Ústredie Slovenského skautingu vypisuje výberové konanie na pozíciu Vedúci kancelárie

1666

Nová pracovná pozícia vznikla v súčinnosti s plánovanými reformami vo vedení organizácie a lepšieho zabezpečenia procesov na Ústredí Slovenského skautingu (ďalej ako SLSK). Vedúci kancelárie bude mať na starosti chod Ústredia a Sekretariátu. Cieľom rozdelenia pracovnej pozície riaditeľa Ústredia SLSK na Vedúceho kancelárie a Riaditeľa SLSK je odbremenenie štatutára organizácie od povinností spojených s každodenným personálnym riadením zamestnancov a administratívnymi povinnosťami právnickej osoby.

Miesto práce

 • Bratislava

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste

 • Zabezpečenie chodu Ústredia SLSK
 • Zabezpečenie chodu Sekretariátu SLSK
 • Riadenie systému kvality
 • Riadenie personálnej agendy, od vyhľadávania až po hodnotenie zamestnancov
 • Zabezpečenie dodržiavania BOZP
 • Komunikácia so skautskými dobrovoľníkmi (činovníci, štatutári)
 • Asistencia štatutárovi SLSK
 • Participácia na vybraných projektoch SLSK

Ponúkaný plat

 • nástupný plat 1050 € (brutto)

Termín nástupu

 • október 2020

Druh pracovného pomeru

 • plný pracovný úväzok

Iné výhody

 • flexibilný pracovný čas
 • možnosť podieľať sa na koordinovaní národných vzdelávacích projektov
 • príjemný a podnetný pracovný kolektív

Informácie pre uchádzača

Svoj motivačný list spolu s profesijným životopisom posielajte najneskôr do 15. septembra 2020 len elektronickou poštou na e-mail juraj.lizak@skauting.sk.  Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov.

Požiadavky na zamestnanca

Osobné: analytické a strategické myslenie, presnosť a dôslednosť, schopnosť hľadať riešenia, flexibilita, iniciatíva, ochota, zodpovednosť, samostatnosť

Sociálne: schopnosť práce v tíme a s dobrovoľníkmi, komunikatívnosť, asertivita, aktívny prístup, prezentačné schopnosti

Manažérske: strategické plánovanie, rozhodovanie, riadenie efektivity činností, zachovanie kvality, personálne riadenie, finančné riadenie

Iné: skúsenosti s vedením organizácie a prácou na projektoch na národnej aj medzinárodnej úrovni

Kontaktná osoba: Mgr. Juraj Lizák, riaditeľ Ústredia SLSK
E-mail: juraj.lizak@skauting.sk
Web: www.skauting.sk