Novou riaditeľkou Ústredia sa stane Mária Budzáková

2558

Ústredie Slovenského skautingu bude mať po šiestich rokoch nové vedenie. Náčelníctvo Slovenského skautingu prijalo odporúčanie výberovej komisie a na jeho základe poverilo vedením Ústredia Slovenského skautingu Máriu Budzákovú, skautským menom Reti. Tá sa stane v poradí už druhou riaditeľkou a v celkovom poradí piatou osobou zastávajúcou hlavnú riadiacu pozíciu na skautskej centrále. Zmena sa uskutoční na začiatku mája tohto roku.

Plánovaná výmena na pozícii riaditeľa Ústredia Slovenského skautingu sa blíži do úspešného zavŕšenia. Výberovej komisii sa po mesiacoch činnosti a niekoľkých kolách pohovorov podarilo nájsť vhodnú kandidátku na výkon tejto náročnej a komplexnej funkcie. Následne sa uskutočnila voľba novej riaditeľky na zasadnutí Náčelníctva Slovenského skautingu. Nová riaditeľka nastúpi na výkon svojej funkcie už začiatkom mája tohto roku a vymení na pozícii Juraja Lizáka – Kocúra. Pri tomto slávnostnom vyhlásení sme si pre vás pripravili krátke predstavenie novej riaditeľky spolu s odpoveďami na otázky, ako sa dostala ku skautingu a s akou víziou prichádza na Ústredie Slovenského skautingu.

Kto je Mária Budzáková?

Reti-Tuli, civilným menom Mária Budzáková, je skautka z mladého 18. zboru Radostného Srdca Vrbov. Vyrastala v malej dedinke pod Tatrami, v Levkovciach, kde niekoľko rokov viedla oddiel. Študovala na Univerzite Komenského v Bratislave, odbor strategický manažment. Počas vysokej školy sa aktívne zapájala do aktivít Programovej rady a momentálne vedie tím Radcovského fóra. Vo voľnom čase s úsmevom na tvári hlavne cestuje, či už do zahraničia alebo po slovenských horách.

Ako si sa dostala na skauting?

Ku skautingu som sa dostala na základnej škole, v ôsmej triede. Na hodine náboženstva nám brat Andy hovoril rôzne historky o skautských akciách a ja, ohúrená jeho rozprávaním, som šla hneď po hodine za ním a spýtala sa jednoduchú otázku: Ako sa môžem stať skautkou aj ja? Odvtedy som očarená skautingom a stále sa pýtam, či dokážem vrátiť skautingu toľko, čo mi dal on. Toto bol práve jeden z dôvodov, prečo som sa rozhodla uchádzať o miesto riaditeľky Ústredia.

Akú máš víziu Ústredia Slovenského skautingu?

Okrem toho, že na Ústredie posielame registráciu, dostávame odtiaľ pravidelne časopisy a granty, na ústredí Slovenského skautingu sa pracuje aj na úlohách, ktoré nevidíme, no pre chod organizácie sú nevyhnutné. Je dôležité, aby Ústredie čo najviac pomáhalo členom organizácie uľahčiť prácu v oddieloch, zboroch alebo v oblastiach. Mojím nástupom chcem zlepšiť procesné fungovanie na Ústredí, hlavne aby sa požiadavky od členov čo najefektívnejšie plnili a aby sa členovia mohli venovať plánovaniu družinoviek a rôznych akcií.

Chceš sa na záver niekomu poďakovať?

„Chcela by som sa poďakovať Gekonovi za ponuku a mojim blízkym priateľom za obrovskú podporu pri rozhodovaní, či poslať životopis a uchádzať sa o post štatutárky.“