Zapoj sa do iniciatívy Skautská služba

4994

Skautské heslo ”Buď pripravený!” nadobúda v týchto náročných okamihoch nový rozmer. Naša vlasť má od svojej samostatnosti po prvýkrát stav núdze a na jej volanie odpovieme. Slovenský skauting začal organizovať svojich členov a členky ako dobrovoľníkov, ktorí rôznymi formami budú pomáhať núdznym a celej spoločnosti.

Môžeš sa zapojiť do príprav aktivít a námetov na činnosť pre deti v domácom prostredí, vlastnoručné šiť ochranné rúška, realizovať nákupy potravín a liekov pre núdznych, telefonovanie osamelým a seniorom ako forma sociálneho kontaktu a doma. Zapojiť sa môžu aj dospelí aj nedospelí členovia. Iba dobrovoľníci 18+ môžu byť súčasťou terénnej práce. Dobrovoľníci pod 18 rokov budú priradení na prácu z domu/poprípade v oblasti mimo ohrozenia vírusom.

FORMULÁR na prihlásenia sa do Skautskej služby nám pomôže získať informácie, kde a ako môžu naši dobrovoľníci pomôcť. Po vyplnení formulára sa vás budeme snažiť kontaktovať čím skôr s upresnením informácií.

Veľmi si vážime dobrovoľnícku činnosť našich členov počas bežného roka. V týchto náročných časoch o to viac potrebujeme ich odhodlanie, ochotu a pracovitosť. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapoja do tejto iniciatívy alebo je budú akoukoľvek formou propagovať.

  • E-mailový kontakt: sluzba@skauting.sk

Koordinačný tím Skautskej služby