Čo je nové v Náčelníctve?

1399
Náčelníctvo Slovenského skautingu, Banská Bystrica, október 2017. Foto: Marián Suvák

Náčelníctvo Slovenského skautingu zasadalo aj počas pandémie. Kvôli protiepidemickým opatreniam zasadnutia prebiehali dištančnou formou. V júni sa nám opäť podarilo stretnúť naživo. Pozrite si súhrn tém, ktoré členovia Náčelníctva Slovenského skautingu za posledné obdobie riešili. 

26. zasadnutie

Konečne sa stretávame naživo, spolu. 26. zasadnutie N-SLSK sa konalo počas víkendu 19.-21.06.2020 v skautskej klubovni vo Zvolenskej Slatine. Stretli sme sa osobne a v plnom počte. COVID-19 riešime už len okrajovo a prechádzame k novým témam. Venovali sme sa Snemu, ktorý nás tento rok čaká, stretli sme sa aj so zástupcami vodných skautov. Ďalšou témou bola transformácia Ústredia, projekt rodovej rovnosti, stretnutie s vodnými skautmi. Tém bolo mnoho a všetky sme potrebovali prebrať, aby sa nám neposúvali do ďalších zasadnutí. Na záver, v mene celého Náčelníctva, ďakujem za poskytnuté zázemie skautom zo Zvolenskej Slatiny.

25. zasadnutie

Program 25. zasadnutia Náčelníctva Slovenského skautingu naplnila najmä diskusia o postupnom uvoľňovaní opatrení zavedených v súvislosti so šírením Koronavírusu na Slovensku. Riešili sa tiež podmienky pre uskutočnenie letných táborov v roku 2020. Témou tohto zasadnutia bola aj aktualizácia rozpočtu na rok 2020 či Kruh starostlivosti o dospelých.

24. zasadnutie

Ďalšie, v poradí už 24. zasadnutie prebehlo opäť dištančne. Hlavnými témami bol opäť update aktuálneho diania v organizácii, schvaľovanie ďalších aktualizovaných kapitol Organizačného poriadku SLSK či transformácia Ústredia Slovenského skautingu.

23. zasadnutie

Zasadali sme stále formou konferenčného hovoru. Témy už tretieho marcového zasadnutia stále ovplyvňovala svetová pandémia. Riaditeľ Ú-SLSK, brat Lizák, informoval o aktuálnej situácii a činnosti v obmedzených podmienkach. Priniesol aktuálne informácie v súvislosti s iniciatívou Skautská služba, ktorá spájala skautské dobrovoľnícke sily na pomoc Slovenkám a Slovákom.

22. zasadnutie

Toto zasadnutie sa kvôli Koronavírusu presunulo do online priestoru. Body zasadnutia sa niesli v duchu diskusie o obmedzeniach prezenčnej činnosti či projektoch a iniciatívach, ktoré v rámci Slovenského skautingu vznikli ako odpoveď na pandémiu a aktuálny dopyt.

21. zasadnutie

21. zasadnutie sa uskutočnilo 6. marca v Banskej Štiavnici. Hlavnou témou bola úprava činnosti Slovenského skautingu vzhľadom na vývin aktuálnej situácie v súvislosti s koronavírusom a schvaľovanie aktualizovaných kapitol Organizačného poriadku. Členovia N-SLSK diskutovali aj o návrhoch na zmenu Stanov.

20. zasadnutie

20. zasadnutie sa konalo tiež v Bratislave a vyplynulo ešte pred Malým snemom. Zasadali sme 24.02.2020. Tu sme mali  prijatie uznesení hlasovaných per rollam – KDSaS, VLŠ Safari, rozpočet 2020. Prechádzali sme si aj jednotlivé kapitoly z OP aj za účasti zástupcu oblastí. Išlo o kapitoly 02, 18, 21. Schvaľovali sme aj predloženú a komentovanú Dohodu o spolupráci medzi skautskými organizáciami. Prešli sme si aj návrh Doživotného členstva od Historickej komisie. Ďalšie body a uznesenia si môžete pozrieť na webových stránkach Slovenského skautingu.

19. zasadnutie

ďalšie zasadnutie v poradí už 19. sa konalo 13.01.2020 v Bratislave. Na programe bola hlavne kontrola plnenia uznesení Malého snemu a  N-SLSK a priebeh a moderovanie Malého snemu. Ďalšími témami bolo prediskutovanie a stanovisko N-SLSK k  alkoholu na akciách SLSK. Touto témou sa budeme ďalej zaoberať aj na Skautskom inštitúte. Schvaľovali sme vodcov tímov VLŠ. (Planéta,  Safari a SELŠ). Ďalším bodom boli aj prejednávanie KDSaS. Skončili sme skôr, teda do polnoci a ostatné body programu sme preložili na ďalšie zasadnutia.

Zápisnice zo všetkých zasadnutí N-SLSK nájdete tu.

Použité skratky: SLSK – Slovenský skauting, N-SLSK – Náčelníctvo Slovenského skautingu, Ú-SLSK – Ústredie Slovenského skautingu, VLŠ – Vodcovská lesná škola, SELŠ – Slovenská ekumenická lesná škola, KDSaS – Kruh dospelých skautov a skautiek