Doživotné členstvo

(prevzaté z Organizačného poriadku)

História a spôsob zriadenia

Doživotné členstvo je ocenenie práce na rozvoji a pomoci skautskému hnutiu. Doživotné čestné členstvo je navrhnuté pre starších a zaslúžilých členov SLSK, ktorí svojou prácou prispeli k rozvoju skautského hnutia.

Schvaľovací postup

  • Predkladateľ návrhu: ktorýkoľvek člen SLSK alebo nižšia zložka alebo orgán SLSK spolu s písomným odôvodnením.
  • Schvaľovateľ návrhu: historická komisia SLSK
  • Udeľovateľ: náčelníctvo SLSK. Dekrét o udelení podpisuje náčelník. Udelenie vyznamenania sa uskutoční slávnostne pri vhodnej príležitosti.
  • Pamätný deň: Nie je stanovený.

Udelenie

Doživotné členstvo sa udeľuje členom SLSK, ktorí dosiahli minimálny vek 80 rokov za:

  • prácu a obnovenie skautingu vo viacerých obdobiach medzi zákazmi skautingu na Slovensku,
  • dlhodobú vyše 20 ročnú  obetavú prácu s mládežou alebo skvalitňovanie a rozširovanie činnosti skautingu.

Navrhnutý člen na ocenenie nesmel byť v minulosti člen ŠtB.

Ocenenie nie je možné udeliť “in memoriam”.

Náklady spojené s udelením pripadajú na udeľovateľa.

Oprávnenie nositeľov

Nositelia Doživotného členstva pravidelne dostávajú vybraný časopis SLSK a sú bezplatne vedení v evidencii doživotných členov. Na požiadanie majú právo dostať verejné informácie v Slovenskom skautingu. Doživotné členstvo nie je náhradou plnohodnotného členstva. Nositelia Doživotného členstva nemajú žiadne iné zvláštne práva.

Insígnie

Ocenenie nemá určenú žiadnu insígniu.

V prípade akýchkoľvek otázok spojených s oceneniami a vyznamenaniami kontaktujte Radu pre rozvoj a komunikáciu na rozvoj@skauting.sk.

Najčítanejšie na skauting.sk

Vyhlásenie Náčelníctva Slovenského skautingu k starostlivosti o dospelých

Starostlivosť a podpora o dospelých je téma, ktorá sa dotýka každého člena Slovenského skautingu vo veku 25 a viac rokov. Aj keď je skauting...

Stiahnite si balíček aktivít k tohtoročnému Dňu zamyslenia

Svetový deň zamyslenia klope na dvere a pri tejto príležitosti vám rovnako ako každý rok prinášame dlho očakávaný balíček aktivít, ktorý vám s tohtoročnou...

Zmeny v Náčelníctve Slovenského skautingu – vítame nového hospodára

Jedným zo siedmich členov Náčelníctva Slovenského skautingu je hospodár. Jeho úlohou je koordinovať činnosť ľudí, ktorí zabezpečujú spravovanie majetku Slovenského skautingu. Predkladá návrhy a...

Sledujte nás

3,664FanúšikoviaPáči sa
2,528NasledovníciSledovať
286NasledovníciSledovať
188OdberateliaOdoberať