Jedno z našich najnovších ocenení – 7 ľalií reflektuje potrebu oceňovať našich členov od vlčiackeho veku, kedy ho udeľujeme za príkladné správanie, až po dospelých skautov, ktorých odmeníme za vytrvalosť a usilovnú dlhoročnú prácu.

História

„Dávna“ história 7 ľalií siaha do roku 2015, kedy prišla Programová rada s nápadom vytvorenia univerzálneho ocenenia, použiteľného pre všetky generácie skautov, za aktivitu, prejavenú snahu a ochotu nad rámec bežných povinností. Hľadali ocenenie, ktoré vyzdvihne aktivitu a nie charakterové alebo povahové vlastnosti, ako napríklad Rytierske stužky. Tento dobrý nápad sa ujal a následne bolo 7 ľalií schválených Náčelníctvom SLSK.

7 krokov na ocenenie 7 ľaliami

 1. Premysli si, komu a za čo chceš 7 ľalií udeliť.
 2. Zisti, ktorý stupeň by sa najlepšie hodil pre tvojho kandidáta.
 3. Predlož návrh niektorému zo schvaľovateľov.
 4. Objednaj nášivku zo skautského obchodu.
 5. Priprav a podpíš dekrét.
 6. Slávnostne 7 ľalií udeľ.
 7. Zaznač ocenenie do Tee-pee.

Komu udeľovať?

Ako napovedá už aj názov, toto ocenenie sa skladá zo 7 stupňov. Odporúča sa, aby sa 7 ľalií udeľovalo nasledovne:

 • 1. a 2. stupeň pre vĺčatá a včielky
 • 3. a 4. stupeň pre skautov a skautky
 • 5. a 6. stupeň pre rangerov a rangerky
 • 7. stupeň pre roverov, roverky a dospelých skautov

Vo výnimočných situáciách môže byť ocenenie udelené aj mimo rozsahu odporúčaného veku.

Okrem toho, odporúčame udeľovať 7 ľalií podľa snahy nasledovne:

 • 1. až 4 stupeň –  členom SLSK a všetkým činovníkom za aktivitu, prejavenú snahu a ochotu nad rámec bežných povinností.
 • 5. až 7. stupeň – radcom, členom oddielovej rady, vodcom a činovníkom v akejkoľvek vyššej funkcii za aktívnu prácu skautského činovníka.

Postup udeľovania

Udeliť 7 ľalií môže ktokoľvek. Ktorýkoľvek člen, organizačná jednotka alebo orgán SLSK. Stačí prísť s iniciatívou a nápadom za niekým zo schvaľovateľov. Tými sú: radca, člen oddielovej rady, vodca, činovník akejkoľvek vyššej funkcie, nižšia organizačná zložka alebo orgán, akreditované vzdelávacie tímy alebo Náčelníctvo SLSK.

Výnimkou je jedine najvyšší – 7. stupeň. Tento môže udeliť nižšia organizačná zložka, orgán, akreditované vzdelávacie tímy alebo Náčelníctvo SLSK.

Po schválení návrhu už stačí len vytlačiť dekrét (môžete nájsť na stránke skauting.sk v časti „program“), podpísať ho a objednať nášivky zo skautského obchodu. Náklady spojené s udelením pripadajú na predkladateľa návrhu.

Ako často udeľovať?

Za jeden rok môže byť udelený maximálne jeden (vyšší) stupeň, pokiaľ ide o aktívnu prácu a snahu. Mimoriadne môžu byť počas roka udelené aj dva stupne, ak hovoríme o výnimočnej práci.

Ocenenie slúži na pravidelné oceňovanie snahy členov oddielu, a preto je možné udeliť rôzne stupne 7 ľalií aj za rovnakú činnosť. Napríklad ak člen družiny ďalší celý rok po ocenení aktívne pracuje a snaží sa, tak mu môže byť udelený vyšší stupeň opäť.

Slávnostné odovzdávanie

Nepodceňte formu odovzdávania 7 ľalií. Pripravte si pre členov niečo špeciálne. Inšpirujte sa niektorým z našich tipov alebo popustite uzdu fantázii.

 • Zvoľte si „skautskú klasiku“ v noci na peknom mieste, za svetla sviečok.
 • Pripravte si prezentáciu úspechov pre oddiel / zbor, napríklad v podobe fotografií.
 • Zorganizujte veľké oceňovanie v zbore a pozvite naň významnú osobnosť z mesta alebo obce, aby ocenenia odovzdala.
 • Nacvičte si divadelné vystúpenie alebo besiedku pre rodičov a na záver programu zaraďte oceňovanie členov.

Ako vyzerá insígnia a kam si ju našiť?

Nášivka je obdĺžnikového tvaru s počtom ľalií a farbou príslušného stupňa. Našíva sa nad pravé prsné vrecko priamo nad nášivku Slovak republic, vycentrovaná na stred vrecka.

Pri udelení vyššieho stupňa 7 ľalií sa pôvodná nášivka odšije a na jej miesto sa našije aktuálna. Čo s nášivkou nižšieho stupňa? Tú si môžete buď nechať na pamiatku alebo môžete odšitú nášivku udeliť niekomu ďalšiemu, prípadne ju uložiť medzi zborové nášivky a čakať, kým nastane vhodná príležitosť pre jej ďalšie využitie.

Nezabudnite na dekréty!

Okrem nášivky môžete každému ocenenému vytlačiť aj oficiálny dekrét. Tie sú na stiahnutie priamo tu:

Enviro tip: dekrét môžete vytlačiť aj vo formáte A5. Okrem zjavného šetrenia papiera máme aj praktický dôvod – skauti si ho ľahko založia do zápisníka.

Kam zaznačiť?

Keď ste všetky kroky splnili, ocenili ste, koho ste oceniť mali, zaznačte tento úspech do Tee-pee.  Stačí, ak vyplníte, o ktorý stupeň sa jednalo a dátum udelenia.

Príklady, za čo môže byť udelený jeden stupeň 7 ľalií

 • člen družiny na družinovkách aktívne pracuje počas celého roka, vždy je riadne pripravený,
 • radca pripravuje kvalitné družinovky,
 • starší rover pripravuje zodpovedne tábor a akcie počas roka,
 • člen družiny sa individuálne dohodol s radcom na podmienkach splnenia jedného stupňa 7 ľalií (napr. pomôže mladšiemu členovi splniť nováčkovskú skúšku, pomáha pri vedení družiny, počas troch mesiacov nosí pravidelne nové nápady na hry na družinovku, atď),
 • členovia realizačného tímu radcovského kurzu alebo akejkoľvek vzdelávacej akcie,
 • absolvent LŠ, ktorý počas celého priebehu aktívne na sebe pracoval a preukázal snahu byť dobrým vodcom,
 • rodič, ktorý pomáha pri vedení oddielu alebo zboru.

V prípade akýchkoľvek otázok spojených s oceneniami a vyznamenaniami kontaktujte Radu pre rozvoj a komunikáciu na rozvoj@skauting.sk.

Najčítanejšie na skauting.sk

Vyhlásenie Náčelníctva Slovenského skautingu k starostlivosti o dospelých

Starostlivosť a podpora o dospelých je téma, ktorá sa dotýka každého člena Slovenského skautingu vo veku 25 a viac rokov. Aj keď je skauting...

Stiahnite si balíček aktivít k tohtoročnému Dňu zamyslenia

Svetový deň zamyslenia klope na dvere a pri tejto príležitosti vám rovnako ako každý rok prinášame dlho očakávaný balíček aktivít, ktorý vám s tohtoročnou...

Zmeny v Náčelníctve Slovenského skautingu – vítame nového hospodára

Jedným zo siedmich členov Náčelníctva Slovenského skautingu je hospodár. Jeho úlohou je koordinovať činnosť ľudí, ktorí zabezpečujú spravovanie majetku Slovenského skautingu. Predkladá návrhy a...

Sledujte nás

3,664FanúšikoviaPáči sa
2,528NasledovníciSledovať
286NasledovníciSledovať
188OdberateliaOdoberať