Dobrá správa: Letné skautské tábory budú!

3431
Letné skautské tábory sa v roku 2020 uskutočnia. Treba však dodržiavať pravidlá a zamerať sa na niekoľko doležitých vecí. Foto: Marián Suvák

Jedným z najkrajších darčekov k Medzinárodnému dňu detí bolo zverejnenie podmienok pre realizáciu letných táborov. Na základe zverejnených podkladov rozhodlo vedenie organizácie o povolení realizovania letných pobytových táborov pod hlavičkou Slovenského skautingu.

Úrad verejného zdravotníctva pripravil v spolupráci s Radou mládeže Slovenska a Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a agentúr protiepidemiologické opatrenia pre zotavovacie podujatia pre deti a mládež.

6 zaujímavostí z dokumentu

 1. Maximálny počet osôb a to vrátane účastníkov a obsluhujúceho personálu je stanovený podľa počtu osôb na hromadné podujatia.
 2. Pri zabezpečení zvýšenej hygieny sa deti môžu podieľať na príprave táborníckej stravy a to do procesu jej tepelného spracovania.
 3. Dopravu na tábor je možné zabezpečiť hromadnou dopravou za podmienok dodržania bežných opatrení cestovania.
 4. Počas táborov je dovolené opustiť areál tábora na jednodňové výlety a návštevy verejných atrakcií.
 5. V prípade platnosti povinnosti nosenia rúšok na verejnosti sa stanoví ich použitie iba pri pohybe mimo areál tábora a voľnú prírodu. Deti a organizátori môžu chodiť v tábore bez rúška.
 6. Vstupný zdravotný filter účastníkov tábora bude postavený najmä na potvrdení o zdravotnej spôsobilosti od lekára a prehlásení o bezinfekčnosti podpísanom zákonným zástupcom.

Niekoľkotýždňová práca priniesla svoje ovocie v podobe pravidiel aplikovateľných aj na naše skautské stanové tábory stojace v prírode na zelenej lúke. Po zhodnotení všetkých rizík a možností rozhodlo Náčelníctvo Slovenského skautingu o povolení organizovania letných pobytových táborov v prírode tak, ako ich poznáme doteraz. Organizátorom odporúčame, aby si naštudovali podmienky zverejnené ÚVZ a až po zvážení schopnosti dodržiavania všetkých týchto začali plánovať letné tábory. Skautky a skauti si spravili v posledných mesiacoch veľmi dobré meno. Skautská služba a online aktivity pre deti nám priniesli medializáciu a bolo by veľmi mrzuté, keby sme v lete nadviazali na túto vlnu výskytom ochorenia COVID-19 na tábore, či prípadne uzavretím letného tábora a pokutou za nedodržiavanie ťažko vyjednaných podmienok.

V prípade, že sa rozhodnete prispôsobiť vaše aktivity možnostiam, ktoré viete splniť, tak ste sa určite rozhodli správne. Letná chata, jednodňové výlety, denný tábor či pokračovanie v pravidelných schôdzkach sú v tejto situácii rovnocennými aktivitami k stanovému pobytovému táboru.

Organizátorom táborov odporúčame zamerať sa v rámci prípravy na…

 • Rozbor vody. Ten musí byť urobený na zdroj pitnej vody, aj vodu, v ktorej sa umýva riad. Organizátorov vystríhame pred tým, aby išli táboriť na miesto, kde výsledky dopadnú negatívne a budú mať len ústne odporúčanie, že voda je po prevarení pitná. Všetko musí byť uvedené v úradnom dokumente.
 • Potvrdenia od lekára. Každý účastník tábora, organizátor a realizátor aktivít musí mať platné potvrdenie od lekára o spôsobilosti účasti na tábore.
 • Povolenia na prenájom lúky a zber dreva. Odporúčame mať oboje, lebo prenajímateľ lúky nemusí byť zároveň správca priľahlého lesa.
 • Potvrdenie od lekára pre kuchára. Táborový kuchár musí mať potvrdenie od lekára o bezinfekčnosti.
 • Nákup dezinfekčných prostriedkov. Vzhľadom na aktuálne platné usmernenia budú kladené zvýšené nároky na hygienu na tábore. 2x denne dezinfekcia spoločných priestorov.

Pre potrebu realizovania táborov pripraví Ústredie Slovenského skautingu Manuál pre organizátorov táborov prepájajúci aktuálne platné pravidlá s novými protiepidemiologickými pravidlami. Ten by mal byť zverejnený na webovom sídle organizácie koncom budúceho týždňa.