Letné tábory a táborové prepady

2105

Vzhľadom k aktuálnej situácii súvisiacej so šírením vírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19 sú sprísnené rôzne táborové opatrenia. Otázkou zostávali obľúbené prepady letných táborov. Tie tento rok povolené nie sú.

Náčelníctvo Slovenského skautingu na svojom poslednom zasadnutí prerokovalo možnosti aktivít letných skautských táborov a vzhľadom na pretrvávajúce riziko v súvislosti s ochorením COVID-19 zrušilo pre letné skautské tábory, ktoré sa budú konať v roku 2020, možnosť vykonávať táborové prepady osobami, ktoré nie sú účastníkmi letného tábora. V prípade ostatných návštev je možné určiť jeden návštevný deň pri táboroch dlhších než 10 dní s odporúčaním, aby pohyb cudzích osôb (návštevníkov, rodičov) v priestoroch tábora bol obmedzený na maximálnu možnú mieru. Všetky ostatné usmernenia a odporúčania k letným skautským táborom sú dostupné v novom manuáli pre organizátorov letných skautských táborov dostupnom on-line.