Hodnotenie kvality zborov za rok 2020 dostupné online

1331

Tento rok ste si mohli v kalendároch všimnúť dátum 12.4., na ktoré bolo naplánované zaslanie hlásení o činnosti. To sme však potrebovali pozmeniť na základe Malého snemu, kedy sa odhlasovalo Hodnotenie kvality zborov za rok 2020, ktoré je pre vás už pripravené.

Aká je teda zmena v zboroch?

Na Malom sneme sa zmenil regrantingový systém na hodnotenie kvality zboru. Pre jeho vykázanie je potrebné zozbierať kvalitatívne a kvantitatívne ukazovatele o činnosti zboru. Kvantitatívne ukazovatele sa skladajú z počtu členov a vykázaných akcií. Vykazovanie akcií sa robí dvomi spôsobmi. Nepravidelná činnosť a teda výpravy, viacdňové podujatia a tábory sa vykazujú záverečnými správami nahodenými v Tee-pee. Pravidelná činnosť ako oddielovky a družinovky spolu s ďalšími ukazovateľmi sa zbierali v samostatnom dokumente Hlásenie o činnosti zboru. Hlásenie sa rozšírilo o online podujatia a ďalšie údaje potrebné pre zohľadnenie kvality.

Čo musíte spraviť aby bolo Hodnotenie kvality zborov úspešne za vami?

Vyplňte formulár s podrobným popisom a odošlite ho. Všetko je dostupné elektronicky. Nie je potrebné nič tlačiť a odosielať fyzicky na Ústredie. Ak by ste sa v niečom zmýlili, je možné si svoje odpovede prečítať a dodatočne opraviť.

Deadline je do 24. mája. Tento dátum platí aj pre zaslanie inventarizačných tabuliek na ustredie@skauting.sk.

Online formulár je však samozrejme dobré vyplniť čím skôr, pretože aj na základe tohto formulára získate body do hodnotenia kvality zboru a tým pádom nám následne uľahčíte prerozdeľovanie vašej dotácie.