Registrácia na rok 2020

2562

Máme pred sebou ďalší kalendárny rok a sním prichádza aj milá povinnosť v podobe registrácie. Prinášame vám stručný návod k priebehu registrácie do Slovenského skautingu pre rok 2020.

Pre správnu registráciu do Slovenského skautingu musia byť vykonané nasledujúce kroky.

Jednotlivec

  • Odovzdanie prihlášky vypísanej zákonným zástupcom (ak bola odovzdaná minulý rok, nie je potrebné vypisovať nanovo).
  • Zaplatenie registračného poplatku stanoveného na daný kalendárny rok – pre rok 2020 je to suma 15 €.

Organizačná jednotka SLSK registrujúca členov

  • Na základe zozbieraných prihlášok vytvoria oddieloví vodcovia profily (osoby) jednotlivých členov v systéme TeePee.
  • Po vytvorení profilov pre všetkých členov vykonajú elektronickú registráciu oddielu (NETLAČIA SI JU!) a odošlú ju v systéme na schválenie.
  • Po registrovaní všetkých oddielov vytvoria zboroví vodcovia registračný hárok zboru a ten si vytlačia a nechajú popodpisovať od všetkých oddielových vodcov a podpíšu ho aj oni sami. Podpísaný hárok vložia do obálky a pošlú ho na Ústredie Slovenského skautingu.
  • Podľa pokynov v Tee-Pee odošlú platbu za registráciu.

Registrácia členov bude prebiehať od 1.1. 2020 do 31.1. 2020.