a sú bezplatne vedení v evidencii doživotných členov. Na požiadanie majú právo dostať verejné informácie v Slovenskom skautingu. Doživotné členstvo nie je náhradou plnohodnotného členstva. Nositelia Doživotného členstva nemajú žiadne iné zvláštne práva.

Insígnie

Ocenenie nemá určenú žiadnu insígniu.

V prípade akýchkoľvek otázok spojených s oceneniami a vyznamenaniami kontaktujte Radu pre rozvoj a komunikáciu na rozvoj@skauting.sk.

Aktuálne najčítanejšie

Nové usmernenia pre činnosť a rozšírenie povolených aktivít

Aktuálne pravidlá pre prezenčnú činnosť Slovenského skautingu

V tomto článku nájdete vždy aktuálne usmernenia Ústredia Slovenského Skautingu k prezenčnej činnosti a organizovaní podujatí pod hlavičkou Slovenského skautingu. Aktualizované k: 16.8.2021 Aktuálne usmernenia...

Oslavujeme 75. výročie návštevy Lady Baden-Powell na Slovensku

Našu malú krajinu v srdci európy si všimla aj svetová náčelníčka skautiek Olave Baden-Powell a presne 24. septembra 1946 nás poctila svojou návštevou. Jej...

Ako na nábory — inšpirácie a rady

Leto sa pomaly končí a pred nami je vidina nového skautského roka. Obdobie po táboroch, kedy nám v srdciach ešte horí oheň z táboráka...

Sledujte nás

4,022fanúšikovPáči sa
2,669sledujúcichSledovať
296sledujúcichSledovať
188odberateľovOdoberať