Jedno z našich najnovších ocenení – 7 ľalií reflektuje potrebu oceňovať našich členov od vlčiackeho veku, kedy ho udeľujeme za príkladné správanie, až po dospelých skautov, ktorých odmeníme za vytrvalosť a usilovnú dlhoročnú prácu.

História

„Dávna“ história 7 ľalií siaha do roku 2015, kedy prišla Programová rada s nápadom vytvorenia univerzálneho ocenenia, použiteľného pre všetky generácie skautov, za aktivitu, prejavenú snahu a ochotu nad rámec bežných povinností. Hľadali ocenenie, ktoré vyzdvihne aktivitu a nie charakterové alebo povahové vlastnosti, ako napríklad Rytierske stužky. Tento dobrý nápad sa ujal a následne bolo 7 ľalií schválených Náčelníctvom SLSK.

7 krokov na ocenenie 7 ľaliami

 1. Premysli si, komu a za čo chceš 7 ľalií udeliť.
 2. Zisti, ktorý stupeň by sa najlepšie hodil pre tvojho kandidáta.
 3. Predlož návrh niektorému zo schvaľovateľov.
 4. Objednaj nášivku zo skautského obchodu.
 5. Priprav a podpíš dekrét.
 6. Slávnostne 7 ľalií udeľ.
 7. Zaznač ocenenie do Tee-pee.

Komu udeľovať?

Ako napovedá už aj názov, toto ocenenie sa skladá zo 7 stupňov. Odporúča sa, aby sa 7 ľalií udeľovalo nasledovne:

 • 1. a 2. stupeň pre vĺčatá a včielky
 • 3. a 4. stupeň pre skautov a skautky
 • 5. a 6. stupeň pre rangerov a rangerky
 • 7. stupeň pre roverov, roverky a dospelých skautov

Vo výnimočných situáciách môže byť ocenenie udelené aj mimo rozsahu odporúčaného veku.

Okrem toho, odporúčame udeľovať 7 ľalií podľa snahy nasledovne:

 • 1. až 4 stupeň –  členom SLSK a všetkým činovníkom za aktivitu, prejavenú snahu a ochotu nad rámec bežných povinností.
 • 5. až 7. stupeň – radcom, členom oddielovej rady, vodcom a činovníkom v akejkoľvek vyššej funkcii za aktívnu prácu skautského činovníka.

Postup udeľovania

Udeliť 7 ľalií môže ktokoľvek. Ktorýkoľvek člen, organizačná jednotka alebo orgán SLSK. Stačí prísť s iniciatívou a nápadom za niekým zo schvaľovateľov. Tými sú: radca, člen oddielovej rady, vodca, činovník akejkoľvek vyššej funkcie, nižšia organizačná zložka alebo orgán, akreditované vzdelávacie tímy alebo Náčelníctvo SLSK.

Výnimkou je jedine najvyšší – 7. stupeň. Tento môže udeliť nižšia organizačná zložka, orgán, akreditované vzdelávacie tímy alebo Náčelníctvo SLSK.

Po schválení návrhu už stačí len vytlačiť dekrét (môžete nájsť na stránke skauting.sk v časti „program“), podpísať ho a objednať nášivky zo skautského obchodu. Náklady spojené s udelením pripadajú na predkladateľa návrhu.

Ako často udeľovať?

Za jeden rok môže byť udelený maximálne jeden (vyšší) stupeň, pokiaľ ide o aktívnu prácu a snahu. Mimoriadne môžu byť počas roka udelené aj dva stupne, ak hovoríme o výnimočnej práci.

Ocenenie slúži na pravidelné oceňovanie snahy členov oddielu, a preto je možné udeliť rôzne stupne 7 ľalií aj za rovnakú činnosť. Napríklad ak člen družiny ďalší celý rok po ocenení aktívne pracuje a snaží sa, tak mu môže byť udelený vyšší stupeň opäť.

Slávnostné odovzdávanie

Nepodceňte formu odovzdávania 7 ľalií. Pripravte si pre členov niečo špeciálne. Inšpirujte sa niektorým z našich tipov alebo popustite uzdu fantázii.

 • Zvoľte si „skautskú klasiku“ v noci na peknom mieste, za svetla sviečok.
 • Pripravte si prezentáciu úspechov pre oddiel / zbor, napríklad v podobe fotografií.
 • Zorganizujte veľké oceňovanie v zbore a pozvite naň významnú osobnosť z mesta alebo obce, aby ocenenia odovzdala.
 • Nacvičte si divadelné vystúpenie alebo besiedku pre rodičov a na záver programu zaraďte oceňovanie členov.

Ako vyzerá insígnia a kam si ju našiť?

Nášivka je obdĺžnikového tvaru s počtom ľalií a farbou príslušného stupňa. Našíva sa nad pravé prsné vrecko priamo nad nášivku Slovak republic, vycentrovaná na stred vrecka.

Pri udelení vyššieho stupňa 7 ľalií sa pôvodná nášivka odšije a na jej miesto sa našije aktuálna. Čo s nášivkou nižšieho stupňa? Tú si môžete buď nechať na pamiatku alebo môžete odšitú nášivku udeliť niekomu ďalšiemu, prípadne ju uložiť medzi zborové nášivky a čakať, kým nastane vhodná príležitosť pre jej ďalšie využitie.

Nezabudnite na dekréty!

Okrem nášivky môžete každému ocenenému vytlačiť aj oficiálny dekrét. Tie sú na stiahnutie priamo tu:

Enviro tip: dekrét môžete vytlačiť aj vo formáte A5. Okrem zjavného šetrenia papiera máme aj praktický dôvod – skauti si ho ľahko založia do zápisníka.

Kam zaznačiť?

Keď ste všetky kroky splnili, ocenili ste, koho ste oceniť mali, zaznačte tento úspech do Tee-pee.  Stačí, ak vyplníte, o ktorý stupeň sa jednalo a dátum udelenia.

Príklady, za čo môže byť udelený jeden stupeň 7 ľalií

 • člen družiny na družinovkách aktívne pracuje počas celého roka, vždy je riadne pripravený,
 • radca pripravuje kvalitné družinovky,
 • starší rover pripravuje zodpovedne tábor a akcie počas roka,
 • člen družiny sa individuálne dohodol s radcom na podmienkach splnenia jedného stupňa 7 ľalií (napr. pomôže mladšiemu členovi splniť nováčkovskú skúšku, pomáha pri vedení družiny, počas troch mesiacov nosí pravidelne nové nápady na hry na družinovku, atď),
 • členovia realizačného tímu radcovského kurzu alebo akejkoľvek vzdelávacej akcie,
 • absolvent LŠ, ktorý počas celého priebehu aktívne na sebe pracoval a preukázal snahu byť dobrým vodcom,
 • rodič, ktorý pomáha pri vedení oddielu alebo zboru.

Aktuálne najčítanejšie

Deň Zeme: Zaujímavé fakty, o ktorých ste možno nevedeli

Každý rok 22. apríla ľudia na celom svete oslavujú Deň Zeme. Je to špeciálny deň, kedy prejavujeme uznanie našej planéte a podnikáme kroky na...

Na ceste za aktívnym občianstvom

Sloboda, demokracia, komunita. To nie sú len prázdne slová. Naopak, sú to slová, ktoré v nás vzbudzujú chuť konať, nie nečinne sedieť a byť...

Potvrdenia na poukázanie 3% z dane za rok 2023

Aj tento rok je tu možnosť pre dobrovoľníkov, ktorí v roku 2023 odpracovali aspoň 40 dobrovoľníckych hodín darovať nie 2, ale hneď 3% z...