Príspevky na rekreáciu a skautské podujatia

2358
Ilustračná fotografia z denného tábora piešťanských skautov. Foto: Barbora Melicherová

Na základe aktuálnych informácií vám prinášame stanovisko k využitiu príspevku na rekreáciu na skautské podujatia.

Na základe konzultácií s ministerstvom a ďalšími inštitúciami sme dospeli k tomuto stanovisku

V prípade, že zamestnávateľ prepláca zamestnancovi príspevok na rekreáciu na základe preukázaného dokladu v našom prípade najčastejšie rodičovi dieťaťa resp. detí, ktoré sa zúčastňujú skautských akcií počas prázdnin, je to možné na základe tohto usmernenia:

Finančné riaditeľstvo – Usmernenie č. 4/DzPaÚ/2019/MÚ

Oprávnenými výdavkami sú aj preukázané výdavky zamestnanca, na organizované viacdenné aktivity a zotavovacie podujatia počas školských prázdnin na území SR pre dieťa zamestnanca, navštevujúce základnú školu alebo niektorý z prvých štyroch ročníkov gymnázia s osemročným vzdelávacím programom. Ministerstvo školstva, vedy, výskum a športu SR zverejňuje na svojom webovom sídle termíny školských prázdnin počas školského vyučovania na tri po sebe nasledujúce školské roky. Ak by zamestnanec predložil zamestnávateľovi preukázané výdavky zamestnanca na detský tábor pre svoje dieťa, ktorého sa dieťa zúčastnilo na prelome obdobia školského roku a školských prázdnin, potom za oprávnené výdavky zamestnanca na účely uplatnenia príspevku na rekreáciu možno považovať len pomernú časť úhrady, ktorá zodpovedá obdobiu školských prázdnin.

V tomto prípade sú naše aktivity považované za viacdenné aktivity, ktoré sú súčasťou našej hlavnej činnosti a je možné, aby na ne skautský zbor (s právnou subjektivitou) vyhotovil faktúru.

Text faktúry by teda bol nasledovný: Fakturujeme vám účasť nášho člena [meno, adresa] na viacdňovej aktivite – skautskom tábore, konanom v termíne [termín] v [miesto] v sume [konkrétna suma] EUR.

V prípade otázok kontaktujte Ústredie Slovenského skautingu telefonicky 0948 310 100 alebo e-mailom na barok@skauting.sk – Michal Barok.