Zmerajte si kvalitu svojho oddielu. Spustili sme Hodnotenie kvality oddielov za rok 2020

1305

Veríme, že ste boli už v netrpezlivom očakávaní. Sme radi, že Vám môžeme oznámiť, že v Tee-pee je dnešným dňom spustené Hodnotenie kvality oddielov za uplynulý rok.

Hodnotenie kvality oddielov je dôležitou sebareflexiou pre oddiely, oddielových vodcov a oddielové rady. Všetci chceme, aby organizácia napredovala a to nedokáže bez kvalitných a aktívnych oddielov. Okrem toho, že sa Hodnotenie kvality snaží zhodnotiť činnosť a motivovať oddiely, podáva aj cenné dáta pre organizáciu. Vieme tak nájsť oddiely, ktoré možno potrebujú väčšiu podporu, či posúdiť na čo sa v ďalšej činnosti zamerať a na čo klásť väčší dôraz.

Ako sme avizovali, tím hodnotenia kvality začal už začiatkom roka pracovať na úpravách, zmenách a návrhoch na zmeny pre samotné hodnotenie kvality oddielov. Tieto zmeny vychádzali zo spätnej väzby z minulého roku, avšak z časového hľadiska nebolo možné implementovať väčšie zmeny, tak Hodnotenie kvality je z väčšej časti totožné s minuloročným – s malými zmenami.

Avšak ako pomôcku sme pre vás pripravili manuál/tutoriál, ktorý by mal byť takým vaším sprievodcom pri vypĺňaní hodnotenia. Mal by vám vedieť zodpovedať otázky, či dovysvetliť, ak niečomu nebude rozumieť. Samozrejme nás môžete kontaktovať aj na adrese kvalita@skauting.sk.