Úvod Ústredie Online knižnica dokumentov Zápisnice zo Skautských snemov

Zápisnice zo Skautských snemov

Skautský snem je vrcholným orgánom SLSK, koná sa raz za tri roky. Určuje stratégiu rozvoja a stratégiu dosahovania cieľov SLSK. Okrem iného volí Náčelníctvo, Revíznu a Zmierovaciu radu.

Aktuálne najčítanejšie

Zapoj sa do aktivít Dňa zamyslenia 2023!

World thinking day (WTD) – Svetový deň zamyslenia je dňom medzinárodného priateľstva. Každý rok 22. februára vodkyne a skautky oslavujú skautské hnutie a spoločne...

Hodnotenie kvality oddielov a zborov za rok 2022 o čosi skôr!

Každým rokom sa snažíme napredovať a v tom nám pomáha aj vaše každoročné vypĺňanie hodnotenia kvality oddielov a zborov. Okrem toho, že to slúži...

Projekty, ktoré sa rozbehnú v plnom prúde vďaka novej kolegyni

Na Ústredí Slovenského skautingu sme medzi sebou privítali novú kolegyňu, ktorá sa bude venovať 3 veľkým projektom, ktoré sa vám bude snažiť priblížiť. Ktoré...