Obmedzenie činnosti Slovenského skautingu v súvislosti so šírením koronavírusu

3270

V súvislosti so šírením vírusu COVID-19 (koronavírus) prijalo vedenie Slovenského skautingu viaceré opatrenia k organizovaniu vzdelávacích akcií na národnej úrovni a usmernenia k činnosti nižších organizačných zložiek pri organizovaní pravidelných aktivít a víkendových podujatí. Plánované letné medzinárodné podujatia sa uskutočnia bez zmien. 

Slovenský skauting pozorne sleduje všetky usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstva zdravotníctva SR, Úradu verejného zdravotníctva SR a orgánov miestnej samosprávy. Vzhľadom na všeobecnú spoločenskú situáciu sme nútení zaujať stanovisko týkajúce sa našich podujatí.

Náčelníctvo Slovenského skautingu odporúča svojim nižším organizačným  zložkám, organizátorom akcií a členom aby sa riadili  nasledovnými postupmi: 

  • Dodržiavali odporúčania kompetentných inštitúcií: úrad verejného zdravia, ministerstvo  zdravotníctva, hlavný hygienik SR, orgány miestnej samosprávy.
  • Obmedzenie pravidelnej činnosť na lokálnej úrovni nastane v prípade ak orgány miestnej samosprávy rozhodnú o obmedzení činnosti základných a stredných škôl.

Pozn. Pre všetky nižšie organizačné jednotky v Bratislavskom kraji platí obmedzenie činnosti v rozsahu organizovania pravidelných, tzv. družinovky a oddielovky, a víkendových podujatí.  

  • Účasť na celonárodných vzdelávacích podujatiach je aktuálne bez obmedzenia. V najbližších dvoch týždňoch sa neuskutočnia žiadne celonárodné vzdelávacia podujatia, tj. líderské a vodcovské lesné školy.  O ďalšej organizácii podujatí Slovenského skautingu a ako aj o možných výnimočných úpravách pravidiel postupu na vzdelávacie podujatia, Vás budeme informovať skrz organizátorov daných podujatí.
  • Prihlasovanie a plánovaná účasť na medzinárodných podujatia prebieha bez obmedzenia. Záujemcovia o letné podujatie AQUA 2020 organizované na Slovensku, alebo účastníci nahlásení na medzinárodné podujatia prebiehajúce v lete môžu byť zatiaľ bez obáv. Nemáme informácie, že by sa plánované podujatia mali zrušiť.

Pre organizátorov všetkých podujatí platia všeobecné preventívne ochranné opatrenia: 

  • Povinnosť zabezpečiť  dostupnosť teplej vody a mydla na umývanie rúk a dostupnosť dezinfekčného  prostriedku na báze alkoholu.
  • Dozrieť na pravidelné umývanie rúk po dobu najmenej 20 sekúnd.
  • Usmerniť účastníkov podujatia aby sa nedotýkali očí, nosa a úst neumytými rukami, pri kašľaní zakrývali ústa a nos jednorazovou vreckovkou a následne ju zahodili do koša.
  • Neprijímať na podujatia členov a dobrovoľníkov, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest a ktorí majú najmenej jeden z nasledujúcich príznakov: horúčka, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavičnosť.
  • Nedezinfikovať ruky deťom netradičnými dezinfekčnými prostriedkami (napríklad octom).