Pozrite si nové Stanovy Slovenského skautingu

1587

Pozývame Vás prečítať si nové Stanovy Slovenského skautingu, ktoré boli schválené na XVIII. Sneme 2020 v Prievidzi.

Je to náš oficiálny ústavný dokument, ktorý nás usmerňuje pri skautskej činnosti a zíde sa nie len pri štúdiu na lesnej škole, ale aj pre všeobecný prehľad. Neformálne spracovanie dokumentu si môžete vytlačiť a používať napríklad ako študijný materiál. Oficiálne overené kópie čoskoro priletia do poštových schránok zborov. V prípade špeciálnej potreby druhej overenej kópie, je možné za poplatok požiadať ústredie o jej vyhotovenie.

  • Formálny overený dokument

Stanovy Slovenského skautingu – apríl 2021 – overené

  • Neformálny dokument

Stanovy Slovenského skautingu – apríl 2021