Aktuálny stav registrácie nižších organizačných zložiek do registra mimovládnych organizácií a dopad na registráciu 2%

1926

Aktualizované 28.11. 2019 o 21:50. Dňa 1. januára 2019 vstúpil do platnosti nový zákon č. 346/2018 Z. z. o registri  mimovládnych neziskových organizácií. Hlavnou zmenou v nahlasovaní je povinnosť nahlásiť aktuálneho štatutára a zverejnenie jeho mena v registri. Registráciou je podmienené aj čerpanie verejných zdrojov ktorými sú štátna dotácia, granty z VÚC, granty zo samospráv a samozrejme aj 2%.

Nápad na prerobenie starého registra v gescii Ministerstva vnútra samozrejme vítame a veríme vo zvýšenie transparentnosti v sektore. Po organizačnej stránke sprevádzajú plánované zmeny mierny chaos a protichodné tvrdenia. Pod návalom preregistrácie niekoľko tisíc občianskych združení sa čakacia doba na kedysi bežné úkony z niekoľko násobila. Ba až by sa dalo povedať, že sa prestali vykonávať a aktuálne je takmer nemožné získať IČO pre novú organizačnú zložku, preregistrovať štatutára, zmeniť sídlo.

Zaspalo ústredie na vavrínoch? Nezaspalo

V e-mailovej komunikácii od zborových vodcov sme mali námietku, že zákon vstúpil do platnosti 1.1. 2019 a čo sme robili do teraz. No len musíme si vziať v úvahu, že prvé školenia k registru sa konali až v termínoch 21.2. – 14.3. a konkrétne v Bratislave sme sa zúčastnili školenia 4. marca. Nahlásenia štatutára bolo požadované, ako povinnosť až od 30.6. 2019 a registrácie nižších organizačných zložiek sa podľa zákona vyžaduje až od 31.12. 2019. Naše nižšie organizačné zložky sa dostali do určitého zákonného vákua. Samosprávy a notári od nich požadujú doklad, ktorí hypoteticky ešte ani nemajú dôvod mať. Samozrejme, že si nechceme nechať naše povinnosti na poslednú chvíľu a registráciu nižších organizačných zložiek sme poslali s predstihom. Ak vezmeme v úvahu, že registráciu SLSK zaslanú pred letom nahodili len pred 2 týždňami, tak si držme palce, aby sme všetko stihli. Teraz nám už len ostáva využiť  všetky možnosti, ktoré sú použiteľné v rámci zákona a bežnej etiky pri komunikácii s úradom na MV a byť im nápomocní.

Mohli sme lepšie komunikovať?

Mohli. Túto výhradu prijímam, že väčšina informácií ostala na úrovni ústredia a štátneho úradu, ale ťažko je niekedy komunikovať, keď sa niekoľko mesiacov veci nepohnú.

V prípade nejasností a otázok neváhajte kontaktovať riaditeľa ústredia Slovenského skautingu Juraja Lizáka – juraj.lizak@skauting.sk.

Za pochopenie a podporu vopred ďakujeme.

Z komentárov a telefonátov nám vystalo viacero otázok, ktoré zodpovieme nižšie a môžu pomôcť ďalším čitateľom

Môžete priamejšie napísať dopady omeškania zapísania do registra Mimovládnych organizácií na registráciu dvoch percent?

  • Ak nebude Slovenský skauting alebo jeho nižšia organizačná zložka zapísaná v novom registri mimovládnych organizácií, tak sa nemôže uchádzať o verejné zdroje.Žiaden zápis v registri MVO s uvedením štatutára = žiadne dve percentá, dotácie a granty od MŠVVŠ SR a samospráv.

Je situácia vážna?

  • Áno je. Ale veríme, že spoločným úsilím nižších organizačných zložiek a ústredia zvládneme našu registráciu v takom predstihu, aby sa zbory a oblasti stihli registrovať na 2%.

Ďalší postup k úspešnej registrácii na Ministerstvo vnútra?

  • Ústredie SLSK na základe podkladov zo zápisníc zo zborových a oblastných schôdzí pripraví dokumenty na nahlásenie nižších organizačných zložiek a pošleme to na Ministerstvo vnútra.

Pochopil som správne, že momentálne ani nemá význam sa snažiť zaregistrovať sa na 2%?

  • Odporúčame pripraviť si všetky dokumenty na registráciu 2%. Veríme, že všetko dobre dopadne a stihneme registráciu.

Dá nám ústredie vedieť keď sa už bude dať registrovať na dve percentá?

  • Áno. Ako náhle budeme mať potvrdenú našu registráciu, tak obratom dáme vedieť oblastiam aj zborom o možnosti registrácie.

Momentálne register MV SR nepozná nič pod názvom Slovenský skauting. Alebo existuje nejaký iný relevantný register, kde nás notár vie dohľadať?

  • Slovenský skauting vznikol skôr, ako vznikla Slovenská republika a tým pádom je vedený v registri občianskych združení s potvrdenou činnosťou. Viď. http://ives.minv.sk/rez/registre/pages/detailzpc.aspx?id=188665&full

Úplne polopate – znamená to, že keď to úradníci nenahodia do cca 2 týždňov, zbory prídu kompletne o príjmy z 2%?

  • Úplne po lopate áno, ale máme aj plán B. Slovenský skauting už je registrovaný a prípadne by sa zbierali dve percentá cez ústredie a následne prerozdeľovali.