Materiály pre delegátov na XVIII. Skautský snem v Prievidzi

1920
Ilustračná fotografia z XVIII. Skautského snemu v Banskej Bystrici v roku 2017. Foto: Marián Suvák

Snem Slovenského skautingu prináša možnosť reflexie na prebiehajúce zmeny v spoločnosti a v organizácii. Niektoré z nich vieme vyriešiť formou uznesení Skautského snemu a iné potrebujeme pretaviť do zmien Stanov organizácie. Letné obdobie je spojené skôr s tábormi, či výletmi do prírody. Preto by sme chceli našich členov povzbudiť, aby práve nadchádzajúce obdobie využili na štúdium materiálov k snemovej diskusii.

Na nadchádzajúcom XVIII. Skautskom sneme nás čaká veľmi dôležitá diskusia o transformácii organizácie a o to bude dôležitejšie, aby sme mali všetci podklady vopred preštudované a prípadné výhrady si odkomunikovali včas. Dokumenty sú zverejnené v zmysle Stanov Slovenského skautingu.

Avšak návrh na zmenu Stanov od Náčelníctva Slovenského skautingu mal byť zverejnený podstatne skôr, tj. najneskôr štyri mesiace pred konaním Snemu a teda do 9. júna 2020. Priznávame si toto pochybenie. Veríme, že tento nedostatok vyváži fakt, že obsah zmien bol komunikovaný v jarnom vydaní nášho skautského časopisu Médium, na Malom sneme v marci a priebežne v rámci diskusií s predstaviteľmi skautských oblastí.

Návrhy na zmenu Stanov Slovenského skautingu, kandidátov do Náčelníctva Slovenského skautingu, Revíznej a Zmierovacej rady Slovenského skautingu a pripomienky k programu môžu zaslať zbory, oblasti a Náčelníctvo Slovenského skautingu najneskôr dva mesiace do konania snemu, tj. do nedele 9. augusta 2020 do 23:59 prostredníctvom e-mailu na juraj.lizak@skauting.sk.

Následne budú všetky dokumenty spracované a spoločne zaslané prihláseným delegátom e-mailom do 9. septembra 2020.

Dokumenty na stiahnutie