Skautský snem bude! Ale…

2185
Ilustračná fotografia z XVIII. Skautského snemu v Banskej Bystrici v roku 2017. Foto: Marián Suvák

Neustále sa meniaca situácia spojená s koronavírusom mení aj okolnosti Skautského snemu v Prievidzi, ktorý nás čaká už v druhý októbrový víkend. Ako teda bude tohtoročný Skautský snem prebiehať? 

Vzhľadom na súčasnú, opäť sa zhoršujúcu situáciu na Slovensku sa Náčelníctvo Slovenského skautingu na 28. zasadnutí, ktoré sa uskutočnilo online, rozhodlo upraviť dĺžku blížiaceho sa Skautského snemu. XVIII. Skautský snem v Prievidzi sa teda uskutoční v priebehu jedného dňa a to v sobotu 10.10.2020. Termín konania Snemu je upravený uznesením N-SLSK 20200920/03. Celú zápisnicu z tohto, aj ostatných zasadnutí Náčelníctva Slovenského skautingu, nájdete tu.