Životopisy roztriedené! Hľadanie nového riaditeľa Ústredia vstupuje do druhého kola

969

Nájsť správneho človeka na takú komplexnú pozíciu, akou je riaditeľ Ústredia Slovenského skautingu, je náročná vec. Očakávania členov, zamestnancov a vedenia organizácie sú primerané kompetenciám štatutára. Výberová komisia má  veľkú zodpovednosť zrealizovať otvorenú a transparentnú súťaž, ktorej výsledkom bude nový riaditeľ alebo riaditeľka Ústredia. Súčasťou činnosti komisie je aj priebežné informovanie o výbere a prípadných zmenách. Spoločne sa pozrime na to, ako prebiehal výberový proces počas posledných týždňov.

Informácia o plánovanom výbere nového riaditeľa bola už v období skautského snemu v Prievidzi viac-menej verejným tajomstvom. Od zvolenia nového Náčelníctva Slovenského skautingu do vypísania výberového konania prebehlo niekoľko mesiacov, ktoré nám slúžili najmä na rozbeh vedenia a nastavenia procesov, zostavenia výberovej komisie a pripravenia úloh. Tesne pred Vianocami išla von výzva na zasielanie životopisov a niekoľkých vypracovaných zadaní. Na naše prekvapenie sa na túto prvú výzvu nikto neprihlásil. Snáď počas vianočných sviatkov, oslavy nového roka, či predĺženia núdzového stavu, informácia zanikla, alebo naopak v mnohých ľuďoch rezonovala a potrebovali “pošťuchnúť”.

V rámci výberovej komisie sme si rozdelili úlohy. V prvom rade sme si vytipovali ľudí, ktorých oslovíme osobne a zverejnili dopyt aj na komerčných stránkach ponúkajúcich pracovné príležitosti. Zároveň sa zmenili zadania na prvé kolo. Už stačilo poslať iba životopis a úlohy na vypracovanie boli presunuté do druhého kola. Výberová komisia má za sebou prvú náročnú úlohu. Životopisy sme úspešne pretriedili a pozvali vhodných kandidátov do druhej časti výberového konania. Veľmi nás teší, že sa nám prihlásili relevantní uchádzači a je si z čoho vyberať.

Vzhľadom na priebežnú zmenu zadania nechávame prihlasovanie na pozíciu otvorené pre záujemcov, ktorí buď nezachytili našu ponuku, alebo by mali pocit, že ich zmena diskriminovala.

Druhé kolo bude prebiehať formou zaslania vypracovaného zadania, ktorým bude osobná vízia budúceho riaditeľa o organizácii. V prípade ak ste sa nezapojili do prvého kola, povinnou súčasťou je aj životopis.

  • Víziu pošlite na email juraj.lizak@skauting.sk do 21.2.2021 23:59.

Vízia by mala byť rozpracovaná v rámci šiestich oblastí riadenia, ktoré spadajú priamo pod riaditeľa organizácie. V každej oblasti uveďte, ako vnímate aktuálny stav (analýza), kam by ste ho chceli posunúť, resp. dosiahnuteľný cieľ naplniteľný v horizonte 3 rokov. Ideálne bude, ak ho rozpíšete systémom SMART. Ak viete, skúste uviesť aj postup, ako by ste ho dosiahli.

Oblasti, ktoré budete popisovať vo vízii:  

  • riadenie a organizovanie činnosti organizácie,
  • definovanie strategických cieľov a tvorba stratégie Slovenského skautingu,
  • zabezpečenie ekonomického vedenia organizácie,
  • analýza potrieb a kvality Slovenského skautingu,
  • komunikácia s verejnosťou a médiami,
  • komunikácia s partnermi, štátnou správou a samosprávou.

Ako podklady vám môžu slúžiť verejne dostupné informácie na našej stránke

V prípade, ak by ste potrebovali doplniť nejaké informácie, píšte na e-mail juraj.lizak@skauting.sk.