Prihlasovanie delegátov na XVIII. Skautský snem je spustené!

1980
Hlasovanie počas XVIII. Skautského snemu v Banskej Bystrici v roku 2017. Foto: Marián Suvák

Prípravy XVIII. Skautského snemu, ktorý sa koná 9. – 11.10. 2020 v Prievidzi, sú v plnom prúde. Nepremeškajte dátum prihlasovania delegátov.

DELEGÁTI SNEMU sú členovia Slovenského skautingu (ďalej SLSK) uvedení v Stanovách v Hlave V. bod 31., registrovaní v SLSK najmenej 4 mesiace pred konaním snemu, t. j. k 9. 6. 2020. Okrem delegátov snemu, ktorí sú uvedení v Stanovách SLSK, sa môžu za každý zbor zúčastniť aj ďalší delegáti. Počet delegátov za každý zbor je vypočítaný podľa kľúča, ktoré stanovilo Náčelníctvo SLSK:

Na základe uznesenia N-SLSK číslo 20200418/14

Za zbory do 60 členov je delegátom len vodca zboru. Počet delegátov za zbory bude nasledovný:

  • zbory do 60 členov: zborový vodca
  • zbory 61-120 členov: zborový vodca + 1 delegát
  • zbory 121-180 členov: zborový vodca + 2 delegáti
  • zbory 181-240 členov: zborový vodca + 3 delegáti
  • zbory 241 a viac: zborový vodca + 4 delegáti

Vzhľadom k narastajúcej členskej základni a optimalizácii počtu delegátov zvýšilo N-SLSK kvórum na jedného delegáta za zbor z 50 na 60 členov. Naša organizácia medzi dvoma snemami narastie o niekoľko stoviek členov a pôvodné kvórum by bolo dlhodobo neudržateľné. Nový pomer lepšie zohľadňuje možnosti veľkých zborov poslať dostatočný počet delegátov a zároveň vyrovnáva rozdiely medzi malými a veľkými zbormi.

Prihlasovať delegátov môžete do 2. septembra cez tento formulár.

Účasť alebo neúčasť pozorovateľov na sneme bude odsúhlasená v polovici septembra podľa vývoja epidemiologickej situácie.