Zmeny v Náčelníctve Slovenského skautingu – vítame nového hospodára

1580
XVII. snem Slovenského skautingu, Banská Bystrica, 2017. Foto: Marián Suvák

Jedným zo siedmich členov Náčelníctva Slovenského skautingu je hospodár. Jeho úlohou je koordinovať činnosť ľudí, ktorí zabezpečujú spravovanie majetku Slovenského skautingu. Predkladá návrhy a aktualizácie rozpočtov, ktoré pripravuje v spolupráci s riaditeľom Ústredia a finančným manažérom. V neposlednom rade dohliada na efektívne a čestné hospodárenie so zvereným majetkom.

Predošlého hospodára Mareka Fukasa – Méďa na tomto poste nahradil Kristián Košťál – Kwiki. Do funkcie bol kooptovaný na 17. zasadnutí Náčelníctva SLSK. Kwiki pôsobí ako zborový vodca v 73. zbore Tetrov Lučenec a organizuje celoslovenský Kurz zborovej administratívy a účtovníctva. Absolvoval VLŠ Safari 2015/2016 a GILŠ 2019. Momentálne pracuje na Fakulte informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Kwikimu želáme veľa úspechov v jeho novej funkcii.

V prípade potreby môžete Kwikiho kontaktovať na e-mailovej adrese kristian.kostal@skauting.sk.