Knižné pokračovanie Príbehy ciest 2 prináša 40 zamyslení

2130

Úspešná knižka Príbehy ciest má svoje pokračovanie. Po šiestich rokoch tak prichádza druhý diel tejto obľúbenej publikácie, ktorá je známa nie je medzi skautskými čitateľmi. Prináša 40 zamyslení doplnených o množstvo fotografií, ktoré obrazovo dopĺňajú jednotlivé dejové línie.

Knižka Príbehy ciest 2 je pokračovaním obľúbeného prvého dielu, ktorý vyšiel v roku 2014. Obsahuje celkovo 40 príbehov, ktoré čitateľa „prinútia“ zamyslieť sa nad bežnými aj menej bežnými vecami a situáciami zo života.

Pre skautov ide o skutočne hodnotný po(d)klad na ceste k ich duchovnému rozvoju a smerovaniu ich osobnosti. Príbehy sú podnetom pre vzájomné diskusie, či už v klubovni alebo v tee-pee pri plápolajúcom ohníku pod miliónom hviezd, kedy v nekonečnej tme môžu odznieť aj tie najtajnejšie myšlienky či polemiky. Táto knižka však určite nie je len povinnou výbavou v ruksakoch smerujúcich na tábor. Presah zamyslení je nesporný a ponúka toho mnoho aj pre neskautského čitateľa.

Súčasťou publikácie je aj online príloha – praktický metodický sprievodca, ktorý rozšíri možnosti aktívnej práce s príbehmi, či doplní o duchovné cvičenia. Nie je to len ďalšia doplňujúca knižka, je toho omnoho viac, čo na týchto stranách nájdete.

Príbehy ciest 2 a prvá ukážka nového titulu

Pokračovanie Príbehov ciest – Príbehy ciest 2

Pokračovanie Príbehov ciest – Príbehy ciest 2