Doživotné členstvo

(prevzaté z Organizačného poriadku)

História a spôsob zriadenia

Doživotné členstvo je ocenenie práce na rozvoji a pomoci skautskému hnutiu. Doživotné čestné členstvo je navrhnuté pre starších a zaslúžilých členov SLSK, ktorí svojou prácou prispeli k rozvoju skautského hnutia.

Schvaľovací postup

  • Predkladateľ návrhu: ktorýkoľvek člen SLSK alebo nižšia zložka alebo orgán SLSK spolu s písomným odôvodnením.
  • Schvaľovateľ návrhu: historická komisia SLSK
  • Udeľovateľ: náčelníctvo SLSK. Dekrét o udelení podpisuje náčelník. Udelenie vyznamenania sa uskutoční slávnostne pri vhodnej príležitosti.
  • Pamätný deň: Nie je stanovený.

Udelenie

Doživotné členstvo sa udeľuje členom SLSK, ktorí dosiahli minimálny vek 80 rokov za:

  • prácu a obnovenie skautingu vo viacerých obdobiach medzi zákazmi skautingu na Slovensku,
  • dlhodobú vyše 20 ročnú  obetavú prácu s mládežou alebo skvalitňovanie a rozširovanie činnosti skautingu.

Navrhnutý člen na ocenenie nesmel byť v minulosti člen ŠtB.

Ocenenie nie je možné udeliť “in memoriam”.

Náklady spojené s udelením pripadajú na udeľovateľa.

Oprávnenie nositeľov

Nositelia Doživotného členstva pravidelne dostávajú vybraný časopis SLSK a sú bezplatne vedení v evidencii doživotných členov. Na požiadanie majú právo dostať verejné informácie v Slovenskom skautingu. Doživotné členstvo nie je náhradou plnohodnotného členstva. Nositelia Doživotného členstva nemajú žiadne iné zvláštne práva.

Insígnie

Ocenenie nemá určenú žiadnu insígniu.

Aktuálne najčítanejšie

7 častých otázok od rodičov, keď dávajú dieťa na skauting

Skauting je skvelý spôsob, ako podporiť a rozvíjať svoje deti. Je to cesta, ako ich naučiť pracovným návykom, zodpovednosti, zdravému životnému štýlu či sociálnym...

Unikátna výzva: Spoločne oslávme desiaty ročník týždňa za mier!

Malými krokmi k veľkým skutkom. Presne o tom je príležitostná výzva Kroky mieru, ktorú bude možné plniť si len od 1. septembra do 15....

Skauting ako apolitická alebo nepolitická organizácia?

S blížiacimi sa predčasnými voľbami sa na voličov vrhajú z každej strany billboardy alebo reklamy jednotlivých politických strán. Niektorí sľubujú sociálne istoty, iní nedajú...