Hľadáme posilu do vedenia Slovenského skautingu. Staň sa kľúčovou osobnosťou organizácie a formuj jej budúcnosť

2323

Ústredie Slovenského skautingu prechádza postupnými zmenami, ktorých hlavným cieľom je zefektívnenie každodenného riadenia hlavnej výkonnej zložky organizácie. Prvou zmenou bolo vytvorenie novej pozície vedúcej kancelárie Ústredia Slovenského skautingu. Druhou plánovanou zmenou je rozšírenie kompetencií riaditeľa Ústredia. V celej zmene vidíme priestor pre rast organizácie a možnosť priniesť do organizácie nové nápady na činnosť. Personálna výmena sa udeje na žiadosť aktuálneho riaditeľa, ktorý dlhodobo avizoval záujem po šiestich rokoch ukončiť pracovný pomer v organizácii.    

Riaditeľ Ústredia Slovenského skautingu je jednou z najdôležitejších osobností Slovenského skautingu. Jeho hlavnou úlohou je riadenie organizácie, komunikácia s partnermi a zastupovanie organizácie voči subjektom verejnej správy, finančné a ekonomické riadenie. Do kompetencií riaditeľa spadajú aj samostatné subjekty organizácie, akým je napríklad skautský obchod. Výber správnej osobnosti je pre organizáciu veľmi dôležitý a plánujeme k celému procesu pristúpiť so všetkou vážnosťou a profesionalitou. Hľadáme človeka, ktorý bude nielen schopný v riadení organizácie, ale aj svojím konaním bude reprezentovať skautské hodnoty, tak ako v súkromnom aj profesionálnom živote.

Miesto výkonu práce

 • Mokrohájska cesta 6, Bratislava

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste

 • Definovanie strategických cieľov a tvorba stratégie organizácie SLSK v spolupráci s Náčelníctvom
 • Riadenie a organizovanie činnosti organizácie
 • Analýza potrieb a kvality organizácie
 • Zabezpečenie ekonomického vedenia organizácie
 • Komunikácia s partnermi, štátnou správou a samosprávou
 • Komunikácia s verejnosťou a médiami

Ponúkaný plat

 • nástupný plat 1500 € (brutto)

Organizácia je prístupná dohode o zvýšení mzdy reflektujúcej kvality uchádzača na základe predložených skúseností a zručností.

Termín nástupu

 • marec/apríl 2021

Druh pracovného pomeru

 • plný pracovný úväzok

Funkcia riaditeľa Ústredia Slovenského skautingu je na trojročný mandát.

Iné výhody

 • flexibilný pracovný čas
 • možnosť podieľať sa na koordinovaní národných vzdelávacích projektov
 • príjemný a podnetný pracovný kolektív
 • 5 dní pracovného voľna na skautské/dobrovoľnícke aktivity

Požiadavky na zamestnanca

Osobné: analytické a strategické myslenie, presnosť a dôslednosť, schopnosť hľadať riešenia, flexibilita, iniciatíva, ochota, zodpovednosť, samostatnosť

Sociálne: strategické plánovanie, rozhodovanie, riadenie efektivity činností, zachovanie kvality, risk-manažment, koordinácia chodu organizácie z hľadiska práce s deťmi a mládežou, komunikatívnosť

Manažérske: asertivita, aktívny prístup, práca s dobrovoľníkmi, prezentačné schopnosti, reprezentačné, personálne riadenie, finančné riadenie

Iné: skúsenosti s vedením organizácie a prácou na projektoch na národnej aj medzinárodnej úrovni

Výberové konanie

Výberové konanie sa bude skladať z dvoch častí. V prvom kole zašlú uchádzači video medailón, vypracované zadanie vychádzajúce zo strategického plánu a profesijný životopis.

Priebeh prvého kola výberového konania – Vypracovanie zadaní

Video medailón spolu s profesijným životopisom a vypracovaným zadaním posielajte najneskôr do 1. februára 2021 len elektronickou poštou na e-mail juraj.lizak@skauting.sk. Prvé kolo výberového konania uzavrieme do 25. januára a následne budeme kontaktovať na ústny pohovor len vybraných uchádzačov.

Profesijný životopis

Uchádzači o zamestnanie by sa mali v životopise zamerať najmä na pracovné skúsenosti, vzdelanie a zručnosti spojené s výkonom riadiacej funkcie, skúsenosti s prácou v mimovládnom sektore a komunikačné zručnosti.

Priebeh druhého kola výberového konania – osobné pohovory

Druhé kolo výberového konania vo forme ústnych pohovorov sa uskutoční vo februári.

Osobné pohovory sa uskutočnia pred výberovou komisiou zloženou z členov organizácie pôsobiacich v celorepublikových orgánoch Slovenského skautingu. Počas osobného pohovoru budú uchádzači prezentovať zaslané zadania a rámcovo predstavia víziu smerovania Slovenského skautingu na najbližšie tri roky. Členovia výberovej komisie sa ich budú pýtať doplňujúce otázky, ktoré vzniknú počas hodnotení zadania a predložených dokumentov. V prípade potreby usporiada výberová komisie tretie kolo pohovorov na vybratie najlepšieho z kandidátov.

Informácie o organizácii

Stručná charakteristika organizácie

Slovenský skauting je jednou z najstarších organizácií pre deti a mládež na Slovensku. V rámci svojej činnosti ponúka svojim členom pestrý program a aktivity zamerané na rozvoj zručností, vedomostí a hodnôt. V Slovenskom skautingu je v súčasnosti registrovaných viac ako 7600 členov, ktorí pracujú v takmer 100 skautských zboroch v 50 okresoch. Jeho členovia budú aj tento rok, už po 31-krát, distribuovať Betlehemské svetlo po Slovensku.

Počet zamestnancov

 • 14 zamestnancov

Adresa spoločnosti

Slovenský skauting, o.z.
Mokrohájska cesta 6
84104 Bratislava
www.skauting.sk

Kontakt

 • Kontaktná osoba: Mgr. Juraj Lizák, riaditeľ Ústredia Slovenského skautingu
 • Email:  juraj.lizak@skauting.sk