Pomôžte si pri vypĺňaní Hodnotenia kvality podrobným manuálom

2244

Cieľom nového Hodnotenia kvality oddielov a zborov je zistiť aktuálnu situáciu našich nižších zložiek. Prvým krokom je zhodnotiť skautské oddiely. Sadnite si k otázkam spoločne s oddielovou radou a pustite sa do vypĺňania.

Aby bolo pre vás vypĺňanie Hodnotenia kvality jednoduchšie, pripravili sme si pre vás k nemu manuál. Hodnotenie kvality oddielov predchádza Hodnoteniu kvality zborov. Naším cieľom je zistiť, aká je momentálna situácia v oddieloch na Slovensku.

Kde nájsť formulár na hodnotenie?

Hodnotenie kvality oddielov môžete nájsť v informačnom systéme Tee-pee na samostatnej karte vo svojich oddieloch. Táto záložka sa nachádza aj na úrovni zboru a oblasti, no tam sa hodnotenia kvality nedajú vytvárat’, iba sa tam zobrazujú vytvorené hodnotenia kvality všetkých oddielov patriacich pod danú jednotku.

Kto vypĺňa Hodnotenie kvality?

Hodnotenie kvality by mal vypĺňať človek, ktorý má o danom oddiele a jeho fungovaní dostatočný prehľad. Ideálne vodca oddielu spolu s jeho zástupcami. Vypĺňajúci musí mať aktívny účet v Tee-pee a zároveň pridelenú používateľskú rolu Administrátora jednotky.

Detailný manuál, ktorý vás bude krok po kroku sprevádzať Hodnotením kvality a tak pomôže pri jeho vypĺňaní v Tee-pee nájdete tu.

O termíne pre vyplnenie Hodnotenia kvality budeme čoskoro informovať na webovej stránke Slovenského skautingu. Vodcom oddielov budeme rozposielať e-maily.

Prajeme veľa šťastia.