Dôležité administratívne dátumy a online kalendár

1558

Aj v tomto kalendárnom roku nás čakajú v rámci administratívy dôležité termíny, na ktoré treba myslieť.

 • 31. marec – posledná možnosť venovať 2% zo strany firiem a fyzických osôb, ktoré si podávajú daňové priznanie sami
 • 31. marec – podanie daňového priznania na miestne príslušný daňový úrad
 • 12. apríl – posielanie hlásenia o činnosti za rok 2020 a inventarizačnej tabuľky
 • 30. apríl – posledná možnosť venovať 2 % zo strany zamestnancov
 • 31. júl – zaslanie dotačnej zmluvy na Ústredie Slovenského skautingu
 • 31. júl – odoslanie záverečných správ v Tee-Pee za obdobie 1.1.-30.6.
 • júl/august – dva týždne pred táborom – poslať hlásenie o tábore
 • 1. september – začiatok možnosti registrovať sa za prijímateľa 2% na notárskom úrade pre ďalší rok
 • 15. november – vyúčtovanie dotácie MŠ pre zbory a samostatné oddiely pod oblasťami
 • 1. december – vyúčtovanie dotácie MŠ pre oblasti
 • 15. december – ukončenie registrácie za prijímateľa 2% na notárskom úrade pre rok 2022

Prehľadný kalendár

Môžete si tiež do vašich online Google kalendárov pridať kalendár SLSK, v ktorom sú aj tieto termíny  zaznamenané. Budú sa v ňom tiež objavovať dátumy národných či oblastných podujatí. Dôležité termíny tak budete môcť mať poruke kedykoľvek a kdekoľvek budete.

Ak v kalendári niektoré podujatie chýba, stačí vyplniť formulár a podujatie do kalendára pridáme.